Skip to main content

Full text of "Stair-ċeaċta"

See other formats


scAin-ceACUA Scai r - ceACCA 

te<.\t)AU & T)Ó. 

eoSAti ó tieACCAiri 

"oo r5t 11 ' OD « 
An c^pAm^teoijAe^óc ó Láirii 

seomse uí VAgÁm. 
rTrM r .-- . -r.- | BRAR 

CHFRJMLIT HILL. MA5S. *oo Conntuvó nA SAeDitge, 

1 mt)vAile &t& CtMt. 
1907. SsiUing, gt^n. • is^ PRlNIED BY 

SEALY, BRYERS A.ND \VALKER, 

MIDDLE ABBEV STREET, 

DUBLIN. 180351 Ohb — uíihHV 
B0ST0NC0LLEGE Atl DttOttAC. ■O.O &f nóf nA cotm eile *oe t\A ScMf\-ce<\cc<Mn if 1 
^cum'^rgéil azS at\ fc<Mf mftv\ ce<\cc<Mb feo, *oo féijt 
tru\j\ *o'f eit fé f ^éat a cuj\ fíof 1 n-áic fCAine. <&5tif 
x\n c^nvMtixMnc fimptróe fo-cui^te cé*voru\ *oo bí mra 
5CéA*o te^b^f 'fí c*\ mfá te*\bv\rv fo. 5^ A f<Mb 
*ooitig ann cá mínmt^t) cu^c^ dif : A£Uf bíotj 4 
bui*óe*.\c.\f fom -An TÍhóe*.\t Ó tllÁitte, x\f P-Á*Of^i5; ttk\c 
Suibne a^uf AfiSea&Án til<\c at\ VhMjvo, m^f if u*o-|Mn 
& léij <an UÁntif5fít>inn Aguf <\ óuin a Lán ce^fcmjce 
ui|\ci. ^Nn ceAg-Afs o.u,\ te bAinc ^f an ^ce^óc 
*oeif\ró, níof c.Mcmg fé te póuf .M5, m&\\ geáLl aa guji 
*o'v\ofin<M§ib ac-ó ^n te^b-an ce^ptugce ; ^cc ní 
ti>im te pÁT)fAM5 ^f x\n ^cof fom, -j níon cuife^f ^on 
AC|\ugA*ó ^n ^n 5ce0.cc. 

Yi& mion-fx\nncA &z& ^nonn -j <mott <\n fu*o &n 
teoboin. f uxMf mé 10/0 1 UÁim-f5fiíbinnib mf an \N$.<\TK\m 
tlíogt)A. „• 

e. n. CtÁtt— teAÍ)AR A T)Ó, I. Uu*\ca T)é TX\n*\nn 

II. CU\nn tTHle«Yó ... 

III. OtU\rh £óT)U\ ... 

IV. An ÍTI-ac^Ua 

V. tlÁ t)í, tlÁ T)é<\n 

VI. T)-Áití 

VII. tl^Oítl PxÁT)|AA15 

VIII. CiAjuÁn ttl-AC x\n cS^oi|\ ... 

IX. Ofs-Afv ^suf 1Tle-A|\5<\ó 

X. T)ex\g-c<\inc. 

XI. tliuvóán i T)iA|\nuiiT) 

XII. TL\ t,ocU\nruvig 

XIII. Riuvit)rií Ó Conctio^i|\ 

XIV. SUVn cun pÁ*opx\i5 S^i|\fé^\t 
XV. AiceAf 

XVI. é*\*oo*\f\*o t)iu\of 

xvii. ^|\c rriAc mu|\óv\-óA 

XVIII. pe^-ó^ó Ó C^c^r^ig ... 
XIX. An-féite n<\ ng^cúe^t ... 
XX. Stifne^\ó 
XXI. Ur\oi*o "| L<\5x\|\ ... 
XXII. Se<<\gx\n &n T)íom^\if 
XXIII. Ao-ó tttixvó T)orhtu\itt (I.) 
XXI V^ eo$Ati ftu^ó Ó tléitt 
XXV. SeAn-óAinc 
XXVI. Ao*ó Utixvó Ó T)orhn4itt (II.) 
XXVII. tte^nn X)o\\X>. ... 
XXVIII. Ceifvo íia liOtna SCA1R-C6ACCA. I.— UlU\tA T)é Dv^tUMlll. 

"P^nrfiAinc : "pAn^cr. nó cuttu\cu or cionn rotM : 

-áiuneAb^: ÁiueAca corhnuróte : sovereigntv. 

homes. Lonnn^-ó : lomni|i, j;ile : bril- 

Cóin" : caoi : "oeif . liancv. 

éAt^n^ : bnireA-ó nó eAfba Afi Ce^nn : Ainx) ; "ceÁtfo" tjo jiéijt 

bAtt "oe bAll^ib -óume. aiiAiiinA. 
Uí^e : |iío2^cr: : ce4nn,\r cmn, 
íll i\í 1 néir\inn r.A*o ó -| 'f é o.n c-^mm 

A bí ^if 6oó.Mt). ye<\p Á]\t> 

rj|\e^5 *oe.\f a tM ^nn, -j A curo 

^ruuM^e ^5 cincim anodf 

A]\ a giuMtmrj. "Dí ré *oeic 

moluvóTUA %t\x\ r\íg nti-áif 

tiéir\mn 4f cíf eile. X)&t> rhi^n 
teif -An T)f\e^m fo curi ?úca *] tMnrruMnc 50 focxMf 
eiúm fx\n cíf\, x\cc níoi\ tAitnig fMT) leif <\n rvíg ■] n! 
lei5|:e^T) fé *oóirj cur\ fúc,<\ m-ó cír\. 

b 2 ScxMn-ce^cc^. 

Af ym a tofuig av\ Cfoi*o. tDu'ó é an c--Ainm a bí 
^f ^n T)fiexMn coirhigte-dó fo UuAt^ T)é TXánann, -j 
but) é ílu-ú'ó^ <a bí m^f\ fíg o\\t&. OíoTMf fs^ipte art 
pu*o n^ cípe -] xMCfe^b-A -oéáncA aca t)óib fém, acc 

bxMtlge*\TMj\ x\f\ ttlxMg Uuij\e<VÓ -j cuín flAT) CÓIfv tfOT)^ 

0|\t^ f ém. "CÁ tTUg Utnrte-At) 1 n-Aice te Loc tTle4f5c\, 
i 5Conn*o^e ttluigeó. ÍH Coc-di*ó -j & rhuinncif\ féin ó 
"óe-Af u^t-A. Úofuig xm cr\oi*o, -j 4f\ fexvó ceitf\e tá 
bío*o-Afv 45 5-AbÁit a\\ a céite. £a *óeif\exvó, c-Af At) av\ 
t>á fí ^f -a céite -j rh>Afb fí Úu^t T)é T)^n^nn 6oc<Mt). 
ívinne^'ó fí *óe fém -Annfin a\\ 6if\mn. 

T)'imtig mumncif 6oc.<vóa foif -j rn\ri, f5Aipe,<vó mt), 
•j cá te jv<Vó gtif-Ab i-<vo a |\mne na Tmnca t-ái*or\e .ac-á 
1 nAf <Mnn, 1 5Ci4f\fv<Mt)e -j 1 n-^ice^CAib eite. T)eif cex\f\ 
guf tóg-AtMfi *oúnc<\ -j te^cc-A f ^n tTht)e, 1 nT>f\oice-<vo 
At^, 45 Cnoc Ame, -05 Cnoc 5r*é irie > 1 ttumne^c, ^stif 
^f T)A Cíc T)x\n^mne 1 5Ci-Af\ruM*óe te ixvo féin -a cof- 
^nc ^f\ a n<<Mfi<MT). U.Á ctoó-A mófiA mitlce-Aó-d mf n^ 
•oúncxMb pn ; -j -Af\ an c^ob -amuig *oe T)ún AongujM, 
1 nÁruMnn, rÁ ctoca pvoa f^itce 1 *oc-AU\m, & gce-ann 
fíof -Aguf ^n cuiT) eite *óíob 'na re^f dm -aníof -an fian 
■ú-á tnoig 50 teit -án -áirvoe, i i-<vo xmti-ac ó'n *oún. Uá 
n-A ctoó-d fom 1 bpoifse^cc cúpt-A cjvoig t>'Á céite 
Aguf tíne *óíob, ^guf píor-A c-AtrhAn f-aoi corh m-áic te 
f e<\cc ftAC-a ^f teite^T), túf\c cimceAtt aw *oún-A. 

ge^ff.á'ó ax\ t-Ám T)e Hua*óai*o f-A gc-At. t3u*ó é An 
•otigeAt) bí aca x\n u^Mf fin : -Aon *oume & mbe-At) -Aon 
é-At^ng ^Mf\ 5^11 ce^T) -a beit Aige -a beit 'n-A f\íg. 
t3'éi5in *oo tlu-A'óxM'o, t>á bfíg fin, -An fíge a t-áb-Aif\c Zu&t& X)é TXanann, fu^f . t)i fe^f mxMC eite <\nn, *o'^|a ttVmm t)fe<\f , -j 
fmne n^A tMOine fí "óe-fe^n. 

tlí |\Aib tluAóA f-áfCA teif rin. TVimtig teif 50 -ocí 
5<\t).\ ge^t "| "o'iAHf fé áp x\n ngAó-A Láiii xM|\5iT) & •óé^n^m "óó. 

T)u£><<MfC <m 
&Atta 50 n*oév\n- 
p.vó. Tlmne, -] 
cnif fé-AnLárh df 
tluxVó^iT). Óim^ 

11UxVÓ4 x*f air 1 

•o'mnif fé *oo na 
TMomitV^o ruMft d tárh an fAgáit ,AfUf ^ige. ftmneATXAf 
fí Afíf *oe. 

11í0|\ m^ic te t)fie4f ^uf cuif exvó é fém ^f &n fíge 
-j ÓUA1Ó fé 45 cuA|\cu5At) cong^ncA a tpoiT)fexyó 4f 4 
fon ÚÁim^ fé 50 *oúc^15 f^ CAOiti ó tu-óit) *o , éifinn 


4 Sc<Mf-ce^cca. 

1 cuifi f é Aimpfi a\\ ftuag tnójA fe<df\ a f tidif fé annf in, 
A|\ bfiuAó iia fAififse. t)'eo iat) v\a porhó|\<Mg, -| 
óuaró f iat) 'oe con^n^m T)o í)fiedf. Oí ^on fe<\f\ móf 
rmttce-dc Uvroif AmÁ\r\ o\\]\a, t>'a\\ b'^inm t)-átof\ 
r\A T)|AOó-fúite. tlí f<Mb ^5 t).4tof\ <<\cc ^on cfúit 
rhóf xMii^in 1 sce^fC-táf a cL<Mf-éx\T)xMn -| bí Ar\ 
Cfúit fin corh móf te fúit jMCxMg. tHofj fotuf 
-aguf tonnfuvó innci m^|\ be.<vó i fúit caic \>&r\ 

T)0fCxV04f. 

Cu^Ld Hua'ó^ 50 p-Aio na porhófiAig ^5 ce^cc am^ 
Anu^\f ó'n 5ce^|\n ó tu^ró. Úug fé ^ curo fe^f teif 
-} c-áfxvó av\ *oá ^f\m -áf\ a cétte as ttt-Aig Uuifie-<vó 
Úu-Afó. S^n c-Aob coif n*oe^f *oe Stige-Aó a bí -An <áic 
feo. Úoftug av\ Cf\oi*o "] rh-<Miouig t)^tof\ wa T)f\oc- 
fúite tluxvó^ Aif5e-AT)-t^m. U-AtnAtt 'ti^ 'óiai'ó fin 
móf\buige<vó t)-dtof fém -] nuxMf a ctnc feife^n — ^n 
CAOtfe-Aó bu"ó t^iT)f\e bí a\\ v\a porhófuMgib — tetc nA 
porhófUMg. KiceAT)Af\ fiAf\ -ocudi'ó 50 T)CÍ Ar\ fxMff^e 
1 leAn ZuAtA *Oé X)Ar\Ar\r\ ixvo. ílí fu^ Uu-dt^ T)é 
O-AtiAnn o\\tA nó 50 T)CÁn5AT)-df\ 50 fxMffige, -] b'éigin 
•oo'n T)|\eAm ette fe^f Atii ^nnpn -j cr\oro a 'óéxMi^rh. 
Úf\oi*oeAT)Af 50 T)cí x\n f e^f T)ei|\ró, acc nío{\ f-ás-A'ó 
-Aon fe-Af -Atii-Áin T)íob ^au m.AfbA'o. T)'f<Mi cui*o aca 
1 bfoLAó mf n^ coittcib, m^fi bí an <Áic fá coittcib ati 
Cfát fin, -acc cuifi An cfvoiT) fin -oeife^t) teif r\A 
porhófxMgib. 

ttlAif n-A TMOine fin of cionn Cfí óé^vo T)é,A5 btMt)- 
«Ain foirh -Aimfif Cfíofc. "Óío-o-áfv -Af f ax> 'n^ bp^gÁn- 
4151Ó -aóc bí T)|\Aoróex\cc "j $tiocAr món aca "CuAtá X)é "Oan-dnn. 5 

& bí Ann : x>o b'eAx> é. 
1nA |1Í3 : 1 n-A f.15 : 'nA jn'5. 

Cuf fúcA: bAmc púcA, x>ut -oo comnAix>e, feAx^u^AX), to settle 
down. 

bux> é : b'é. 

X*f f UX> : Ajt fUAlX) : Af fUA1X> ; AJ1 fUlX>. 

Ó x>eAf : a nx>eAf : south. 

Cofui^ : tornuij. 

^5 ^AbÁit aji a céite : az; buAtAX) a céite. 

S^AipeAX) : f^AbAX). 

CÁ te juvó : x>ei|iceAfi, x>eipcAft. 

Sah mi-óe: fAn rhróe. 

ttlittceACA : mittcineACA. 

1 bcoif^eAcu : 1 bfoi^peACC : 1 nsoijieAcc : 1 nj;ion|iACU : fAOi 
mop-Acc: pÁ. 
teiteAX) : teACAX). 
-An "oúnA : A|i An X)ún. 

t)ux> é An X)tij;eAX> : biró é -otijeAX), b'é x^tijeAt). 
-Aon X)ume : x>uine aji bit. 
T)Á bfíj; : Afi An AX)bA|i. 

CAOlb Ó tUA1X) : CAOlb tUA1X>. 

t)'eo iax> : b'iAX) p eo : bux> iax> f eo. 

"O'Af b'Ainm : X)'aji b'Ainm. 

A ctÁif-éAX)Ain : ctÁif a éAX)Ain : bAitif. 

Ó'n 5ceAf n ó tuAix> : ó'n Áip.x> a x>cuaix> (nx>uAix>). 

Coif nx)eAf : toif teAf. 

SlAf X>CUA1X> : flAjl Ó tl1A1X>. 

50 x>cÁn5Ax>A]i : 50 x)cÁiniceAX)Aji. 
5° V^iff ^e : 50 X)cí An p Aiffse. 
"Oeifix> : x>eif eAX) : x>eipeAnAÓ. Sc<Aif\-óe.Acc<\ ( II.— ctAtiti tníte<yó. -Atro-c.AOir-e.Ac : Afi-o-ceAnti: 

ceAnnpoijic. 
Scuaic : ^t 1 ^ 1 ™ : Cor-AtntAcc nó -oeAttji-AT) rei^je. 
SiAtnf a : 5|\eAtm. 
-Amthróte : animals. |V fr-A-o^ 1 tvoiAi*ó cAt& tfluige UuifvexVó & rhAirv n<\ 
Uuaca *Oé T>AnAnn fx\ cíf. t!)í fif\ gtice Cfrionna 
.aoa x\$uf " T)fiA01ce ,, -a cu^caoi oj\c.a. T)eifce.Afv 50 
f\Aib n-A T)fu\oice reo 1 n-mnrhe ,An b^if ce^c a t-AffAins 
ó'n f péifi i -a *oírjifvC .Af íf ; ceó a cuf -Af -án CAtArh ; 
•oofó-A'OAf <a tx\b.AifC a\\ x\n tá, -j tuiTUM m,Afv fin .a 
■óé-AnArn. tluAif x\ connAic n.A *o.Aome x\n ^tiocAf "j <\n 
curhAóc a tM aca cÁmi5 fAicce<\f oftA fótnpA -| 
■outxAiju; f i-at) nÁf T)^\ome ce<\fvCA 14*0 -A^uf r\& neite 
lon^AncAÓA fom -a "óéAnArh. 

Ó11115 fltiAg móf T)x\oine, -An cfÁt fom, ó'n Sp-Ámn 
50 héi|\mn. t)u*ó é tT)íteA*ó x\n c-,ÁfT)-CAoifeAC -a tM 
of c<\, -A^uf bí -a beifc rruAC, .1. éirjeAf -j eirveArhón, 1 n-ém- 
feAóc teif. S.Aoit fiAT) & te&cz 1 *ocífv -A5 1nnt>e,Af 
SLÁinge, 1 to6 g.Afvm.An, aóc bí T)fAoite ÚuAt T)é 
TXvnAnn ^nn f\ompA. Ú-AffiAmg ua T)j\Aoice fcoifm 
corh móf óorh LÁroif f m oft.A x\£Uf guf rjpife^T) n-A 
foictg, -Aguf txái-óexvó 50 teof *oe rhumncif ttlíte^*ó. 
X)Áit>eAt> cúi^eAf irix\c teif féin x\nn, ,aóc fcÁinig éibeAf 
1 eirvex\rhón .Af. Uu.AiseA'ó n-A f oicig <\m.AC cun f <\if fvge, 
-| Annpn CAfvf-Aing n-A *or\Aoite ceó Cfom -AntiAf -Aguf Ctc\nn tTlíte^t). / 

nl fc\cc\ TTHtexVó nc\ c\ rhumncif c.\tc\m nÁ cruMg, A5 <xn 
5ceó. Seotcvoc\f\ leo ó ctu\i*ó i biuMtecvoc\r\ c<*U\rh 
-Afiíf 45 1nnbec\f Cotpc\, 45 béc\t nc\ t)ómne. 

ÚÁmij ficvo 1 *ocíf -Annfin. ■), Af\ fv\iccev\f 50 ngLdC- 
fcM*oíf T>f\oc-rhifnec\c 1 50 mbei*oíf 45 ic\ff\ cm*ó ptte^t) 
Afíf tiv\ir\ c\f btc, *óói§ tTHtecvó tic\ foicig. Ú115 fé 
teif <c\ Ó111T) fe-c\r\ Annpn 1 ctnf fé Cv\c «df ÚtuCvMb T)é 
T)^tunn, fÁ *óó 1 n*ou\i*ó c\ céite. t)í 411 cíf\ fv\oi fém 
-Annfm cMge. 

HiMif & Cv\itte.\*ó fflítecvó, ftomn 40 rii 1715111 — itiac 
eite teif — v\n cíf &\\ A beijvc *oev\fbfw\Cv\r\. DubcMfc 
fé te Ti6ifec\rhón v\n tec\c ó ctu\it) c\ §U\Cv\t) 1 v\n tev\c 
ó *óec\f fvÁ^Áit A5 6ibec\f\. £)í éibev\j\ fc\f cc\, v\cc iuu\ir\ 
c\ contuAic a X)e.\n tu\ CvMtce tníne *oev\|\c\ r\eit)e 4 bí 45 
6i|\ec\rhón Cc\mi5 pl v\ bvMte 50 tiGibev\f 1 fctuMC tii|\ci 
1 *oubv\if\c fí teif : 

"Cv\*o ctu^e," cvoeif fí, 4í c\|\ gtAC cufv\, c\ éibif, 
teif vMi -c\ic fu\t)v\m gv\fb fo v\Cc\ 454*0? Tlíoji cev\|\c 
•otnc é, 1 CAitpt) cú v\n cc\tv\rh *oec\f mín fm c\Cv\ 45 
Gir\ec\riión f4$4il *oúmn, te fivVúv\c cMf\." 

">o\f\ n*oótg, if le *i6if\ec\rhón c\n Cv\tv\rh fom," vvoeif 
c\ fec\f, "1 ní ciubfvcvó fé t)úmn é." 

" 1f cumv\ tiom-f-v\ f in, ' Aoeif pí, " Cc\icfi*ó f é a 
Cv\bv\i|\c *oúmn 1 cc\icpró Cttf4 4 bv\mc *oe 5-cvn buró- 
ev\Cv\f,tiu\f v\ *ocu5v\1t). ,, 

í( TTí ftiv\if Gibe\f\ AOti cftu\imnec\f nó ^o mb'éi^m 
*oó t)ut 45 ci\oi*o te ti6if\ec\rhón, nó 50 mbaniecvó fé c\n 
cc\tArh mín *oe, te TiAgAit) c\ rhnc\. Acc m^fbuigevVó 
6tbec\f 1 bí Ati U\ 45 Gi]\ev\món c\£Uf A5 4 rhumncif. 8 Sc,Ai|\-ce^cc^. tíu'ó í UéA be-an eitAe-Attióm. *0'iA|\|\ p A|\ & pe^f\ 
cnoc *oe^f a c^bxMftc x)i, -ói pém. T)ut)xM|ic fí 50 
•ocogpvó p péin ^tn^c é. Úe^fcuig fé uxmúi, xvoeip 
fí, te tií pém a óuj\ ánn, fcap éif a &áij\ TÍUippexvú 

Y t 4ifi te n-A beo, -j •óédnp <\t> 
yé -Áic óomnui'úte x>Á f tiocc 
'na '01-Ai'ó. Ú115 Aii f\í x\n 
áic t)i. Cui|\ p cnoc *ó<\ 
l£^) — ... CéA, t)eAr> en<eArhóin. có^b^it j\An ^tc t ninM|\ 
-a tM xmi cnoc -oé-áncA 
c<Múmg fé téict com 
m<MC fm 1 50 -ocug pí 
"T)|\uim C-aoui " tn.í\|\ 
Amm xMf. íug n-A 
•o^ome "Ué^ rhui|\ ,y 
nó ,J €e^mA1f\ ,, Af\ x\n 
Áw *] te^n ^n c-^mm 
fin *oe ó ? n ^m pom 
anu-df 50 x)cí x\n tá cá 
iítoiu Ann. CUnn míteA-ó. « 

t)i fíotó^m i faogát bne^g aca *n tu\in rm. t)í 
Ué^ i Oife^rhón íííá 5ComiuAit>e 1 T>Ue4riuMn Af pe4*ó 
ÓÚ15 bti-<yón<\ TjéA^. tf Oj\e^g Afl ^ne-ann & bíot) 45 
riA T)4omib *\n c-Atn fom, cé ^un ríU\ine<vo-An of cionn 
tu\ cé<\*o T)é^5 btuvó«Mn noirh aimpn Cníofc ^5Uf 50 
f\AEuvo,Att 'tu bpÁgÁn-Aigib. 

U-An éif &n puytu\c 4 bíofj acó f^n tó bíot) pgéAt- 
-ói"óev\cc, ceót -] fuvmf 4 aca fAti oit)ce. tD'-pufAur* T)óib 
pAX)Aó & t)éAn<\m, nu\n bí funmón iu\ cíj\e ipÁ coittab 
1 bí tia tu\mrhit)ce be.\5^\ ^n-pMffin^. 

1Uu\in a T)'é^5 6ifev\món bí & t\\\ú\\ nu\c hia níjcib 
T)1xMt) 1 n*ou\it). 

b'f ax>a : bá f ax>a : bux> f <voa : t)o b ? f ax>a. 

1 n-mnme : 1 n-mnib, 1 n-an : 1 n-AcriiAinn: 1 ^cumAf: &\\ f on : 
inne-AriiAit cun : Áb^tr^ Aft. 

x\ x>íbif t: : í a xn'binc. 

^S V V nA neite : m^fi jeAtt a*i 50 x>uÁmic teo íia neite : f iocain 
30 X)uÁmic teo tia neite. 

S^oit f iax) : finneAX)Af lAffAcc dfi. 

Innbe^jt StÁm^e : bé*\t AbAnn tia Stáinje 1 toc 5<M,tm4n. 

Com móf corh tÁixnf : corh móft "j corh tÁixnf. 

bÁixje^x) 30 leop : bÁix>eax) móftÁn : bii^-ó mófiÁn. 

eife^món ^f : eij>eAmón ftÁn Af. 

^5 AT1 5 ceo : ^eif - Ari 5 ceo 01 ann. 

Innbe^f CotpA : bé<\t n*\ bómne. 

<c\n ctfi f A01 fém *M^e : av\ uíjt Ai^e x>ó fém. 

tlUAifi & CMlle-AX) m. : 1 nx)KMÓ bÁtf ifl. : nuain & ptiAlf m bÁf 

C^itce : u^tcx\ : lands. 

Cax> ctfi^e : (í cuije" x>o féif cAn^mnA : cax> ^f : ca n-A t^ob : 
Cv.\ix)é au cú-.f. 

ní tiubf ax> : ní tA&AftfAX) ; ní CAbAtftf edx>. 

5^n buix>eACAf : x>'Á Aimx>eom {pronounced x>& inneóin). 

ITUf a x>uu5^mx) : muf' x>c. : mun^ xicujaix». 

aN^ rf.oix) : a t]\ oix>. 10 ScAijv-óeACCA. 

Aj A: Aj;Átt-A: A1£e tt-A : A£ tt-A. 
"pém AtnAc é : f étn é. 
At)ei|t rí : A"oubAiftc rí. 

& CUf» Atttt : -o'A-ÓtACA-Ó Atttt. 

CAf éif : CAf éir : CAfiéif ; "o'éif. 

ttlAijireAT) fí Atf te n-A beo : cdicf ea-ó rí a f Ao^At Ann. 

teAn Att u-Aittm "oe : teAri Ati c-Ainm "oó. 

SíoccÁm : fíoccÁn. 

1t1A : 'ttA : 1 tt-A. 

Of ciottti : óf ciottri : Af ciottri. 

O'pwfttf: -oo b'puf nf ca : bvj-ó fUftifCA : -oob' f wif if : b' f uf\ ufc. 

'O'éAg eif eAtttón ; fUAiji eijieArriótt bÁf. III.— OttAtfl pOT)tA. StttfO : f OCAt ttó stóf CAince. 
CÁifi : "oeAttfAX) sÁttifóe Af av, 

éAT)Att. 
/ÁTttCAC : ACC : 50 -oeilttltt : hoW- 

ever. 
Aicfif : imitation. 
buriAT) : f itittf if . Cóif» : desire, fondness for. 

OlfeACCAf : Cfl UlttttlU^A-Ó toutb- 

tix>e -OAOine. 
eA^tiA : C|iíonnAcc. 
Coifce : foif eAnn -OAOitie te 

hA§Aró obAi^i puibtróe a 

"óéAttArh : a committee. 
CeAnncAf : a district. ImceAccAib : proceedings. 

SocAtriAt : f UAttritteAf, ease. I 

V\T Ottarh pó*ot,A 'n^ fíg &\\ éifinn cimceAtt te míte 
bti<vóAin |\oirh Aoip Cfíopc. t)u*ó £e^j\ é & |\Aib 
cóir\ rhó|\ &\$e Ap fogtuim ^up a\\ fgotÁifíb, ^guf 
bufj mn\n teip me-Af* a cuj\ -45 11A *OAOimb át\ téige-<\nn 
^S^f P°r ^ ^ elé ACA ^e *oti£ce & -óé-An-Am. t)tró é 4 
cuir\ -aj\ bun An cOifeAóc^f, m^f\ zA fé -ánn ^noif, -7 
^n cmeÁt cé^vona oibfie azá &\\ fiut'nvt 45 Oi^e^óc^p 
nA hxMnif i|\e peo, ip bexxg n-Aó é pin 50 -oífieaó a bíot) 
^ca 1 *oUeArh4ifv na tlíog, s^f\ *oo q\í mite btixvóain ó 
poin. eoc*Mt) -oo b'^inm t)' OtLam ^óDtA ^fv -ocúp, 
-Ati feAncAi-óe 45 mnpnc f^é^tuA op coniAi|t An OijieAccAir. OtUrh ^ó'oU. 1] 

<\6c cu5<cvó an c-cMnm "OlU\rh ,, -<M|\ m-c\f\ geatt x\f\ a 
beit in' olU*m e 45114 tari 546 aon f eari eite TMrv rhxMri 
te n-c\ tmn. 

Cec\p fé -| te^5 fé 4m<\6 an cftige a b'fearif teif 
<c\n bpéif & cur\ c\f\ <AgAi"ó, a^uf Annfin ce&p fé coifce 
a^uf 6utr\ fé T>e cúr\c\m c\f\ c\n ^coifce obc\if\ 11A £éife 
& f\éi*óciugcVó. t)í An £éif Atin 1 n-éc\T>4n 546 aon 
crúorhcVó bliA*óc\in ; rhc\ir\ fí fec\ccrhc\m; a^uf 6c\itfea*ó 
cÁirvoe -án Uíog 50 téir\ c\ teacc ctnci -j TMome .c\f 
5-c\6 uite óe^nnc^|\. tTUfia T)ci5ecvó n<\ T>c\ome ctnci, 
óorhAir\rjit)e 50 rnbut) nc\irh*oe i<vo -j bí *otige te cur\ 
o\\t&. 

11u^ir\ & tÁini^ fe-Aócrh^m nc\ péife bí ^m -j 10114*0 
teA^c-A ^iiiac te ti-Ag^i'ó 5^6 ^on cf ór\c oibr\e tm r\c\ib 
te beic -c\r\ bun. t)í colÁif ce tu\f <\t onór\Aó 1 T)Ue^rh^i}\, 
Aguf íia f 501^1 r\í c\ b'fearift a bí le f v\gÁit fA cír\ b'nvo 
4 bíofj 50 fe,\fca 45 Ottc\rh £ót>U\ inf^ gcotÁifce. 
1f *\nn a bío*ó n<\ báirvo 45 s^bÁit -a 50111*0 ^rhfián. 
Se<\f^*ó <\n bÁjVo cmtiac of cotti-Aip x\n CflucMg •) gc\bc\t) 
fé -c\rhj\Án nó *óó — ^rhruÁm *\ cumc\t> fé féin. Tludift 
a bío*ó cfíoc cur\tc\ Aige teif ^n c\rhfic\n, f e*\f -<vó bc\]\*o 
eile fu^f -Aguf gnío*ó fé c\mrw\n ette & g-abáil. Ú15- 
ecvó pe^ft -j fe-c\f\ eile c\mc\6 'tu nT>ic\i*ó-fc\n — 5^6 <c\on 
fe^f aca 45 5<\b,c\it -c\ 6ui*o fwmn féin — -j rholc\t) c\n 
fluc\grcvo T>o r\éif\ mc\rv tc\itnige.cvó nc\ hArhfvÁin teo. 

11ó *\n f5éc\tcc\ if fec\|\]\ & tc\itmg tec\c? TDvÁ'f ec\*ó, 
f m é x\n f5éAtAi*óe -Agc\c, tÁ c\f n-A bc\i(\e-c\6, -} é 45 
innfinc fsétt. Uá fé 'nx\ fui*óe c\f\ -a fOCc\rhc\t -\ -c\n 
f5éc\t x\ 6um fé féin a^ cec\cc ^nc\ ff\ut ^m^c -Af a 12 Scain- ce-AóCA. 

bé^t. Zá t^fA'ó m' -AgAit) -] 5i\inne^f ma fúit -| -a 
gtón As íftiugAt) -| ^5 -ÁjvougAt) -oo -péitv m.An imcige-Af 
Sníom^núA ^n f^éit. Sm é ^n ftUAg — cui*o ,ac<a 
te^gc-á Atnáó ^snf ctu-Aif oj\c.a, ctn*o aca teA^tA fi-Af 
1 cttiAif oaca. Tlít rmi*o «Af ca, -acc cA cÁin -aa *óume 
-Annro ip an *óume -AnnfúT) nó 50 *oci£it) T)eineAt) -An 
fgéit, ^cc annr m motAnn fi«A*o 50 h-Aen -An rgéAt^i'óe. 

£)íot) tÁ eite te h-Ag-Ait) nA ^cte-Af. Ú^nc cimce-Att 
-aa cnoc n<á Ue<\mj\Aó tM fAiflfinse -a n*oót.Am *oo n-A 
cteAfAit). t)ut) ^e-dtt te h-Aon-Aó é, tM an oineAT) f om 
*OAome cnuinn ann. t)í tuóc n-A gcte-Af ^nn, tucc ice 
1 óit, *oAome -45 *oíot 1 ^5 ce-AnnAó, ceotcóiní — 5-Aó 
<don *o|AeAm Aguf a n-e.At«A*ó,Am rém .aca — -Aguf ^ Ari 
c-x^nm 50 LÁroin Ann te f m-Aóc a cun ^n tuóc cnotM 1 
^n t)-Aoinit) n-Aó n-iomcnuige,At) ia*o f ém m^n tM*ó cóin. 
Dut) be^g *oe'n rhHomcun & tMot) An fiubAt, Árht-Aó, 
rnáfl b'iáfl pogUnm *] -aa *óe.Ag-t)é<AfAi£) if mó *oo bí me^f 
45 Ottdm póT)tA A^uf b'ionnTMrhAit 50 n*oeAf\n-A nA 
-OAome Aitnif -aia -Aguf 50 n ai5 me^f -aca .aa *óe^g- 
rjéAf-Airj-j <aa *óeAg-iomcuf. C^iccí fe-dt eite teif n-A 
cteAfAirj tútA — a$ c.AiteArh ctoc ninc, ^5 CAite>Arh 
téim, A5 nit flÁf-Aí, te tXAifleoij\e,Acc, "j te ctear aib mafl 

14T). 

t)í cuitte-At) oibfie te-Agt-A Am^ó A5 An Uíg u^fAt f o 
t>á *óAomit). Cui}\ fé *oe cúj\Am oaca fe^nóAf n^ cífe 
^ fSníob-At) f íof ; 11A T)Aoine -a óorhAif e^m *| cunnc-Af 
& t-At)<Aif\C -An -a mbunAt) ; *otigce nu-A -a *óé-An^rh -\ n^ 
fe^n-*otigce -a óe-Afcug^t), m-Á ce-Afcuig ce-Ancug-At) 
u-ac-a. X)'\ -An ílí féin m' u-ACCAfl-Án -aa n-A cnuinnigcib OlUm TpóvlA. 13 

fm i if aige & tMot) Ati coiruMj\le & b'f e^fif te CAttalpc. 
T) , fÁ5-Aib pn naó mójw\n c^mue 4 f ^oitce.vó 1 n-Aifse 
n<\ £.\n c<Mfbe dtini 

S5í\íot)v\-ó fíof an peAnó^f ^gup cunncAf <\r\ im- 
tev\cc<Mt) n,\ JTéife i n-Aon te*.\£>«.\i.\ dtfiátn .1. 1 S*\tc.Mr\ 
te<Mfirw\c, ^cc níl btAf A5*Mnn anoif -oe'n cjMtCMf 
pn. 

Aoif Ó|MOf r : the Christian Era. 

1 n-éA-DAn 5AC Aon cníoriiA-ó bti4TMm : once every three years. 

m^|tA -ocijeAX) : mtina, muji' -oui^e^-ó. 

50 fe^\prA : 1 5corhntn-6e : permanentlv. 

Jníot) fé Aittf Án & 5AOÁ1I : ^^b^-6 pé Aihftdfi : he would sing a 
song. 

&5 innf inc : 45 mttf in : 45 mnpedcc : ^5 inttf ixjjax) : 45 Áf fin^e. 

T)o -péif niAf : as, according as. 

t^fA-ó m' -a^aix) : animation in his face. 

5|t mne^f ttu f úit : he has a piercing eye. 

Imti^eAf ^níomAfÚA <\n pjéit : as the events happen in the story. 

te^ca AiTiAC : ieaning forwards. 

CtuAif of t<\ : listening attentively. 

te^^t^ f iA|t : leaning baclcwards. 

t)u-ó ^e^tt te hAonac é : b<\ cofriiAit te hAonac é : it was like a 
fair. 

n^c n-iomcf ui^eA-ó 1^-0 fém : who did not conduct themselves. 

b'ionn-OAriiAit : usuallv : it was usual. 

CLe^f Aib \.úía : athletic sports. 

C«Mte4ttt ctoc mf u : throwing a stone or weight. 

-A5 bÁi|teoi|\eAcu : hurling. 14? Scaif-ce-Aóca. 

IV.— Att ÍTIACAUA. 
Ce^fvb^tt ó *aáUMg X)o óxMi. 

& rhACAtta "óe^f , 

Ó'f T)tnc if f e^f a Lán, 

Céájvo, ,a gtóruMg gfmn, 
T>o-beif pnn T)'^f\ scfÁ'ó ? 

ITUCAttd — bfuvó. 

gfiÁt) ! ní tie-<yó, TMf nT)óig, 
Aitm*ó 'óAtti-f^ ^n ge^n, 

ÍTlO ÓéxVOfAt) *oo ÓtÓt).<Mg, 

tJc ! X)A\\ n*oóig ní tie^t). 

ÍTlACAtlA — ní íie^t). 

mtinA b'éAT) AC-á, 

T)o tu-At-dib fmne crtá'ó, 

t,eigex*f 1 nT),dn TMrn, 
1nnif -o-Arh m-Á cá. 

ÍTl-ócMU — &c&. 

& fÍ05xMt)e gtic gfinn, 
Pfioc-At tmn 50 féit), 

Cé<\jVo if teige>Af TMrh ? 
ílíop fionn-óf of c bfiédg. 

tTl-AC-AttA — é^s- v\n XííacaXXa. 15 

tí\Á 'yé 'n c-éA^, 50 *oeimm, 

1f foif6e*\nn cífte Af bpun, 
Do t)|unT)e.\t) liom, 

T)o b\\ic tiom, x)k\\\ piA"ó ! 

m^cAUA — *o*.\ft fi£t). 

T\\n ruvó réw *oo b'*\ic, 

A JIac gU\n $v\n §ó ; 
5it)eAt), aji "oo 54f, 

tl^ ctuine*vó C.\ic ro. 

tVL\C«\ttA CcVO fO ? 

Ca*o fo, an *ouAb<\l onc ! 

A Cfuu^g n^p toc b|\é^5, 
1£St T)o riu\5^\it) r\Á CAt\ 

Pdoi C<mc if se.a T)é<vo. 

1Vk\Cv\tU\ — év\"0. 

tTLVr Cfé tl^fcifftif Cféan 

>Oc.\oi 45 é^T) tec' otc, 
tDeA^ ^n *oíc, Tu\n T)tu\6, 

A T)tlt tUMC f áti toc. 

tTUcatU— 06 i 

tTHte 06 if nriAifs 

T)o 6tumim ^5^10 5^6 Laoi, 
Cév\fT) Cv\ tib J $Á tti^vó, 

A CfUv\g^ conc^ x\n 6^oit) ? 

tVUCúttá C>c\01"Ó. 1 6 ScxMji-óe^cuA. 

X)o c^oit) H-c\ficifr uf> 

T)o f 115 b^ft* 5^0 griAOi, 
S5tii|\ ir 50 11115 & Áw 

An bxi|i|\ f o, mÁ'r pofi. 

ÍTlAC^tt^ — if ríojt. 

t)e<Min^cc ^|i *oo £>óAt, 

TUji 6,An b|ié^5 in"oi«, 
Ó €401f\ ^5 *out 1 bpvo 

Cuifvim te^c xvoieú. 

tD-Ac-dtt^ — A*oieu. 

[Af An "Irish Minstrelsy 3 " imteAOAtt II., teAt. 212, &n r-tioé-c 
ro.] 

Ó'f -OU1C 1f reAf .1. Ó 1f A5AC ACÁ A flOf fO. 

-A stófAig st 111 ™- A 5 10 ! 1 St 1 ^™^! 1 - 

Aiúnró "ÓAín-f a au $eAn, cÁ a f ior ASAm-rA céAjro é An $eAn. 

CéA*orA*ó, mcmn, meAnmA. 

Ctó-ÓAij, nmne tA^. 

munA b'éA*o acá, b'f éix)itt snr. éxvo é. 

Sío;5Ai*óe, *oume *oe nA -oAornib rriAite ; a fairy. 

fltiocAt, tAOAifi, mmr, speak. 

níof f ionnAf, ní £ ACAf, níon* tu^Af ca *oeAr;A. 

■poifceAnn, cfíoc, *oeitieA*ó. 

T)tiui*oeA*ó tiom, ceAcc 1 n-Aice tiom, ceAnnA'ó tiom. 

jtAC ^tAn ^An 50, $ut (?) foitéir. $An bféis- 

A tfiUAS, thou wretch. 

nÁft toc : nÁf cuifi rcA*o, nó cor^ te ; that did not reject. 

1r seAt *oéA*o, A5 a bruit riActA jeAtA. 

Narcissus, *oia bféi^e nA n^néAS. 

t)eA3 An *oít, ir beA-5 An -oocAtt ; ir beAg An c-ion5nA*ó. 

"gAC tA01, 5AC tÁ. 

aX títuA^A coti tA, you weary wretches. 

-An caoi*ó, An cAomce. 

Uu5 bAff S^c ^nAoi : *oo b'f eAft 1 m 5AC jnAOi, 

Ó CAOIft, ó cÁ zú, ó CÁlfl, tU t>í, n.Á T)é.\n. 17 V.— n<\ t>í, tn\ T)éAn. 

Y\Á bí cjuuMt) if tu\ bí bo$ ; 

n*\ Cfélg T)0 CxMUMT) Afl T)0 CU1T) ; 

A tfuc tno Cf\oi*óe, n>Á *oé^\n cj\oit), 
1f tu\ hob í, nivV'f éigm thiic. 

n<\ bí fonotri<M*oeAC x\f ffuMT) ; 

n<\ T)éAn cn<5iT> 4f\ "ótnne bocc ; 
Y\Á tnol 'f r\á *oí-rhot *o<\oi 

tló 50 rjp^gxMt) cú f *\oi 5411 tocc. 

n<\ bí ftotU\c 1 *ocig an óit ; 

Y\Á T>é4n f oine^f &\\ fe^nóif ; 
Y\S tu\b<\ir\ n<\c n*oévMif-Ai|\ cóif ; 

n*\ hob 'f tu\ hiAff onóif . 

nÁ hob, nÁ heing, nÁ cuijt ptJAf -oe, do not refuse. 

fononiAi-oeAC, 45 m 45^-0, jibing, jesting. 

Cnáix), mA^^x), a scoff. 

SioIIac, buAitueAc, uu^úa vi beic 45 Ujtoix) -] 43 bu^l^-ó. 

SomeAf, sulkiness« 18 ScAif-ce-AccA. UA1R Atl t)Á1S. 

ceisc. 

A •ótnn' u^fxMt a gtuAife^r *oo fotMf ó'n SpÁmn, 
Asfu^fs^itc ^Aó CfU4i"ó-ceifc in^ji SoLdrh rh^c T)áic. 
Aitfif u^ic -An ux\if-re 50 f ottAf -Af ct,áf, 
C^\ huAif a fu-Aif biuxóailt íilic > ÓonnóA , ó^ txáf ? 

ftie^snA. 
|?u^|ix\f ó UAiftib cui*oex\cca Af cLáf, 
A5 f u^AifvC 5^6 CfUAifj-óeif c m^fv áoU\rh rhAC T)Áit, 
'Sé u^\ir\ a f u^if bu-AÓAitt lilic 'Óonnói.vód báf 
An Cf-Ác •o'fuójuvó a ótux\f^, d co|M 'f -A Lárh'. 

So-oaji, a trot. 

Aitiiif «Air, mmp. 

f u<\pdp, pu^ipe^p, pu^ip mé. 

"O'puAiiA-ó, "o'puApuis, became cold. VI.— T)dltí. 5^otuA : relatives. 
CAp-donu^p : disunion. 
CÁip-oe : Am : u-Ain : respite. 
SÁpcAi-óeAcu : pÁpcAéc: content- 
ment. Curru\pAÓ : An-mópi s curh<\c- 

U4C. 

ne.Am-eA5t.AC : $An eA^tA : $An 
pAicóeAp. fltlAIR a £>í TXáicí 'n^ fíg 1 *oUeArh^if bí x\ gAotCA 

féin 9 r\& 5Comnui"óe 1 nB^f 1lu<Mt). Ú-Á11115 c&ac- 

c^ife ctuge IÁ, as f a*ó ^uft éirug e^f-Aoncx\f i*oiri & 

g^otcxMb, 1 -o'iApf &n ce^ccxMfve x\ir\ & -óut *] féi'óceac. T)Áicí. 19 

& "óé^nárh ec\copfc\. ttmne <\n fií pn. Úu;s fé teif a 
6ui*o bc\j\*o, aguf nc\ *otu\oice, aguf iu\ b|\eicec\rhc\in 7 
tucc fj\ec\fCc\it, cuc\i*ó ficvo 50 hOv\f fUicMt) "i *óem 
T)^icí c\n féi*óce*\6 1*01^ & gc\otCv\ib. 

t)í c{\ome móf cfé<\n mifnec\riuMt ^5 T)<\icí, 1 tu\ 
tteag teif 4 [VAit) *oe fíog^cc c\i;se. í)í fé fc\nncc\c, 7 
níof móf teif cíof\tc\ eite beic cM^e 1 *oce-c\nnc-c\ nc\ 
héife<\nn. 

gtv\o*ó fé ótn^e <\f\ T)ogf<\, & *ófc\oi, c\nnfin, 7 c\f 
feife-c\n teif Ati *ofu\oi : 

" 1nnif *Oc\m, c\ T)ogju, nu\ c*\ v\n c-eotc\f *\5v\c, cé<c\f\*o 
éi|\eó6c\f *oom féin -j *oo mo cíj\ ó in*oiu 50 btic\*óc\m ó 
tn*01l1,' , -cvoeif fé. 

" Uaoc\i|\ "óc\m cÁij\"oe, M cvoeif .c\n *0|u\oi, u 50 *océigi*ó 
mé 50 Uc\c AfóAitt -Af t)piic\ó n^\ tT1u-c\i"óe ; cui|\ 
n.v\onbc\n c-AOife-c\6 Uom 50 *ocí c\n c\ic y 111, -j innfeó6c\i*ó 
mé fu*o éi^m -oóib." 

" Cuiff eA-o/' c\ff c\ TX\icí, " 1 béc\*o f ém x\f "óuine 

c\Cc\. 

> 0'imcige-c\*Oc\|\ teo 50 1lÁc An 6c\itt c\n oi*ó6e fin, 1 
nsc\n-fiof. 1f c\nn a bío*ó T)ogj\c\ 'n-a comnui'óe. 
Cu\ic c\n *Ofc\oi <\n 011)60 fin A5 cuirhniugc\*ó c\f c\n 
t)ffe-c\5|\c\*ó & be*vó Ai^e c\n mc\i*om *oo'n fíg. tlíon 
rhóf *óó f^éAt c\ beic c\i;c;e & fx\f ótóx> T)c\icí, -j 6c\icf e>cvó 
fé fífmhe cuf mfc\ fgé-At. An mc\i*om, te héifge 
5f éitie, c-c\mi5 T)ogfc\ 50 f eom^ &n níog ^uf *oubc\if\c 
fé:— 

" An bf uit cú 1*00 f ui*óe, a f\í 6if\ ec\nn A^uf Atbc\n ? " 
"ttítim, n -c\t\fc\ T)c\icí c\f x\ tec\bc\ró, M -j cé'n cic\tt 20 ScxMfi-ce^cca. 

mnc 'tlí Atb.m ' a cábdifc Of\m ? nít mé itno f\íg a\\ 
AtbxMn f óf ." 

" tlí béifj cú 1 £>£aVo m-A|\ fm," A'oeif T)ogfw*. "UÁ 
mé caj\ éif \\a \\éAlZA A^uy n-A néAtc<\ azá of cionn 
n-á 6if\e^nn a 'óeófvCA'ó *| -A cuAfvCugAT) 50 sé^f Aguf 
óím ^uf 501^1*0 50 ngtAOi'ópi'ó cú cujac fígce x\a 
5CÚ15Í -] caoifig x\a héifie^nn 50 péif x\a Ue^mjrAÓ. 
gUxcfxM'ú pb corhAifte te céite -| jtACAi'ú cú «df cujtAf 
50 hAtbAm ^stif 50 X)\\eAZA\r\ A5Uf T)o'n PfuMnnc, 
m^f óua\í) HiAtt tttóf forh-AC." 

Cuif fm f^fCAi'óeAóc trióf a\\ T)<Mtí ; ní fuMb uai*ó 
acc rs&At mA\\ fin a cuf \x\a ce^nn, -j T> , mnif fé At\ 
nu-Ai'óeAóc *oo t\A zao\v igib eite bí m' f oóAifi . tMoTMf- 
f^n f^fc^ teif, ffeifin, -] §eAtt<\TMfv a 'óut óuige 50 
Ue^m^ifi uxMf a\\ bic a 5Cuiffe^T) fé fiof o\\tA. 
"O'imcig teif 50 Ue^m^if ^guf av fm cuai'ó fé a\\ 
cuxMfC óun a mÁtA]\ 50 tlof r\A tlíog, a\\ -An mt)ómn, 
f ^n Áic a \\a\o fif e 'íia comnui*óe. Caic fé ZAmAll 
te n-a mÁtA\\\ -\ «Annpn tÁinig fé a\\ a\v 50 UeAtruMf. 

ÚU5 fé cu\\\eA*ó -oo n^ CAOtfigib ^nnpn a teAcz 
óuige IÁ X)eAÍZA\r\e a o\ cug^c. íhnneAVA\\ pn. 
t>\ ceince cnÁm Anr\ ^uf bí gfe^nn, -\ r\AmvA, -j 

CleAVA -\ CUUCCÍ ACA A\\ V.eAT) X)Á IÁ, "J At\ Cf\e^f IÁ 

cuai'ú fé fém -j riA c^oipg a^ gLACxVó cotfixMfte te 
céite. Cmne^'OAfi a\\ a -óut 50 hAtbxMn a\\ *ocúf 
^guf An cíj\ AbAtnc *oe tlíg Atb^n. X)\ot>&]\ ce^puigce 
50 \\ACA\T>\y níof fi-A ó b^ite 'na t>\A\t> rm, acz ní 
ruMb aow f\ún aca AtbA v\:Á^Á\l nó 50 mbe-At) f eitb 

ACA U1|\C1. 
*0'Á|A-oui5eAT)-A|A "OÁití teo. TMití. 21 

TVimcig p-A*o -Anonn tA\\ pMnpse, fotn *octix\ró. nó 
gun bu.Aite,AT),An cín 1 nAUMm. t)ut) é pe.AjvA'óAC a bí 
'nA níg <\n Atb*\m x\n c-^m fom. T)ub.Mf\c T)áit1 teif 
reitb tiA nAtb-An -a C-Ab-Ainc fu*\f nó cíof íoc <Af ^cc 
avi cífi fÁgÁit xM^e. THibAinc peAjwvúAC tiAó •ocuibfVA'ó 
fé r u.Af x\n cín -] 50 ^CAicpeAt) T)<Áicí cnoiT) <Af\ a fon, 
*o<á mbA'ó rhMn teif í a beic Aige. Cuai'ó T)áicí 45 
cnoro "] níon b'f atm ^un mAfbinge.A'ó £eAfVA"ó.AC *| 50 
fVAib iia tiéineAnn<Mg buA-óAC. ftmne T)Áicí ní *o'fex\n 
eite -] gtAC vé cíor ■] feitb uAró. 

SeotTX\icí teir ó *óeAf 50 t)|\eACAin, -] cug mumnan 
na t)ne,AC.Aine cíof *oó, g^n ceirc -c\ 6u|\ .Ain. T)'f.<\5Aib 
vé -Antipn iat) -j níon fCAT> nó 50 -ocÁitns 50 tntnn 
ntocc, ó t>eAv ó'n mDneACAtn. £)Ain a curo fCAf\ bÁro 
*oe nA tiiAfs-Ainíb -Aiinpn, -Aguf -anonn teo cne-Arn-A n-A 
px\ip\5e, T)o'n PfVAmnc. St ubUvo An -Ati cín ifce^\c 
nómp.A sun f|\oicec\T)c\n StMb neAtpA -] níon pÁs^ib 
pAT) ní viá CAoife-Aó -An a mbe^LAó nán bAme.AT),An cíof 
"I cocugAt) "óe. 

CuineATMn fútA -Antifin, c-AmAtt, coif nA ftétbce 
pin, -Ag teigeAn a f^nt. Úéig*oíf -Ag fiA*ó.AC x\n fuT) n^\ 
^coittce -] viA ^cnoc, m<Af\ bíx\n áw Lán T)e beicróigib 
éigéit-j T)e mion-Ainmrócib eite. t)í <Ati ní Amuig a^ 
pAt)Aóy lÁ, 1 tÁtni5 ^te-Áf^t) b^ipoige -] cóif\nex\c 

CUmx\p\C*<An IÁ CéAT>nA. í)í V\A tAffACA A£ T)tlt ftlCá 

-] t-AffCA -], fv\oi *óeife.At), buAit tAfMin aca T)áicí -] 
ctnc fé 1 mbun a óof. 

tlic a óuro f e-An 50 T)cí é, T) , -Át\T)Ui5eAT)x\|\ f u^f é -] 
contix\ic f 1AX) 50 f-Atb f é m Anb. Uinne^T)^n -a cAomeAt* 22 ScAip-ce^óCA. 

50 bfón^ó 1 c^n x\a X)á\\\t> <Ariifw\in ó^omce a^ moUvó 
a gníorh^fca. 

" 5° hé-ds -Afíf," xvoeif fi^T), u ní ctuinfe<\muiT) a 
gtóji nÁ a gut, a f úit gtóf neArh-e-A^tAÓ ní peicf imiT). 
Uá Áp "ocáC-A <\£Uf Á\\ mifne^ó -^uf Áp Iaoc a^uv- Á\\ 
gcfoi'óe m<\fb. Oc ! oó ! ón í ó ! nac bfón<\c An U\ 
A^A\\m av\ IÁ fo, 1 v\aó T>ubAó An tx\ "óúmn av\ Lá a 
vzÁn^AmAp a\\ An cuf^f fo ! n 

ílAom fuvo tn^f ftn é a\\ pe^vó 1 bfx\*o *] -Atmpn 
T>'x\jvouige«<\T).4rv teo é a\\ A\r- 50 néirunn, -j cu\\\eAVA\\ 
é 1 KÁt CfUAÓAn 1 ^ConnACCAib. 

eAf Uuait) : e^p Aoóa ftuAi-ó ttlic bA-ÓAijin, An c-^ifo-]ií a oáúat> 
fAn eAf, A. M. 4518. 

0& beA3 teif : he did aot think it enough. 

CéAfT) ; cat) : cait>ó r cpéAT). 

Ó mT)iu : ó'n tá mT>iu. 

ttÁt ^fCAitt : 1 jConu^e £^1515 ? 

-An tfluAiT) : The river Moyin Mayo. 

1 n^An-fMop : 1 £An piop : ^An a piop. 

níoji niófi t>ó : cAitjreAT) fé. 

Cé'n ciAtt T)uic : CAi"oé 'n óiAtt cÁ t>uiu. 

T)o'n f f Atnnc : 30 t>cí An f fAmnc. 

niAtt mÓf .1. HlAtt nA01-jlAttAC. 

Cuif fm pÁpuAiT>eAcc Af : tu$ fin fÁf Aih t>o. 

ní fAib UA1T) : ní fAib A3 ueAfcÁit uait) : ní jtAib 1 n'éA^muip 

A1f. 

Cun a : a^á n-A : CU15 n-A. 

Rof nA UÍ05, Rosnaree, on the Boyne. 

ÁtCA fAib : Á1C Ann A fAlb : Áiu 1 n-A fiAtb. 

ten-A niÁÚAif : a^ n -a niÁcAif. 

CmneA-OAf : |imtieAOá;i fún : they determined. 

níof piA : níop f/UlT)e. 

■OCUlbfAT) : T>CAbA111feAT). 

JjAn ceifc a cuji aiji : $An cpoiT) a cuji Ai|t. 
O 'p ÁgAlb : "o'pÁ^. tl^orh páT>tiAi5. 23 

50 minpi nloéc, ó -óe-Af ó'n mbrteACAin ; 50 -ocí 'n mvufi ó -óeAf 
t>e'n bfieACAm. 

*Oo'n : 50 "ocí An. 

Stiab ne^tpA : the Alps. 

t)eiúi-ói3 éi$éit : beici-015 piA-óÁme. 

5leÁr»4'ó bÁifoi^e : bÁifoeAc a Jníop co|i<ánn mó|\ 4]t cuicim 
•01. 

f úca A^up c^jipcA : á]\ $&c CAob -oíob. 

^fl peAX) 1 bpAT) : CAm^tt f?ATK\. 

UÁc CnuACán, Rathcroghan, in Co. Roscommon, VII.— tiAorh pAT)U<M5. ^tiÁp : a habit. 
5oi|im : nnjiAim : respect. 
Coimi^ce^c : strange, foreign. 
ComtuA"OA|i : company. 
Rí-pte: An-pte : C03A pte : an 
excellent poet. Aibi-o : ripe : quick-witted. 
Cic : a shower. 

Smúic : Hght darkness caused by 
mist, fog, smoke, etc. CtlAlt) fif éifAe^nn 50 UedtriAif, T)orhn<\ó C^f^, &p 
fteit) -j Afi pé^pcA 45 aii fíg. í)í E nÁ V ^ n UA] P 
fm aca te soifvtn x\ t<MfbeÁmc *oo Tjtnne óoirhigce^c 
a ciocf xvó cticA : nu-Aif & cic;exvó f é ifce^c -o'éifgexvó 
5^c a mbíot) f-A cig 'na fe^f-Atri 1 n-onóifv "óó. t)í ^n 
comttiATMf fo 'n^ furóe ^5 -an bfteit), n^ T)oiffe 
-oúnc-A aca ^tif 1AT) ^5 CAmc -| 45 corhftÁt) "] 45 ice, 
-Agtif níorv ti'fwoa *óóirj nó gtifv fe^f pÁ*0jvdi5 50 
fiob^ntvm^ rne^fg. TVfé^c -An fe^\ 1 bfuf a\\ au 
bf eAf tx\tt ^uf if A|\ éic;m 4 bí fé 1 ^ce^cc^f aca 
Ldb-difC, tjíoTXAf óorh fnon^Anc^ó fom *oe. T)'éir\ig 
T)ubc.AC, m^c tug-dif, 'v\a fe^fAtii -| ói^fe^f X)Á 
rhumncif, TMf b'-Ainm £iac. T)'fán «an cui*o eite 50 24 ScxMf-óeAÓca. 

téifi Via fuitte. X)a fí-fite é *OubtAó -j fe<\f Aibfó 
Aguf ó|\eiT) fé 1 nT)iA. Útig pÁT)f <m$ a beAnn^óu T)ó. 

ÚU15 ha T)fu\oite 50 m^\it n<\ó fuMt) ^on *oume fx\ 
cíf ní bu'ó curhACCAige r\Á at\ TlAorh, "] t-Áimg e^gt-d 
0|\ca 50 T)aocf<A'ó T)j\oó-me<\f Oft<<\ fém mAf gex\tt 
Aifi. D'tnme f in a f\mne<<\T)<<\f\ fún é cuf *oe'n cf -<\og<<\t, 
x>Á mb , f?éiT)i|\ é. T)'uttmtiige<\T),<\f\ *oeoc *óó -j cuif- 
eATMf nim mna, <\óc óonn^MC páT)fi<M5 *\n T)fváoi > 
tugAT) ITlAOt, ^5 cuf r\A mrhe f-om T)ig. ÚAifg <<\n 
•ojvaoi ^n T)eoc T)o p^*of-Ai5 ^nnfm. gt^c p^T)fAi5 í 
aguf be,<\nnuig fé í. An cup^n a fi<\i£> fí x\nn T)'iom- 
ptng fé a^ a X)é&l f aoi é i tuic x\n mm Am<<\ó, <<\óc 
T)'p\n An T)eoó f^ ^cupÁn. T)'ót fé ^n -oeoc 
^nnpn. 

tlíof f\áf tng f tn r\A T)f doite. íc T)é^nAmuiT) cte^f -a 
a|\ aw mAig móf fo x\muig," a\^a Ltig-AT) tn<\ot teif 
-An ílAom. 

" Cé x\a cte^f a ? " A*oe\\\ p<<Vofv<M5. 

"UusmAOif fneACCA 4nu<\f a\\ ax\ c<\t<\rh," At\f At\ 

T)fvA01. 

"ttí mait tiom-fV' ^ff^ p^T)p<M5, "-otit 1 n-^gAi-ó 
cot<\ T)é. ,} 

" X)éA\\ f AT)-f a An fne-Aóc^ -AntiAf of corhAif «<\n 
cf UixMg," AT)ei|\ An *0{iaoi. t)í -dt^f x\5 ce^óc -dif A^uf 
ceap fé 50 f aiVj ^n tlAorh 1 fx\mn -Ai^e. 

Úoftng fé -Annpn ^5 CAncAin tAOite T)f\AOi'óe,Aóc-A *| 
topuig cit móf fneAócxx x\g cuicim. X)a ge^ff 50 
\\ Atti to[w\c f ne<\ccx\ -Af x\n CAtArh & X>\ Cfí C|\oigte -<\ri 
Áijvoe. tl^orh p^'opAis. 25 

rí CímiT) 50 téif é ftn," A*oeif\ x\n t1<<\orh, '^cc ctnrv 
x\f\ xMf x\fíf é, rn^'f féi*oir\ te<<\c é." 

"tlí féATDfxMnn fin 4 •óé-An.Arh," ^ff^ 1,1154*0, ''50 *ocí 
<\n cfÁt fo 1 inrjÁifveAó." 

"Uá lontiAC ^n c-otc a "óéAnArtV' a^a p^T)ruM5, 
" acc nít iontu\c au triAic a *óéAn4rh." 

Ge^nntng fé fém Ati m^g x\nnfin ^gtif *o , imcig ak 
fne-AóCA x.\f avi coifc, cé m\c *ocÁmi5 ^aoú r\Á 5f\ix\n 
te n-A "óíbifvc. 

Rmne «<\n t)j\aoi -gníorh eite : Ctig fé -oofó-cvo^f x\f\ 
An caLaiti. $Áir\ & n V^ u &~5 -a^aó 454 motA*ó nu^ifi 4 
C115 fé x\n ftntnc *óo|\óa OfCx\. 

u Ctnr\ x\f án *oofóA*o,df A|\íf, n A*oeifv An tlAorh. 

tlí féxvop<vó tti^AD pn a *óéAtuMfi. "De-Anntng 
pÁ-ofvxM^ fém x\n m^g ^fíf, "] *o'imcig Ati T)Of\cATMf 
m-Af f^AipfeÁ te f éfoeoig é ; f5-<Mfc x\n §r\i^n <\mx\c 
50 hÁttnnn 1 Cx\mi5 ^n-me^f 45 n<<\ TMomib A]\ av\ tlAorh. 

t)'of cotiu\if\ x\n fíog -oo r\mneA*ó tiA sníoriuAfvCA 
fom -| cxMcm fiA*o teif 50 tnAic. tílot fé ^nnfm *oo 
pxvoruM^ 1 ^ 00 ' 11 'Of A01 a 50111*0 teAb-Afv a óxMceAtn f-dfi 
uifse, " V ^*oeif fé, " cibé -otnne x\5<Mb a *oaocf,<Mt) 
a te^bfA ftÁn *oé^nf Amtn-o xvófuvó •óó." 

" tlí t)é<\nfAT)-f.<\ fm, n ,<votib,<MfvC Ati T)fu\oi, " óif\ if 
é X)\a aw tttfge T)u\ x\n fif feo. n ÓtiAt<\ fé 50 
5cuifetvó p*.\*oruM5 tnfge <<\f\ ce^\nn 5<\c ^on mnne a 
b-^ifce-AT) fé. 

" CAitigit) buf te^bfA fx\ cemit), m^fv f in, n 4T)eif\ 
aw |\í, " -] -An cé a T)ciocfAi*ó x\ te^bfA ft-dn véAn- 

f<\tnU1T) A*Óf\xVÓ T)ó. n 26 SCA1f-Óe.AÓC-A. "flí 'óé^np^'o-f^ -AmlA1 , ó, ,, -Aff' An T>fAoi, ct óifi 
At)f Ann <An peAf fo T)M tnfge -j tna ceme.At) ^aca le 
t>liAt)Ain." í)í lÁn a ófoicmn *o , f?-dicce^f a§ ^n T>f aoi 
foirh -An tlAorh. 

ÍAbAif p,cVofi<M5 Annf m. " tlí heAt)," -AT)eif fé leif 

>An T)f\A01, " ACZ T)éAnmA01f CeAC T) , A'Óm-AT) Úf i céifig 
níofi 'oó^A'ó toeim'n. 

tuf.A ifce-Aó -Ann *] rjjvAC le hó^-ÁnAó *oe mo minnncif- 
fe tnriAC, t *oéAnmAOif ce^c eile -o'xVúmAT) ófíon 
1 céme-A-ó ó^Án^ó T)e mo mtiinncif-fe ifce^c ^nn -\ 
bf^c leAC-fA tnme. T)unAmAoif At\ T)Á cig -] C115- 
ArnAoif ceme t>óit), -] cugAt) T)ia bjteic otuMtt Af Aon. ,> 

tlmne.AT)^ r lri - tlmneA'ó ceAó •o'xvómxvo úf t 
cuifeAt) -An T)f aoi Ann ; fmne-At) ceAó eile T>'&t>m&T) 
óflíon i cuife-At) *oeifCiot>Al le pÁvp^s v'w b'^mm rUorh pá*orwM5. 27 

t)emín ^nn -j bju\c x\n *orw\oi uime. Óuif\e<voAf\ bf\<\c 
tjemín a\\ x\n T>f\*\oi. Uu^aVó ceine *oo'n t>á ci$ -] 
coruig pÁ*orw\i5 ^5 fiÁ'ó njinAigce. ÍAf An c-A'óm^'o 
úr\ f ux\f, m^f\ cutffeÁ ceine 1 mb,<\f\ru\c, toifgeAt) *\n 
ceac i au *oru\oi, ^cc bru\c t)emín níor\ o^m x\n ceine 
teif. tlíor\ T>ógA*ó t)emín f-an cig eite, x\cc finne^t) 
Uiaic *oe bf<\c &n T>ru\oi a t)í tntne. 

rjí f?e>Af\ 1 ^Cúige VtUvó Afi c-<\m rom T>Áf\ G'^inm 
ttlac Ctntt. t)ut) T>f\oc-*óuine é, -j bío*ó ré ^5 bAtnc 
a 5CU1T) e^f\f\<vó *oe n-A TMomib 5<\n t)uit)e^c^r T>óib 
1 '5Á triAfibug^t). Úug tl-áorh pÁ*orw\i5 cu^\ir\c <<\ir\. 
tlu-Air\ a óonn^ic HIac Cuitt ^5 ceacc é, T)ub^iric fé 
te x\-a rhuinncir\ : 

" Seo é óu^Ainn &r\ f e*\f\ a bíof 45 meattxvo n^ 
n*o*\oine. UémeAmuro 50 *ocí é 50 breice-Atmiro &n 
bfuit >Aon cum^ccA ^5 & T)\<\." 

Cuif\eA*o*\f\ f?e-df\ *oÁ mutnncir\ fém 'tu Unge Af\ ^n 
c*\U\m -j *oubruvOv\r\ teif bÁf bféige a tei^e^n Ain 
péin. tlinne an fe^f\ fm -j cuif\e.\t) bj\Ac a\\ a éx\T>An. 
Cu^*OA\f\ Ánnpn 50 *ocí xxn tl-Aorh -j *oiibru\Tu\f\ teif : 
" ZÁ f ex\r\ -Annfo a f ux\ij\ t>Áf oruvmn -j ^uró ^r\ *oo t)M 
50 T>có5fx\ró Sé ó'n mbx\f é" 

"ttlo tf\UAg fm/' AffA pd*orwM5, "ní rnon^n-At) 
ttom é beic m-AfVb." 

Úó5-<j»ib-Af\ An c-év\*OAó 'o'éAD^n x\n fif\ -] bí ^n fe^\f\ 
niv\f\b T)Áf\í|\ib. Cuif fin -An-e^gt^ -j ^n-ion^Anc^f a\\ 
v\a T)-Aomib 1 ófero ÍTIac Ctutt ^nnfin 1 nDi^. §uró 
pÁ*Of\Ai5 x\f\ fon -<\n fif\ & bí m^f\b -j -o'étfig feife-an 
o'n mb-áf ^ftíf ■ 28 Sc-Ai|\-ce^ccA. 

Ay fteix> "i Af féAfCA : Afi xnnnéAft "j A5 x>éAnArh 50 fubAC : in 
feasting and merriment. 

"OúnuA : x>úmce : x>f uix>te : iax>ta. 

tlíoji b'f ax)a x>óib : ní f AbAX>Aft 1 bf AX) AthtAlT). 

50 ViobAnn : 50 cob<vnn. 

*\j\ éi^m : hardly : scarcely : lit^ on force. 

-A bí 1 ^ceAccAti aca : a bí ceAcuAf aca 1 n-An 1 : a bí ceAccAjt 

ACA ÁbAÍUA. 

*OAfi b'Amm : x>Aft b'Amm : whose name was. 

tlí bA cumACCAijíe : more powerful. 

eA^tA: f AiuceAf : fear. 

t)'uime f m : b'Af An AX>bAfi f oin : therefore ; it was for that reason. 

é cujt x)e'n ufAOJAt : a rhAitóu^AX) : lit. t to put him ofT tiie earth. 

*0'uttmuii;eAX)Ari : they prepared. 

CAift 5 An x>|tAoi : the druid ofTered. 

*OéAnAmuix> : X)éAnmAOif. 

&\\ An mAi3 mó|t : Af An mA^ mófl. 

CnjAmAoif : uu^Amuix). 

béAf f Ax>-f a : béAff aix) mife. 

-A5 CAnuAin : chanting. 

t)ux> seAff : bux> jeAff. 

Aft Áifx>e : A|t x>oi*hne. 

C'ímiX) : f eiceAnn mmx). 

ní f éAX)f Ainn : ní f éix)ifi X)Arh. 

CÁ ionnAC : *cÁ cú 1 n-Ann : cÁ cú* ÁbAtcA Afi. 

A|t An coific : at once. 

-A5Á motAX) : praising him. 

Cuift Af : CU1fl Afl fiubAt : X)íblft. 

Cibé: cébí : cib' Aftb é : pé : pé Afi bit (pé bftí). 

*OéAnf Amuix> : x>eAnf Atnuix). 

*Oia uif^e ~\ x)ia cemeAX) ^aca te : x>ia An uif^e -j x>ia iia 
uemeAX) jac x)AftnA. 

tÁn a cftoicmn : thoroughly : lit. f full of his skin. 

"PAicceAf f oirh : afraid of. 

Céi|tis tuf a : uéix) tuf a : cei$i|t-fe. 

UmAC : ofiu. thme : Ain\ 

Cu5AmAoif ceme x>óib : cuift imíf ceme teo. 

*OÓ5AX) : XJÓi^eAX). 

Céix>eAmuiX) 50 x>cí é : céix)mix> cui^e. 

A5 a *Óia : A5Á n-A *Ó1A : A5 n-A *Óia : Aige n-A *Óia. 

t)Áf bftéi^e ; a sham death. 

An-eA^tA ; á\~ f Ai-cceAf. Cujún tTl^c ^n cSx.\oi|\. 29 viii.— cu\rtAH mAc Ati csaoiu. SéipéAt : ceAc pobáit, a chapel. 
míof buituí : 5níom.<\-jitA lon^Ati- 

caca nAc bfuit nÁ"oú|fó-A. 
Cr»éAT> : f5 ACA beitnJeAc nó 

CAOft-AC. 

CeanncAji : timifcéAfi, a district. 
lAf acc : a loan. 
Aiflm^ : bnionn^tói-o. 
CoifteAC : rojiAfó aifi, fruitful. 
RAt : féx\n, <vó, fiAfcArhriAp. 
f <\ice : catja, éinníx). 
Cufc<\c : An-f e<\jt 5. UÁite : cf í rhí, three months. 

CujtAc : a canoe. 

fjteif: teif, 1 n-émfe<\cu teif, 
1 n-émx)i5 teif, m' foó<\iji. 

CeiteAbA|i : ceót, CAncAn. 

CompÁnACA : companions. 

Ceótuirje : compóifirreAc, snug. 
, f\\f5Arh<\it : shelterv. 
• T)AiTJbif : bocc. 

SoiteAf: te^f, m<\ifc, cab^ijt, 

f UJ1UACC. QlA1lAH mAC x\n cS<\oir\ <\n pe^r\ a óuii\ <\n óé*.vo ce^ó 
A$ btm *oo'n C^UMf 1 ^CttuMn tilic tloif. Ú05 
f é An " e.vsUMf oe^g " injv\n Áxz piti, mf^ mbti^fK\m 
544. An " e^taif be^s" &n c-xMnm & C115 fé a\\ 
avi f éipé-Al. 

tlu^^-ó Ci^f Án 1 sconnrjAe tlof ComÁin inf-A mbti<yó- 
Ain 511. t)eóic iriAC OtcÁm a b'xMnm-o^ AÚAip. JTe^f 
TjéAnc^ c^fbxVO a bí 1 mt)eóic, f-aor\ fctn\rrró4 ,<vóm<MT) 
-} bí f é Tje^f-t^rh^ó 05 Tjé^nArh neice eite t>á\\ bAin te 
ceirro n-A fiúmé-A|\Acc-A. ÍH f é 'n-a comntnrje 1 táú-Arui-á, 
1 SCúige t1U\Tj. X)^r\e^|\c^, mgeAn 6v\r\cim rhic 
rju^\c<\tU\, m^txMf CMfi^in. X)o b'^f CMfrivMge 
1x\r\tux\cru\ ife. t)í cr\iúr\ mge^n <<mci 1 cúi^e^f m^c • 
t)tJTj é Cu^n ^n cr\e*\f m<\c. 

Amrmrte m^c Cotgáin, *or\oc-rn x\ bí 1 5;cr\íó tlí tléitt 30 SCAIf-Ce^CCA. Ati c-Atn fom, ótnjA fé via TMome fx\oi cíof tfom. t)í 
t)eóic jmoi, acc ní ciubfxVó t)eóic coil a^ An scíof cpom 
a *óíot, -j cuai*ó fé x\f a ceice.d'ó ó'n fíg 50 cúi^e 
Óonn^cc. Cuif fé p\oi 1 5Connt)Ae ttof ComÁin -j 
caic fé xmi óuit) eile *oá fwog^t Afm. 

t)í CiAjián 'n^ *óume n^omcA ó n'ói^e, ^uf zá fé 
CiAfiÁti, An t)ó "| Ati t^oj. 45^1 nn ó n^ nugTMif 50 n*oeÁf n^i'ó f é a tÁn míofouitcí, 
t)ti'ó í ^n ob^if a cu^at) *óó : a beit ^5 f of ui'óe-Aóc, \é 
pn, 1 gcionn beici*óe<Aó -] 45 CAo^ific Aife *oóib. tlí 
"°óig 50 jvAib fé z&oX) teif ^n obAif fm. Ctnf fé 
fogtuim éi^m Aif f ém, ff eifm, -j bío'ú ré a^ téigexvó -a Cu\ju\n TTIac x\n cS-Aoif. 31 

te<\bv\if •] é A5 fof uit)ev\6c. j 1110 " r e flfldtfc i ^corii- 
nuiTje ntlÁtji <s rj'févvo fé é, Aguf oí -00,01 ne fv\ cuniAom 
móf ttge. 

t)cvó miciTj teif, -pxS TjeifevVó, ce^cc Tj'fogttnm 
e^5iu\ 50 pinnéÁn CtUv\nA nlpvMfo. T)'K\f\f\ fé bó .v\r\ 
a -Aú.Mp 1 v\j\ a nu\c.M|\ Ag nncev\6c *oó le Cv\bv\ifc leif, 
mv\|\ iu\f\ món tetf U1A6 fv\otv\ip & Cv\bvMj\c "o'finne^n 
v\|\ p on v\n oi"oeACv\if á bí te pagátí v\i$e iK\irj. t)urj 
b-A v\n fv\rób|\ev\f a bíorj ^5 T)v\oimb aii ttAiji fin. 
Dub-Aific v\ nK\Cv\ip ik\6 T)ciubjw\t) fí Aon bó rjó. t)ev\n- 
nuig fé bó Tje'n cr\év\Tj Annftn A£Uf Tj'imcig teif 50 
CtuxMn 1pv\if\Tj. 50 tK\ibéit "ik\ t)K\irj fin tátntg v\n bó 
'na tjIaMTj, *\£Uf l ^°S le n "4 coi r- "O'ftdn fí 1 ^Ctu.Mn 
ífv\ifT) ^suf cug fí v\ n*oóCv\m bvM nne tjo TjxSfévAS v\n 
fv\*o "i bí fí v\nn. t)ó orjv\f\ Ab' ev\Tjí -j nuAtp a Cv\ittev\rj í 
cuij\e.vó v\ C|\oicev\nn 50TjcíCiv\Uv\n, 5oCtUv\intÍ1ic1loif . 
*Oe , n 6|\oicev\nn fom & í\mnev\Tj te.\bv\f ik\ nllirjne, *ná 

TJK\1TJ fm. 

HvMnmTj Saobrunfs ó 6e<\nnCv\f to6x\ néif\ne, c-vMms 
fé 50 jpi nneán ^p coUMfce v\5Uf gan v\on te>c\bv\r\ vM^e. 
*Oubv\i|\c finneán teif tev\b.\f tdjtf v\irj v\j\ ti4 niv\Cv\ib 
téijmn. Cuv\i*ó T1>v\inniTj tv\fc, ^5 lAfruMTj i<\f,v\6c 
tev\b-vMf, v\cc ní fév\rjfv\rj fé ^on tec\bv\f fv\gv\it. t)í 
tev\bfv\ 5<\nn -] bí $no6v\ v\$ 5^6 uite rjume úá tev\b-v\r\ 
fém. + 

" An K\r\fv\if te,\bv\f\ v\if\ púTj tv\tt, n v\f\fv\ pnncÁn, 
1 é ^5 bfev\cnugv\Tj c\nonn Af Cu\(Un. 

"Híon iA|\|\v\f, n a\\ Hv\mniTj. 

^lAff tex\bA|\ Atjt, ,J <<\j\ pnnedn. 32 Sc<Mf\-ce^cc<A. 

Óu^Mt) tl-Ainnró "i T^i^fifA pé ^ n te-Ab-Afi. t)í &n te.Ab,Af\ 
ops-dttce -Ag Cn\fu\n &r\ c-x\tn pom, -j é ^5 tétgexvó : 
"5AÓ ní tp xMt tib a X)é&r\ém fJAotb ó fjdomib, bít) Atfi- 
tAit) pm a fjó<Mip*\p pib-pe fxjib," ^gup £115 pé ^n 
te^b^fi t)o tldinnró <\f An coipc. t)í Cottn Citte 1 
gCttixMn IfUMfvrj An c-<\m pom. 

11uxM|\ x\ bí CiAjUn c^m^tt m<Mt 1 bpoc<Mf\ jpmneAin, 
CI15 pé cuai|\c <\f\ 6nn,d 1 nAf\x\mn. t)í ^n xMfting 
cé^TjnA ^5 Ci^n ^sup ^5 O^nn^, oifjce .1. Cfumn móf.\ 
coif\te<\c a óonnaa'QAfi 1 táf\ n^ héifeAnn Ap bfuixxc 
ppotx\ -| Tjí"oe<\n A5 &r\ oiteán x\f\ px\T) ó'n ^CfVAnn. A^up 
cuAit) cof\A*ó x\n ójtAinn tx\f\ x\n bp^iffse ^up cige^t) 
éx\nt<Mt &r\ T)orhAin -] cu^Airjíp cuitj Tje'n cojuvó teó, 
px\ct<\p Tjo'n beif\c fx\n Aiptmg. 

" An cjuvnn mój\ útj," x\f 6<\mu\, " pm é tufA pém, 
óif\ béit) 6if\e lÁr\ rjec' onóip, ^gup p\fpuróex\f\ 50 teóf\ 
ó T)o ju\t -| óc' uf\nuit)tib, x\gup imtig, 1 n-<\mm T)é, "| 
cutf\ eA^txMp x\f\ bun x\f\ bf\u^ó ^n cppotA pom." 

*0'imcig Ci^f\An ^nnpm -j t^mis pé 50 h1mp Cdtaig. 
CxMt pé pgAC^m AVv &r\ oite^n pom 1 n-éinpex\6c te 
SeAnÁn. Hoinn pé cuitj tj'á curo é^TMig x\f\ boccxMb 
X)é -j b'éigm uo Se^n^n éATMó a tAX)A\r<c T)ó. 

CuAit) pé pu^p <\n cSion^mn 1 ^ce^nn c^m^itt, ó 
SednÁn, -j cuif\ pé fx\oi 1 nípe^t, x\ic 1 n-xMce te Ctu^m 
ttlic Tloip a t«5 CobtAó mAC t)f\eAC-din T)ó. £)t 
bp^itf\e pxMi Á\z ptn xM^e. tlí fcágAt) Ci<\fv<\n jMice ^M^e 
pém n<\ A5 nx\ bfUMtfUb g^n c-Ab<Mf\c T)o n^\ boócxMb. 
Cuif\e^t) pm cutdó ^f\ r\A bpiitfAib, -| T)ubf\<\TMf\ teip, ?Á 
tjetfAeAtj, imteAóc im\ fog^ ce^fvn u^t^, n^ó bpé^T>- 
pAiTJtp a fe&r-&\\\ ní b'puroe. CiAftÁn tTl^c &r\ cSa\01|\. 33 

T)'imtig teif fux\f ^n áb-Ainn -\ finne fé x\icf\e,<\b *óó 
fém Ap 1mf Amjin, ó cuai'ó *oe £)éAt Atx\ tuAin. Cuif 
fé truAmifcif ^ja bun a\\ x\n oitex\n fom ; "| c^mig bjuAitfe 
4f 5<\c uite xMfvo ctn^e. Cu\it fé Cf\í bti<<vón-<\ -j fUMte 
^nn. Udféif <\n aít\a fom támig fex\n x\f\ b'xMnm *oó 
'Oonnán óui^e — mx\c *oe*\fbf\ Át&\\ x>o SexMuÁn *oo b'e^vó 
é. ÚU5 Ci^fán *\n mif f ux\f *oó, Aguf cug fé a olog 
"I & foifs&At *oó, ^s t1 f "o'imcig fé fém fíof aw x\b<\mn 
A.\fíf 1 gcuf ac, 4X5 cuAfcug^'ó *\ice a 5cuif\ex\*ó fé f<\oi. 
Oí oóc^f eite f |\eif. Cuife^-o-Af 1 T)cíf\, fA *oeif\ eAi), ^5 
Af\*o Uiobfu\i*o, .1. ^5 CtuxMn ttlic íloif. £)f\ex\tnuig 
Cix\fu\n p\oi if CAifif A^uf t<\itmg x\n x\ic 50 mxMC teif . 
£ex\*o.<Mgit fu-Af n^ 5<\oice géine, fu^\im av\ Cffoc^ 
infx\n -AbAmn -] ceitex\tu\f\ n^ n-éx\n, fni é a ium£> *oe 
gteó te beit 45 cuf\ *\f *oó 1 n-Áfo Uiobf\<M*o. "Dí Ain 
xmc u^\isnex\ó x\cc bí fé fottáin. 

ftoirh péit t)f\ig*oe a cÁmig fé x\nn. Úof uig fé fém 
"I a compÁn^c^ ^5 *oé<\nx\rh agte, ^guf bí " ex\gtx\if 
be^5, n "i agte eite a tex\fcuig uAtA, bíou<\f\ *oé^\nc^ 
aca fx\ t)ex\tc^\me. tlí cigce mófUA ÁpT)A ^aIáv\tza 
ce^nn ftmne a finne<<yo^\f\, -aóc bocám bex\g^\ a bí ce 
ceótui*óe f^f5x\rh^it. Ceitne rhí 'nA *óix\i*ó fin, x\n 
9a*ó IÁ *oe ttlí ttleA*óom av\ f ogrhxMn, t-a mbtiA*ó-Am 544, 
c-<\ittex\*ó Cix\fián mx\c Ar\ cS^\oif, -d^uf ^av\ é x\cc 
1 n-^oif^A tfí btu\*ónx\ *oé^5 a\\ ficiT). 

X)& Cx\om ce^\nnfA féirh fimpti*óe fubÁitce^\ó ^\n 
pex\f é Ci^jUAn. t)í 5^6 uite *óume bui*óe<\c *óe, mx\f 
?;ex\tt ^\f a *óeA\g-ór\oi*óe **] mx\f ge^tt ^\f ,<\n 5Cx\bx\if & 

D 34 Sc<Mr\-ce,ACCA. 

cu5<vó fé *oo -ó-AOinib ^aó uite uxMfi T>ifi péAX) fé é. 
tTl^p T>ub^ir\c av\ thMfé<voAC : 

"t)i ^n f\Mt>E>iji 'f x\n TMit)bif 1 nsfit) teif 
ÍY\A]\ ge^tt a\\ a óf\oit)e m^it móf\ " 

Y\a botcc a *o'i>A|ifi 5f\eim bít) a\\\ nó f^tAó éxVo<Mg, £115 
f é bi<vó ^uf é^Tu\c t)óib ; nu^Mf a finne f é te^f *oo'n 
fe^f pMt)bif — *] cá fé cugc^ fíop guf tei^ 'Om t)ó x\ 
Umi gníorh^fit^ míofbuitce<dCA -a "óéxMiAm — nuaif a 
finne fé foite-Af *oo'n fe-áfi fxM"úbif\, cúiag ax\ ?eA\\ 
f-Ait)bifi teif é. TLÁ te f^*ó 50 fváib c^pátt ^5 Aonguf 
mAC CfíomcxMnn a fiaib An-pf\Áit)inn A\^e a? -] gufi 
CxMtte^t) é. T)ubfuvó guf\ C05 CiAfÁn ax\ c^pAtt ó'n 
mb-Áf -j ^uf bfionn Aonguf fe-AfiAiin móf\ a\\\ Ay a u6c. 
pu-Aif\ fé c-átxMti, ffeipn, ó ftíg riA 1flit)e cun é pém -j 
x\a bfi<MCf\e eite bí m& focaif a cocug^t). Acc ní 
m-Aom r\Á f^Mt)bf\e-Af f-Aog^tc^ a fwmcuig f é ^óc m,<MC 
a -úéAriAm a? ucc T)é. 

CttiAm fhic noif : cÁ Ati Áiu a\\ bfmAc toifi tiA Sion<\inne 
cuAifim te 9 míte ó -óeAf -oe bé-at Ái& tuAm. 

f e-Aji ■oé-AncA CAjtbAX) : f eAf a jnío-ó cóif cí. 

Saoji A-ómAi-o : fiúinéAjiA, -peAfi a bíor A5 oibttmJA'ó A-ómAit). 

Ceifro r\A fiúmé^nAccA : ceijro An fif A-ómAix), carpentry. 

tAtAtma : bAite auá 1 ^conn-OAe .Aonuftnm, Af bfUAc ha rAit*f5e 
ó ttiAi-ó T>e béatf eif f ce. 

-An cíof a -óíot : An cíof íoc. 

Cuaix> fé aji a teice<vó : teic fé ; "o'imtij ré ctm f itibAit Af An 
mbeAÍAc. 

-A5 rofin-óeAcc : 1 ^cionn beiti-óe^c ") '5Á ^con^bÁit ó beic A5 
•oéAnAm ro^tAc. 

CAob teif An obAi|\ fin : ^An Aon obAif eite te *oéAnAm acc An 
obAiti fm. 

T>Aome rÁ cumAom -Aije : teAf -oe-AncA A^e *oo -ÓAomib 7 p iaca 
An cúicijce Ai^e oftA. 

bA mitiT) teif : ce^p fé 50 t^Aib fé 1 n-Am Ai^e, 50 mbA mitit) t>ó Ci^fuÁn ÍTI^c <\n rS^oif. 35 

"O'fo^tuim eAjnA : cun ed^nd nó cruoniidcc o'fo^lmm. 

Ctudm Ifdino : 1 ^cvh^e nd tTli"óe d bí d rhdimfcif" -j d éotdifce 
d'5 "pmneÁn. 

tudé fdotdif : cudfdfcdt nó pdii;e dfi fon oibn e. 

50 hdibéit : 50 501^10, 30 Sdtfifo, 30 sednn. 

"ÓÁjiédj; : (.1. -oó-f fedfi + x>éd5 . od óume óéd^. 

Oódfi : odt oub-buróe. 

tedbdf ud hl1ix>ne.i. tedbdn nd bó uiofie, dfi tedbdji d fnnnedó 
■oe cfoicednn nd bó d Cdini£ te Cidjtdn 50 Ctudin ifdino. tridot- 
muife mdc CéitedCdif , mdc mic Cumn n,\ mbocc dn f ed|t d f5fíob 
d tdu fedncuif mfd tedbdf 1 ^Ctudm ítlic noif 1 bfdo 1 noidió 
bdif Cidf din. 

Cudió n. tdf u : Jdb fé dnonn "] dndtt df fux> nd hdice. 

bnedtnujdX) : pédCdinc, mfiúcdó. 

ó. x>édndm x)dOib ó x)domib : 50 noédnpdo x)dome eite odoib. 

thó dmtdix) fm d -óédnf df pb-fe : x>édndn'j-fe mdf dn ^cédond, 
.1. mdf bdX) mdit tib X)dome d óédndrh x>doib. 

1 bf ocdifi : pné, 1 n-émf edcc te. 

áfdmn : oitedin .áfdnn 1 mbédt cudm nd ^ditlime. 

*Oíx)edn ó'n ^cfdnn : tuj at\ cudnn oíoedn nó f df^dó. 

i^dctdf 00 n beinc : f doit ax\ bein c 50 bpdCdOdn. 

Sdff ui-óedf 30 teóf : ^eobdió 50 teón x)dome fdfdih. 

1mf Cdtdi^; : mif dCd 1 n-dice te bédt nd Siondmne dmdc ó 
bdite Citl Uuif, Scatterv Island. 

-ÁiC|iedb : dicmjdX), dic corhnuióte. 

1nif dmjm : mfd cSiondinn dCd dn c-oitedn fo. 

A foif^édt : tedbdf dn cfoif^éit. 

Óuif edX)df 1 ocíf : tdn^dodf ifcedc 30 cíji . 

t?doi if cdif if ; df jdc don cdob oe, cimcedtt din. 

v\3 cun df oó : d^ cuu tniobtóioe din, bothering him. 

Pd t)edtcdme : um bedtcdme. 

Cdittedó Cidfdn : pudift Cidfdn bdf. 

•pdtdc édOdiJ : édodc te ctúodX) d x>édndm 00 óume. 

CÚ1C15 dn fedf : tu^ fé nuo dft fon, tu$ fé nuo mdf íocdio- 
edcc df fon. 

^on^up mdc Cníomtdmn ; fu^ fé budi-ó 1 ^odt "Ófomd tdo^dine 
df *Óid|tmuio mdc Cedfbditt. 

An-pfdiómn di£e df : dn-mof-cúif diu mdf £edtt dif ; dn- 
f ímédo di^e df . 

tTedndnn móf : 50 teóf Cdtrhdu. 36 SZA)\[-CeACZA. IX.— osjAR ajus meAnsAc. 

T)o f^uirv An T>íf "oe^g-LAOó ó'n ngteó 
An oi-óce fm if oa crié^cc^c cmn 

A scuijAp, a bf eoit if a ^cnÁrhA, 
5-an bpíg. 5^n btÁc, ^aví fei*óm. 

Af\ n-A báifieAC, a\\ <Arh4r\c Lae, 

TVionnf uig a céite An T)íf 50 T)i^n, 

X)a caIWíA neAfC if gníorh t-árh, 
Af c-At-Arh X)'-á *oc^mi5 fi-Arh. 

T)ob' 1AT) f1ÚT), A pÁT>\\ AI5, -An T)íf 

t)x\ g-Aifbe if bA tféme 1 n^teó, 
'S if fe^fp *oo óuif\exvó ifce^c 50 cnáirh 
Lann if tÁrh *o'Á bf aca fóf . 

tlí fACAf f Óf T)íf mA\\ 1-AT), 

1 ne^pc, 1 |\un ná 1 *ocfé^n-tút, 
1 gc^tmAóc, 1 rmpe, if 1 mifneAó, 
1f 1 n-imifc, a\\ meanm-din, x>a\\ Uom. 

tlí fACA A f-árhxMt flÚT) ApAOVl, 

A5 fuLang cpom-béimeAnn Cfu-Ai'ó, 
A5 ^e-AffA'ó feóLa if cne^f c^orh, 
A5 f e^f-Arh g^n ftexvó, ^An f u^n. 1 *ocp\eipe, 1 *ocj\éine 'r i túc. 

5^n ceipce a bponn m*\ nxuMt, 
"Oo bí an -oíp 5^ti p^up ° ,n ti^níom, 

*Oe ló nó -o'oi-óóe aji peA*ó -oeic tá. 

: A ttle^5^i5 ó|\UAi*ó riv\ U\nn nstAf," 

Ap Op5^]\ 50 ceann óp <Áf*o, 
1r mófv *\n n^ipe *óúmn ^pv^on 
£a\*o c<\ 'n ^leó &\\ S\k lAirii." ' A Op^vMp, ip cú ip cpiK\it)e t<\rh 
'O'.Áp imifi im J corh*cuMt pu\rh, 

*Oo ctnam tiom tf é ctuoc/' 

Apv ÍT)e<\p5*\c, " ip *oo tíon i\a bJTuAnn. >' " tlí hé mo ófvíoc, t\Á cpíoc n^ b£u\nn, 
A TtleA\p5^ig cpvu<M*ó iiA ngtAf-tAnn, 
Utncim tru\pv tu<M*óifv te*o' tÁnfi, ,J 
Apv Ors^r n ^ pái'óce ce^nn. 

T)o §U\c Ors^p n^ U\nn n^évvp 

tTle^nm^in, cé ^up bv\oc & f nu<vó ; 
Híop b'pvo^ 50 n*oub<\if\c Cv\p éip 
^An ce^nn-glóp tTle>\|\5v.\c : " D*\t> ttumc piu\n. ! 

u t)éi*ó cú x\pv *oíc bí*ó uÁ ptu\m, 

A VheAjuuMg ójiuai*ó, ,j x\p Op5v\p Áig, 

" tló ^tip T)uic &]\ *oíc cmn 

tló *ÓA\tri-p^, nu\rv rhv\oit)ip ) <\p táf\." 38 Sc^ifA-óe>Aóc-A. 

TlíOfl b'fxVO^ "01111111 ZAOX) A\\ CAOb 

A5 feice<Arh if ^5 éifce^cc teó, 
50 fAib TíleAjA^Aó &p cút fgéice 
^S 0f5A|\ n^ mbéime-Ann gCfuiAi'ó. 

tlí f'U-Aif f 51C ná f of x\"ó ó 0f5-A|\ 

Acc 5AÓ béim cutt^ *o , <Á le-AgA-ó 50 ceann, 

1 bfoi|\óe«Ann -An óorhnAtc ójuiai'ó, 
T)e ttle^fs^c $un buxMn & ceann. 

"Oíf, *oiAf, bei|tr, x)Á x>ume. 

Ó'n n^teó, ó'n xrjtoix), ó'n x>uftoit>. 

CpéAccAc, joncA, wounded. 

J?eix>m, neAfC, fpfieACAx>, strength. 

Afi ArnAjtc tAe, te héitije tAe. 

*0'ionnpui5 a céite An x>íp, t)'ionnp U15 An x>íp a céite. 

-Af tAtAth x)'Á -ouÁmi5 f iAth, x>'Á x>cÁmi5 f iAih Ap: cAtAih. 

T)'Á bfACA, X)'Á tjf ACAf. 

mijie, tuAf, quickness, swiftness. 

1 n-imifc, Af meAnmAin, com meAnmnAÓ 1 n-imific, so spirited in 
playing. 

Cfiom-béimeAnn, Cfom-buttteAX), buittí CfomA. 

CneAf cAom, cftoiceAnn mín. 

^An ceifce a bronn 'nA nx>Áit, ^au aou eApbAix> ojica fonn 
[c|iox)a] beit ojitA : ponn cjiox>a a nx)ótAin a beit oftA. 

n^tAf .1. stAife nA fSittm^e. 

f AX>, COm pAX>A A^Uf, An pAX) A£Uf. 

Af Áf tÁim, Af tÁuh AjAinn, ix)if tÁriiAib A^Ainn, Ati piubAt 
A^Amn. 
1m' comt)Áit, m m'AJAitV 

1f cú ip cjtuAix>e tÁm, ip a^ac acá An tÁrh ip cjtuAix>e. 
*Oo cuicim tiom, mé x>ox>' ('ja x>o) mAftbuJAX). 
tíon ha bf iAtin, nA fnvnnA 50 téifi. 
ttiAix)ip, AX>eijtif, Ax>eift cú. 
tlAfÁix)ue ceAnn, a bíox> a$ tAbAiftc 50 ceAnn. 
ÓAot, tA^, AnbpAnn. 
A fnuAX), a £núip, a éAX>An, his countenance. De^g-c.Mnc, 39 

D^-ó mc\ic ru<*n, bcvó tti<mc c\n nu-o -oúinn ru^n. 
Át£ s UAfdt, 

nó 51111 -óuiu aji t)ít cinn. nó 50 ruutj (mbéró) cú 5411 
cec\nn, nó 50 5c<.\ittiT> cú -oo ceÁnn. 
mAOi-ói|t, mAOróe*r cú, as you say, boast. 
&p tÁfi, 4\\ ^n CAÍAm, teA^ÚA. 
^t 1 cút r3 él ^ e A 5 OfSAft, cuin Op5v\|i 1 oceanncA é. 
Dérni coitg, builte oe ótAróedm, buitte cot^^c, 5AflD-6uitte. 
1 bpoincev\nn, 1 n-oeiftec\-ó, 1 5C|tíc. X — DevVj-CvMtic. 

sé^mus b ú r c a ó ^ n. 

tYl° óíof ó béAitfu* léi5i*o cu^m 1 T)Ciu\t, 
Spíorrw\ 'n éifjs mu\ru\on te pion ó'n SpÁinn, 
Cé f\AOiti*o cévvot^ suttab im J ééAmiif t)únc áCÁtm. 
US f^píobúA im' é<\TMn ^un mé Ó Súil v\tru\in. 

béAfifiA, Bere, a distríct in the south-west of Co. Coik. 
téi^io, cuinit), tei^e^nn ri^o. 
Spíopfic\, a spice. 

iilA|ijkon te, ^suf, also. together with. 

S5r*íobc».\ im' éAO^n : mati n^c r»«Mb te reice^t 'le reipcmc •*• 
év\"o<\n acc teAC-fúit — bí <\n Cfúit eite c^ittce ^i^e. 
Súit ArhÁin, Ó Súitte,.\b..\in. c^MUbe con^inn. lf ffeAl 50c<.\ t\A móji-fpuc món: 
1f ^T) 50ÚCA n.\ mrje^5-f|\ut mbeds ; 

An m<\|\c if mó ^éim if gpeA'óAn 
1f <MC1 bíor An bteAgAn be^g. nuitc, bó. 

5éim, jtAO-ó bó, low oí a cow. 
5ne<vó.\n, co|u\nn, noise. 
btea^An, milking. 40 Staijvce^cca. 

"nf peAun biA*ó riÁ ciAtt." 

HlAips t)o gníor corhfiá'ó gan crtAóc ; 

111^1^5 n^c 5cuif\ eann rm^cc Air\ féin ; 
tlí fon^ t)o'n giotU\ gfinn 

£)eic 5-An ritexvó pmn T>e céitt. 

^ah crtAcc, unbecoming. 

^ioLIa 5|iinn, a jester, a íunny person, one who makes jokes. 

SiteA-ó pmn, a dropthat may be taken on the point of a pen. tnéAtiAóA v\a t^irhe. 

0,\T)ó£, cofif-rhé^p, mé^ji rhe^'óoin, candirce, 
ttnbgi'oín. 

CAnAifce, An méAti ir ^oitie "oo'n tv»b^iT>ín. 

ttiib5iT)ín, túi-oín, tuj-oín, túiT>icín, tAjAijicín, An méA|i 
ir tu^A A5 x)ume. Ru^vóxSn ^guf "Oi-AjtmvnT). 41 XI.— tunvóán ajus •oiAnmtnT). C<\ttAifie, peap. le puASpi^ a 

ú-Ab4ip.c poim |u'5, a herald. 
Ueitjí, uAijeannA, Áiu te cuipp 

4 CUfl. 

Cá|in54ijie.ácu, CAp>54ipeAcr: ; a 

prophecy. 
-An-bÁp, a violent doath. 
T)é, -oeacAc. 
Ce-AJtAC, mumnciji nó muipi^in 

cije, a household. 
U<j, ó, mAC mic, a grandson. 
Cui|ieA-ó, an invitation. 
^oi-ói^eAcr:, An pÁitce, An piAp. 

■) An p fieArcal a pAJAf -oume 

nuAi|i a ci^eap pé Ap cuaipx 50 -orí CApuMo ; hospitalitv. 
bjiAC, pAltxMn^ a ppoié píop 

50 -ouí 114 jtúine. 
I 4At-btiA-Ó4in, 411 bti4X)Ain 'nA 

■Ó1A1X). 
1om4ipe, a ridge. 
S^itt, peoit, peoit méit, fat. 
1cpeAc, gen. of itipt, tiiled land. 
1o^Án, a craw of a bird. 
Cteit, |iacaí, c^obÁm "j CAot^c 

cije 4^up iax) Dé^ncA 1 gcum a 

cmn an cije. 
Ctu\bpAc, cti^b, ucc, breast. 
CóiceÁn, "OÓiJeAcan, -oóijuevm, 

a conflagration, a burning. fttKMtl & tM T)u\j\muiT) rriAC Ce-AjvtVAiU, mx\ p\íg 4f 
6ir\mn, *] é 'nA óomnuit)e 1 T)Ue4rfu\ip\, cu^ f é ctu\if\c 
A\r\ cúi^e Contu\cc. Cuip\ fé 4 óAtU\ir\e r\oirhe, te 
pu^gjAA a Cx\t)xMr\c 50 p\<\it) an r\í 45 ce^cc, "| tu\f\ mór\ 
5^6 uite nítj a tjeit p\éit) fA n-^\ óorfu\ir\. 1f fíop 50 
Cfíoc tÍK\me & ótu\ró pé, An Áic ^ ruutj Aot) 5 u ^ 1n - e 
'tiA pug. í)íot) *oe cúpu\m Aft Ati £CAttdir\e An u^ipv fin 
x\n be.<\U\c 4 "óé^n^m ru\iff 1115, mun<\ p\<\irj fé fÁc<\ó 
j?<\ir\pn5 ce<\n<\, -j ntu\ir\ x\ fp\oic fé <\p\uf Aotm, te^5 
fé tu\tU\ x\ t)e^\t) 'f A rnbe^Laó 4p\ TDu\f\muiT). Cuip\ 
pn fe-<\r\5 x\p\ rhumncif Aotja -] m^f rjuige^TMrt &n 
c-<\tU\ir\e. 

t)x\ rhór\ x\n coif í pn, -Aguf CxMCfe^t) Aot) fx\fÁ\rh 4 42 ScMfv-óeáóca. 

c^baifc *oo *Ói,c\fvmuiTj -Af\ a fon. tlí f^ib Aon f\ún Ai^e 
a CAb<Mf\c, -| Tumcig teif a\\ a ceicexvó. Cu^i*ó fé 50 
ti6^\f bo^ Se^iuMg "i cuif feife^n é 50 *ocí cot 5^ot- 
rharv t)ó fém .1. 50 tjcí MuAX)Án Locfid. Consbuig 
Ruc\t>Án c^mAtt é, -acc bí An cóif\ 50 h^n-*oi-dn m^ 
•óixMt) 1 tei5 f é *o'Aot) ^ "óut 50 rcVtbxMn, ^f ^n 
mbedtAÓ. £)í c<\i|roe *j cutfiAóc rhóf 1 nAtbxMn *| 
1 mt)|\e^c^m ^5 fvíg tiá h6i|\e*\nn ■] b-d ge^ff 50 
mb'éigin *o' Aotj jg 11 ^ 6 F 1 tte^*ó -áf LotfA <\f\íf. 
Ilmne^'o-Af <\nnfin pott CAtrh^n x\£Uf cuifve*yo«\fv 1 
rjfotAó x\nn é. Cu^tA T)i.Af\muiT) 50 x^cámig fví 
ll-á íTl^me >Af -<Mf 50 *ocí tluATj^n, -] óuif fé a a\\a a\\ a 
tof^. X>aIIax) An c-AfA nuAif a c,Ámi5 fé f^n -Áic a 
f\<Mb Aot). Cuif DixXfmuiT) fe^fv eite 1 gcomne Aorjx\, 
acz CAitt f eife^n túc-dT) a UÁrh. a\\ a ce^cc tjó 1 n--Aice 
teif. CuAit) T)iAfmuiT) fém a^á iAfvfw\it) <<\nnfin, -] 
•o'pi^ff uig f é -oe Ku^t)^n cá n^Mb Aot) — bí ^\ piof <Mge 
n-Aó n-mnreóCAt) Ru^vóxmi rjfvé^g. 

" ílí't a fiof ^s^m cá bfmt fé," x\ffx\ Ruat)Án, 
'- rn^fA bpuit f é f úc pém.'' 

S^oit An fí ^ufv aj; m^g^t) fx\oi a bí Ru.\Tj^n ^guf 
•o'imcig fé ; acc nuAirv a óuimmg fé *Mf\ féin ceAp 
fégo f\Airj Aot) 1 bpott CAtm^n f-á n únLáfv. T)'pitt 
fé a\\ Ru^vóÁn 1 fUAif fé Aot) JuAifve Agtif é f^ bpotl 
f aoi CAtArh. ÚU5 fé leif ce^ngAitce 50 UeArru\if\ é 
nó 50 gcf occ^oi é. 

Acc ní teispe.vó tluA-óÁn a ónoóAt) óom f\éit) fin. 
CuAit) fé 50 *ocí t3{\éc\nAinn t)iof\|\A, Áic a rjí a fe^cc 
nó hoóc *oe mítcib foif *oíf\eAó ó toctu*, f cuxMt) >c\n fttu\*ó.<\n <\;$uf T)K\pmtnT). 43 beinc aca 50 Ce^rh-Aip 45 ix\f\nAi*ó Acó 5 u ^ 1 í^ e A 
fx\ofw\*ó. *Oub,\inc Dix\f\m 111*0 nÁn ceA|\c *oóib jv\oj\jmcc 
i<\f\fu\i*ó *óó, ^guf x\n coin 4 |\mne fé. Úoftng pu\*o A5 
impi*óe -| 45 xrácumse Aip, <\o*ó a leige^n aiiiac, x\cc 
ní géiUfev\*ó fé T)óib. 
R«AX)Án "] b^éADAinn 1 Iácai^ *Ói^fimu-OA. 

X)& gn^CAó, x\n u^\in fm, ^ 'Ocasa'ó peAp 50 *ocí 
cex\c fi|\ eile 45 n\niw\i*ó émní*ó Aguf nu\|u\ bp*\*§vVó fé 
An nup ó fe<\f x\n cige, bA -gnáÚAÓ leir fx\ntfiAinc 
'nx\ cnof5A"ó CA\m<\tl jmtk\ *oe'n LÁ c-<\ob Amuig -oe 
*oof\<\f av\ cige nó 50 bf<\g<\*ó fé Ati |\u*o A bío*ó tn\i*ó. 
Aguf mAf^f rriAic te p e^\ *\n cige fs^fwvó teif Ati f\u*o 3 
nÁ géitte^t) *oo'n impi*óe & cuif\fi*óe a\ij\, tnoif*5e.A*ó fé 
féin 1 n-x\gA\i*ó *\n cé & bío*ó 45 ix\j\j\*\i*ó <\n j\o*o<<\. T)'f *\n 44 ScvUfv-ceAócA. 

UtiA'ó^n A5«r t)f\é,<\n<\inn annpm 45 cpof-c-^'ó 1 45 
pAi*oif\eóif\ex\cc 1 n-imte<\cc tx*n-btixvón<<\ ^sup tpoifs 
T)iAf\mui-o mx\ n-AgxMt). £)ua*óa*o«\i\ Aip pÁ *óeipe-<\*ó. 
Ú^mi5 ^n f\í cuc-d ^uf ".1f otc a funne^oxMfi é," 
xvoeip fé, " "i m'Áic-f e a toc -] mé a^ -oroeAn n-<\ 
fípmne ; ^511^ 50 mbAt) í av\ cé^-o f4\ipce a mittfex\p 1 
néipmn c'paipce, a ttuATJÁin/' <<\f\ f eif ex\n, " -| 50 
bf^gxM-ó *oo m^nAig tú. ,, 

" t)éi*ó té^n 50 Uu\t x\p *oo f íog^cc-fvV," aj\ f a 
\\x\At>Ár\. 

" 50 mbA fxSf^ó *oo c,<\tAip-pe, 4 Tluv\■ó<\1n, , ' <c\pp-<\ 
*Oi^fmui*o, eí 50 -ococluigi-ó mucA *oo peil$;í, -] 50 
•oci^ró bpipeA*ó -] be^fnA a\\ *oo copp." 

" t)éi*ó Ue^m«<\ip m<\ pÁf-AÓ,*' «\ffx\ KuAt)Án, " -] ní bei*ó 
,ÁiCf\e^\b 50 bfvát mna." 

"Uopc AttcA 50 *ococtuigi-ó avi m\i§ m<\ gcuipfeAf 
*oo copp-f a," Aff' <An pí, "<\$uf fs-Aipe-iVó 50 "ocigit) x\f\ 
*oo cnxSrhAit)." 

Rmne J \\uAt>Ár\ c^pn^ipe^cc eite -c\nnrm .1. 50 
bpuigecvó *Oi^f\mui*o x\n-b<\f, -| n<\ó m,<\ipfe.<\*ó *oé r\Á 
-oeAZAC r\Á ce^gt^ó 'íia *ów\i*ó 1 *oUeAtriAif\ x\$uf r\AÓ 
mbeAt) m^\c r\Á ua te T)K\pmui*o ina píg 50 *oeói*ó. 

teige^vó Ao*ó 5Ju^ 1 P e Arnaó fv\op Annfin. 

Óuai*ó T)K\pmui*o *\p cuc\ipc cimce.\tt r\A héipe<\nn, 
c<\m<\tt 'r\A *ói<m*ó fm, -| fU4ip fé cuipe<\*ó ó UtcAC, 
-o'-Af b'x\mm t)x\nbÁn, a teAtz oi*óce ^\p Aoi"úigeACC 
óuige. Cu<m*ó. t)í inje^n Átuinn ^5 t)x\nbÁn -j 
*o'iApp a mÁtAip uippi éAX>Aó a tAbxMpc *oo'n f\íg. tug 
pí Cx\f 05 -j bfv\c cui^e -| cuif\ fé a\\\ kvo. Uucvócm ^suf "OiA-pmtux). 45 

" 1p bnec\g m\ néc\TK\ig u\*o fm," cvoeif nc\ TX\ome. 

" U-ó -oíol níog ionncc\, n c\nf,\ Dv\nbv\n. " 1f ó c\on 
gjvcvmne Atfiátn nuif a tiim^ An 6c\fó5. CtnneAf) 
^n gfiÁinne -j finne fé p^u-Ab, ^n 6éA*o btic\*óc\in. 
CuifveAt) At-bliA*óAin é -j jtinne pé iomv\ife, *] bí pé ^5 
fv\f nó $0 íToeApnAt) *\n c^fó^ fin T)e, fÁ *óeirveAt). 
v\^uf *\n brw\c, if *o'oU\mn v\on-Cv\orw\6 *\ rvinne<\t) é.' } 

Le^^at) bK\t) A^uf lionn fútcv 

"1f tru\it v\n cfv\ill riunce í pin,'' v\ffv\ n.\ *oc\ome. 

" Sm fv\ill mtuce íu\rv fu^v\t) AniAtfi," x\ff^\ Dombin. 

" Cionnuf pn ? " v\*oeip T)u\p.nuiiT). 

u UA" c\*oeirv t)anbÁn. " &t\ ójtÁin d pcVib n<.\ bc\mo 
pn A1C1 mAfbuige^t) í, t"Minev\t) nc\ bc\mb Aipci beó 

1 CÓ^vVÓ 1c\T>." 

14 1f rriAit c\n Uonn é fin, ,> AnjM nA *OAome. 

u 1f mc\it/' -cvoeif t)cmbc\n, íf ip lionn ó AOfl §nc\mne 
ArhÁm é. Óuc\i*ó mé attia6, tc\, A5 brvev\tnu$c\*ó c\n 
mo 6ui*o itneAt A$up rhApb mé éinín. £níot spcvmne 
v\rvbv\in 1 n-io^Án An émín "j ní jiAiti a piop cé An 
c-o.fbc\f a bí Ann. Cuifec\*ó an gfiáinne 1 n-iomAifté 
Leif fém 1 bí LÁn gtoice ApbAin Aip, An 6éA*o bticvóv\m. 
t)í fé A5 fc\f "i A5 méA*ougc\t) ^ac Aon blu\*óc\m, uc\i*ó 
fin Amc\6, nó 50 p\c\ib Áp n*oótAm Afbc\if AgAinn pÁ 
*óeirvec\*ó le lionn c\ -óéAnArh, 4£ttp f m é c\noif <\n Lionn." 

D'pé^c *Oic\r\mui*o fuc\f Ap 6Leit c\n age. 

u t)íomc\f Atnuig A5 ic\f 5A6, tc\," A*oeipv tLmbÁn, $An 
fv\nrhc\inc leif An bpocAt c\ pÁt) *oo n pe*\p eiLe : 
u i conncc\mc\rv cteit An cige óugAinn pA bpAipnse 
Úó5Amc\f\ í, 1 fin í tuv\f c\noir f/ J 46 ScAir\-óe^\ócA. 

" 1f f íort fin," Apf' Ar\ t\í, " zá mo báf 1 n*o-an *oorh- 
f-A -Anocc." Do mnnfe^t) *óó r\oirh fvé cé av\ báf a bí 
1 rm-án *oó. téirn fé 'na funje nó 50 *océi*óe^*ó fé 
<\m«<\c "i gL<\o*ó fé x\r\ a rhuinncir\. 

t3í Ao*ó T)ub 45 <\n *ooru\f r\ oirhe. 

u Seo é *oo bex\U\c," <voeir\ Ao*ó T)ub ; -j teif f m, 
av\ s&t a bí W tÁirh ^ige, cu\ic fé leif av\ fíg í, 
cuif fé cr\é r\-A ótix\bru\c í **] br\if fé cn^rh a *ór\orru\ 
D'fitt X)i^r\mui*o ifceac -] toif^ na titHc<\ig an ce^ó 
of a cionn. t)í -An fí a^ cux\r\cugx\*ó áice a -oaocpvó 
fé 1 bf ot<\ó Ar\r\ ó'n cóice<Sn aj^uv cá 5Cx\icfe^*ó fé é 
fém ó'n U\fx\ir\ aót; fíof 1 n*OAbAó Ar\ te^nn-A. Úuic 
cteic av\ cige 'na rhutt<\ó -j m^fbuigexvó tíof f-A t>aX)ac 
é. Sm é An bÁf a cu^ruvó *óó. 

n^ji rhófi, S^t 1 cóiji, 30 mb'éi^ir), that it was necessary. 

Cpíoé rhÁme, ceAnncdfi a bí 1-oifi CLuaui CviAifcific 1 3C0. ttof 
ComÁm "| 45 ríneA-ó ó "óeAf 50 -ocí Abcvinn tia gfiéme 1 5C0. <m 
CtÁifi, "} ó'n uSionámn pAfi 50 hÁi nd ttíoj "| an beArm-A "ÓeAfiz, 
1 nSAittirh. 

Ao-6 SuAifie, 5t3Ai|ie Ai-óne, ftí Óonnacc , a *o'é43 662. bí mác 
-di^e -oÁri b'xMnm *\o-ó 1 bí <\n r-Ainm cé^-onA Aft -óeAftbfiÁtAifi -o'Á 
atAift. *Ovnne -oe'n beiftc if "oóóa bí 1 3ceirc 45 &t) fUAjiAi-óe. 

Sáúac f Aififin^ : F^FP^S 3° Leóji ; fAifif m^ A "óótAin. 

eAfbo^ Se^nAi^ ; bí & mAmipcifi &\\ 1mf CACA15 Aige ; zÁ An 
mif f m 1 n-Aice Le bé^L ha Sionamne. 

CoL jAotmAji, a relative. 

totfia, Á\z 1 "oCiob|\Ai"o -dfAnn. Óvnft nAorh UviA-óÁn mAmtpcif 
Aft bvm ^nn. 

-An cóifi 50 ViAn-'oiAn mA -óiai"Ó, cvi-AficviJAX) ^éAfi Aif ; bío*OAft Afi 
a n-oíceAtt '3Á tófiAi-óeAcc. 

50 mb'éi^m, ^uft b'éije-An. 

*OAttA-ó An c-AfiA, the charioteer was blinded, rendered blind. 

1 ^comne -<\o-óa, f & coinne Ao-óa, (sent) for Hugh. 

tútAt) & tÁm, neAftu, f p\\ e-ACA-ó, LÁi"0|teAcc a LÁrh. Utnvóán ^s u r *Oi4ftntii*o. 47 

-A cfocAX), é x>o cpoÓAX), /*/., his hanging. 

bféAnAinn, mAC neAmAin ; bí a riiAimpciti 1 mbio|t|w\ Ai^e. 
ril Aijt pé te linn Cuitm Citte. 

bioptiA .1. fUAftÁm. b<Mte pA gcúinne cu\p rroeAf x>e Co. <\n 
RÍ05. 

IIÁjt óeAfC, r\A]\ bux> ceAttc. 

vV^up An coin, mApi ^eAtt aji An 5coifi, considering the crime. 

a\5 pAix)neóitteAcc, A5 ftatj pAix>jteACA, afWAijce. 

tÁn-5tiAX)Ain, btiA-ÓAin 50 hiomtÁn. 

A5 x>íx>eAn nA píjiinne, A5 CAbAinc pAf^AX) nó pgÁcAXío'n cé a 
ttAib An pi'tnnne A15C 

50 mbAX) í, 5U|i b'í. 

£Aitice, pAftóipce, pAjtÁipce eApbui^, -oeo^Aipe, xjeo^AipeAf. 

mittfeAfi, mittfeAfi. 

C'fAifice, ■o'fAiftce. 

-áicfieAb, a home. 

Copc AttcA 50 ococtu 151-0, mav a wild boar root uj. 

S^AipeA-ó, p^ApAÓ, p^AbA-ó. 

CÁ"oíot tu'05 ionncA, they are fit for a king. 

5f Ámne fiuip, a see d of flax seed. 

S^uAb, coinc psuAibe, -ootmÁn, a fistful. 

■púcA, op a 5comAiti. 

CÓ5A-Ó, cói^eA-ó .• 

tionn, is sometimes/é/w. 

■ptlíOC, ffic, fflíceAX), f UAfCAf, fUAfAX). f UAfAf, WBS foillld. 

tÁn 5toice, tÁn ^tAice. 

5ac Aon, 5AC uite. 

Sm é cuAp, pm cuAf. 

Sa -oaoac ; f a "OAbAij ; x>AbAc is/em. in Leath Mhogha. 

& CUAJIAX) X)Ó, A X)ubflAX> A jeAOAX) pé. 48 Sc<\ifi-ce^cc<<\. XII.— nA toct<uiriAi§. ton^ponx, a camp. 
T)Án-dcu, stubbornness. 
tneAnmAn ; gen. of me^nm^, 

courage, spirit. 
Uacc, a fit (of coughing, etc). 
Cvjúac, An-feA|i5, rage. 
nAmA"0Af, ipviAÍ, S^Ám, enmity, 

hatred. 
Ab, an abbot. 
pífimneacA, upright, worthy. móncACAf, cAjttAnnAr, tájai'ó- 
eacc, intimacy, good terms. 

-An-ptAitedf, bfioiT), bondage. 

S^n^Ai-oeAc, 50 hotc, "ojioc- 
muinneAC, venomous, hostile. 

T)occ, -otúic, tight, stiff. 

Chocax)Óihí, hangmen. 

CjiidÚA, chiefs. 

CtAX)ACAib, walls, fences. 

A$ -oíceAnnAT), beheading. X) 11 A1R a bí fllAtgarhAm, T)eAfvb|u\tx\ifv t)|Ai^in t)ófvurh.A, 
\r\A \\\% p Ar\ H1urhAin,bí n^ tocUmnxMg 50 n^n-ce^nn 
1 n-éirnnn. ílí ftAib -Aon bxxite móf\ fA cípv n^c fiaib 
peitb -ACxx-Ari cui*o -oe., -j ip be^g coUSipce r\Á ceAtnpatt 
^ T)'p^5-Aib pi^vo Ar\r\ g^n pspviop -j g^n topgxVó. T)\ 
fvígce aoa "óóib £éin, -j ^rv ^mAnn^ib, tige^vó T)rvoó- 
JACóit cuc^ T)0 congn^m. 

X)\ ItlAtgArham 1 tJfviAn 50 píonxui'óe a^ crvoiT) teif 
n^ tocUmn-Aigib, aóz bíoT) n-A tocUmn-Aig f\ó-LáiT)ifv 
&ca. DuTj é C-dipeat pr\íorh-c<\t^ifv r\A íílurhAn an 
crvát pom. t)Aitig Ar\ f\í a rhuinncifv pa n-ion<<vo pom, ~\ 
T) , f?iAprvuig pé t)íob cé^pvT) T)o b^pe-dfvrv Tjóib a t>éAr\Atr\ — 
a mb'peAfvfv teo píotcám a ftéAriAm teip r\A T)xmAfUMb 

nó COgAt) A tx\bA1fVC T)Ólb ? LdbfVATMfV £0 télfV 1T)1f 

fe^n "| 05, bAine,AT)Afv Cf\Atxvó ap <a ^cuit) ^fim -\ 
T)ubf\AT)-Afv T)'<Aon gut ArhÁin 50 mb'pedfVfv teo 50 mór\ tL\ to6Unn.<\i§. 49 

báf f4g.\it ^5 cof.unc f*\oifvfe & n-Aicnex\6 -j & 
mumncine nÁ Unge p-a rnv\cc -j f^ x\n-fUitex\f n*\ 
loóUnnaó. t)ut) í pn bx\jw\rii<\it -\ ^uc £.\c <\on mnne 
-o'Á n<\ib ^nn. ítlot TTI<\cg<\tfu\m x\n nún rm. 

"U4 Un-ce^nc -Annfin AgAib," 4*oein fé, "pní«\n 
corhxMfte b.\*ó cóin *óíb x\ •óé^n.\rh -j •£A5At , ó, ,, x\n 
feife^\n, " 50 C<\ire<\t 50 bfeice<vmuiT) c^vo é an 6é^vo 
fu*o ette if fe*\nfv *óúmn a T)éx\n<\rh. 1f 1 -gCAifeAt .\cá 
x\f mbunxvó ^uf if fe^nn *óúmn cfoi*o 1 r\-Áp n*oúc<\i§ 
fém nÁ *out ifce^\ó A]\ Cx\Urh ru\ nt)x\n<\fv, m<\n A 
mbemíf 1 bftif 1 catt <inn norruunn." 

TT1oUTU\n tnte 4n 6orh<\inte fin -j *otib-<\ifC fuvo 50 
mbx\ rhx\ic x\ bí *oeif & l<\¥)*S]\tá 45 ITI^cg-AtfiAm. 
Cnumnigex\TK\n ifce<\6 'n<\ *ói,\i*ó fin, ó 546 tnte áic 1 
•ocimóeAtt Ó-Aifit. CtunevVOxvn tonsponc &]\ btm 1 
nT)ún Cuinc. t)u*ó í fm *\n btiA*ó<\m c<\néif b^\if 
"ÓonnóxVóA, m<\c ftíog C<\tfit. 

Corh tu<\t -| 6u<vU íorhv\|\ — xvjvo-ní m\ n^Lt 1 sctn^e 

íT1urh^\n — *\n mifne<\6 món "] ^n *o<\n.\6c me^nm^n & 

cimi5 -<\f\ X)Ál sCAif, buAit fu\6c feinge <\£Uf cutu\6 

cnoi*óe é. t)í ctnx) rhón *oe'n Thurhx\m fá n-x\ rm<\cc 

Ag íorhxvf ; b,\me<vó fé ór\ -j ^ip^eAT) *oe n^\ Txaomtb, 1 

x\on T)uine n-A6 n-íocfxvó é bí an cf pón te c<\ittex\*ó ^i^e. 

CxVinis fAicce.<\f x\nnpn x\in 50 tnbux\itfi*óe é, 1 tíon 

fm x\ tfnonóe te mrh -j te n^rhxvo^f. j^ " f é cui^e 

<\n n^ *UAOimb a bí urh<\t tjó, -j níon f*\5<\ib fé ^on 

•ouine x\tfw\m 1 n-Aice teif, ó <\b nx\ mAinircne,<\6 50 -ocí 

<\n gtotU CApAtt, 5^\n m<vnb<<\*ó nó gx\n CAb<\i|\c fá 

6Ám. 

E 50 Sc^in-ceACCA. 

t)í cniún fe.Af\ fAn 11Uirh.Ain, fLac.A fínmne.ACA "] 
P5ot n^ bfe^n .a bí lonncA, "j níon géiLL fiAT) *o' 
íorh^n, cé 50 n^tb ré f ém Agur -a "óneAm 50 n^n-LÁiT)in 
in-A "ocimóe-ALl. t)ut) i*vo fo pvoLÁn mAC Conm.Aic, ní 
n^ nT)éire, pMcne m.Ac ALLrhun-Am. -j Si*oe.ACAt) m^c 
Sei^ní. X)a rhe-Af^ Leo-f^n Tk\L gC-Aif nÁ n.A TXMiAin -| 
6u5Ai*oíf con^n-Arh *oo ttl^cgArh^in, cé iiac n*oe^c,AT).An 
féin 45 cnoro 1 n-émpeaóc Leif. 

Cuin íorhAf\ pof ont^ Aguf cu^ fé fLe.A'ú -j féAfCA 
of a scoriiAin 1 c,aic fé ^\n-cAr\cxMinAf Leo, mAn b^ 
rhAit Leif mónc^ÓAf .a t)éAn.Arh Leo. Úug fé moLAt) 
món t)óib 1 -oi-Ann onc-A fe^f Atri ^n a CAob-f An ^n 
cujvAf fom. T)ub*Mf\c fé 50 gcuiffe^t) tT1.AcgAtfiAm 
f.Á cÁm -j fÁ -An-fL.Aice.Af 14*0, t)á mbe.At) fé bu.At)Aó, 
^cc x>Á mbe^t) feife^n 1 n-uAóc^n, 50 mbe.At) fé 50 
*oeó r\& iroeón m.A óAnAiT) aca. TVfneAg-Ain fixvo a 
-ocniún é -A^uf T)ubfAT)Af ii^c T)Ciocf <\roíf *oo congnArh 
t)ó-fAn, ^suf x>Á mbe<vó f úc.a cnoro a\\ Aon CAOib, 50 
oc|\oiT)fiT)íf a\\ c-Aob & mumnane fém, .An c^ob a 
Scmró ^^uf .a T)cí|\e, a\\ tAoo itlAcg^rhn^. t)í 
n*oóCAm ^nnfin. Úug fé ^nnpn ce.At15.At sé-Aj' 
54n5.Aroe.Ac onc.A, -| -o'ófvouig fé & T)CAbAinc AmAc 
Aguf a gcfoc^t). UugAt) ^mAó \AX> y cuine.At) x\n zéAx> 
cnÁibe fÁ n-A mumeÁL, ce^n^LuigeAt) a Iáxt\a CAob 
ci*\n t)'á n*onuim 1 cuine.At) ceAng^L *oocc eiLe a^ a 
5COfAib. t3í riA cnoc-d'oóiní a\\ cí -a *oc.Anj\.Ain5 fu-Af 
nudin a cÁini5 íom.An ^m^ó -j *o'fi^f|\uig fé "óíob cé 
b'fe^nn Leo bÁf f .Ag^iL ^notf wá fe^f ^m *oíLif T)ó-fAn. 

íl C|\oó f mn 50 c,Ap.A1t), ,, ^ff a ^AiCfe, ÍIa toóLántiAig. 51 " An 5<\et>eAt 50 bfUt ! " *\f\r*\ ].\\oU\n, " -j 50 
*oc*.\f\t 11 151*0 *0\a Á]\ n"OAome *\n *oo teitéi*o-f e." 

" tUvó ceA.\|\c *oo pÁsÁnAó tru\f\ tur*x f\omnc 
Cj\íofCAMt)e^cCi\ a\ oeit iontuAc f e*\f cV 4T)eifSi*oe^cA*ó, 
" -j 5t<\c mo corruunte anoif -j *oé^n c'^itfuge. óin if 
5e*\f\f\ é *oo f^ogAt. Hu^in 4 geotx\f ITI^tg^rh^in 
-An ^^e-óeAt 50 b|tÁú ! " ^jif^ fAotÁti f^é^U\ Ap at\ mbeAnc ro, ní co*otóc<\it) fé né<<\tt nó 
50 rru\jVbuigi*ó ré túV' 

Cuin fin TorhAfi 1 n^e^tc^tb x\f\ fx\T), -j *ou£uAif\c fé a 
5Cf\oóA*ó Af\ «an coif\c f 5<\n rmi*o eite a tei^e^n -Af a 
mbéAt. 

tXaitig fé ^n cui*o eite T) 9 Á óon^nArh -j bí ftuAg 52 ScAin-ceAócA. 

món Ai?;e. t)í *ÓÁ 'ónoó-J^e'óeAl oncA .1. tTlAotmuAró 
rru\c t)nAin, ní T)e.\rmumAn, Aguf "OontiAbÁn mAC 
CACAit, |\í CAinbne. t>í &n beinc ^n c-Atn rin 1 
UuimneAó. 

Ctu\tAit) t)niAn "i m-Atg-driiAin ^n f^éAt fin -] 
'o'fiAfnuij fiA*o céAn*o *oo b'peAnn a *óéAnAtfi. T)ubAinc 
CAOifig 1 cjuaca -An Atnm 50 mbiró í a scotfiAinte a 
•óut 50 CnÁiiicoitt 1 n-A§Ait) nA f tuAg, Agttf *oá mbeA*ó 
ftuAigce ha toct.\nnAC nó-tÁroin aca, $0 *ociocpAroíf 1 
bpotAó f-A ^coitt nó 50 *oci5eAt) cmtteAt) f:ex\n cuca. 
Tlíon b'pvo^ *óóib 50 *ocÁmi5 CACAt itiac peAnA-óAig 
ó'n T)eAtbtiA tílóin cuca -j céA*o re^\n pÁ tÁn-Anm 
pneif. (t)A ní-gAip5it)eAC é Ati CACAt fo, 1 n-Anm nA 
tiéineAnn). t)A geAnn 50 *ocÁint5 cmtteAt), •] 1 
gceAnn "CArrtAitL ní f\Aib *oume *oe rhumncin "ÓÁt gCAif 
ó cuAró nÁ ó TjeAf , *o'á ^cuAtA cnÁcc Ap An lAnnAóc 
fom, nÁn cÁmig. *OubnAT)An 50 téin cac a CAbAinc 
00 nA toctAnnAigib. 

AtriAC te ITlACgAriiAin -j a cui*o peAn te héinge tAe, 
niAiT)in Áinice, x\f An 5C01U Águf cofuigeA*OAn An nA 
t,ocU\nn<\igib. t)í n.\ toctAntiAig nérú f & n-A scoriiAin. 
Únoro Ati *oá ftuAg 50 cnéAn, 50 meAt)ón U\e. Úu^ 
ua T)AiiAin uaca Aíiíifin, 1 *o'iompuig pAT) cút, A5 
ceiceAt) ó Af\m itlACgAtfmA. teAn nA gAet)it *oóib 
tné gteAtntcAib 1 CAf\ cUvúACAib Af fu*o nA gcoittce *] 
ifceAó mf iia hUv\CAifeACAib 'gÁ mAnbAt) A$uf 'gÁ 
iroíceAntiAt) 50 cnÁcnónA. 1f A5 SutcóiT) 1 n-Aice 
tetf An aic a bp tut bAite Úiob|\A*o Á\\ Aim Anoif , a cu^aT) 
ah cac foin, f a mbtiA*ÓAin 968. Y\a LoóU\nn<M§. 53 

5"o hAn-ueAnn, verv forward, or bold. 

1p be^5 coLÁipue, ir ueAjtc cotÁipue, ip AnnAm pm cotÁipue, 
very few colleges. 
TO'fÁs^ib, -o ; rÁ5. 

*Oo con^nAm, A con^nAm, A5 cuix)iu5ax> teo. 
CAipeAt, bAite món 1 ^ConuAe CiobpAX) .ÁpAnn, CasheL 
-A mb'peApp, aji b'peAppi. 
1x>ip fe^n, ix)ip peAn. 
bAineAX>Aji CfiAÚAX) Ap, cp4iúe<V04n\ 

CA^AIX), U151X), UAJ1A1X). 

50 mbA rri4ic, ^up ttiaiú. 

T)eip a tAbAjtÚA, piop Ai^e le n-A cAinu a pÁX). 

*Oún Cuipc, x)ún 1 ^CAipeAt : Ainm ÓAipit péin. f**uAip ay\ Áiu 
An u-Ainm Ó ConAtt Copc |tí lllumAn, -| m.\c x/OitioLL, plAntn 
beA^, An céAX> peAft a Ú05 CAipeAL "| a pinne x>ún nío5X)A tiA 
tTlumAn x>e. 

aX]\ nA x>Aoimb, HA X)Aome cui^e. 

UmAt x>ó, A5 x>éAnAm a comAipte. 

CAbAinu pÁ cÁm, cÁm nócíop a cup opúa. 

-A bí tonnuA, x>o b'eAX) iax). 

*Oéipe, ceAnnuAp 1 5C0. puipu tÁip^e. 

X)a meApA teo, bí cion níop mó aca a\\, they preferred. 

^5 upoix>, a újioix), fi^hting. 

Caiu pé An-éApuAnnAp, bí pé An-cAfiÚAnnAC. 

a\ji AÚAob-pAn, Ap a cAob peipeAn. 

buAx>AC, An buAix> Ai^e, An ceAnn ip peAfip, An tÁm 1 n-uAéuAji, 
victorious. 

mbeAX) púÚA, mbe^x) pún aca, they intended. 

CéAX) cnÁibe pÁ n-A mumeÁt, the hempen rope around their necks. 

Cé b'peApp, cé Viaca b'peApti, ceocA '54 Viaca) b'peApp. 

1 n^e^tuAib, te cuúaó, An-peAjt^ Aip. 

CAipbpe : bApúnuAcu UAob úiAp x)e'n fflAi^ ó bpu^ UÍ05 50 
SionAinn 1 5C0. tuimmi;. 

CÓApX)7 CAX), CpéAX). 

CnÁmcoitt, Áiu auá uuAipim te míte 50 teiú poip ó OAite Ciob- 
pAX) *.\p,Ann. 

5^0 X)UlOCpAlX)íp, 50 pACpAlX)íp. 

"OeAtbnA rhóip, 1 5C0. nA hiAji-rhix>e 1 mbAjiúnuAcu "ÓeAtbnA, 

Ptteif, teip. 

nÁp tÁini5, nAC x)UÁinic. 54 Sc-Aip-ce^óc-A. f a n-A 5comAi|i, jm n-A ^coinne. 

CujfiAt) uaca, ctipeA^OAji, they receded, failed. 

*0'iompui5 piAT) cút, they turned their baclts. 

1np riA huAÓAipeACAib, into the caverns. 

Sulcóix), a\\ tójtAinn Luimni^ *j CiobjtAT) -ÁnAnn, Solloghead. xiií— nuAitmí (3 concuOAm. -AcnAnnAÓ, ctampjtAC, quarrel- 

some. 
fltAocmAji, fierce. 
SíoiaIua, civil. 
CeAnn pA, gentle. S^téip, ujioi-o, íighting. 

llAjté, Ané, mAjt, óijt, as, because. 

CubAipce, mí-Áó, mí-pojtcún. 

bjtuijeAn, cjtoix). 

*Oeip, CA01, j?Aitt, an opportunitv. CtAmpAiti, gen. of ctAmpAfi, mí- So-tÁimpiJte, comSApAC te 
pcÁfo, vvrangle. bjieic Aip. SomAoin, UAipb\ advanLige. 
tnó|fóÁit, pride. lAjvcAfi, the west. V\Ut) é RuAit)pí Ó ConóubAip ax\ c-xMVO-pí *oeipit) bí 
-c\|\ 6i|\mn. RmneAt) ,Áp*o-pí *óe f-A mbtnvó-Ain 
1166, nu^ip & in.Afirjuige.At) Ó LoótAinn — &r\ c-Áp*o-p;i a 
bí Átin |\oirhe. jéitt íva po-pígce eite *oo 1luxMt)pí -j 
tugATMp -OAome i n^eAtt *oó. t)-A gnÁCAC te pígcib 
nA 5CÚ151 >An c--Ain foin *oume me-Af.Arii-Ait 6151 n a 
t-AbAMf\c *oo'n -Áp*o-píg mA]\ corhApcA utntAi*óe<Aóc<A. 
^UAip KuAit)|\í n-A -OAoine \*m 1 n^eAtt -\ bí -An cíp 50 
téip f-ÁfC-A teip. X)\ pé 'u<\ iiíg 1 5Coniu\óCAib 1 *ocor\AÓ, 
,acc CÁ11115 fé 50 b-Aile ÁtA Ctu\c -] píogA*ó Ann é, 
A^tif tiAipte -| móp-tiAiple tu\ cípe tApc cimceAtt Aip 
-Ann. t)í corhAipte<\óA 50 teóp ^ige. t)í Ó Cex\pbx\tt 
ó t)poiceA*o Aca Ann, T)tApmui*o tTlAC mupóAtu\, pí 
ÍAige-An (.1. " > OiApmui*o n^ nSAtl"), Ó tlétll -j "RiuMfjní Ó ConcubvMp. 55 

6 tocU\mn ó Úí]\ 8ogv\in - Cdoifedód nhini,\n ceo.p -j 
ftlutftdn cuv\ró. v\>up A Ldn eile. 

t)*dóftdnndó An p-AogAl é dn udtp fin ; acc ní bev\*ó 
pé co»n *ootu\ 1 bí pé, *Ov\ mbvVó *oume *Ov\tu\ *oún 
•oonptM é v\n pí dguf TOd mbvVó pedfVf^oófftdft fedpgdá 
é d cuippevVó pnu\cc df tu\ TMOinib bí pv\or T\í ftéfó 
poCvMp píbiv\lCv\ cuun cedtittfd *oo bí dfitt, 1 *o' pobvMp 
*óó lei£*ev\n *oo tu\ *Ov\oinib A pogv\ ;\u*o A *óév\tu\m leip. 

t)í beipc riu\c dtge A bí cugtd *oo *ónoc-coinUu\*Ov\p. 
1 a cuMce.vó v\ n-dtmpp dg írnipc, dg ól -j dj; -oédttdffi 
cUunpdiji. ílí idftftfdroíf sne.Min ní b'pe^nn ni beic 
45 cnoro. Cutft v\ igconnpdndód md ^ce^nn é 50 
mbvVó ce,\|\c *oo'n dá *óev\pbj\v\CAin d beic 'rtd n-v\p*o- 
pígob dft cín tvd héifiednn ; *oubju\*Ov\p, *0v\ mbev\*ó, 50 
mbevVó pó$ 1 roCv\rr*u\l c\n C]u\ogc\il v\Cv\, v\cc 50 *ocí 
pm tu\c mbevVó fdOftfdóc tu\ poriu\oin v\Cv\. je^U nd 
compdndód, pjtetpn, 50 5Cv\ibj\eóCvM*oíp-pev\n leip iu 
Concubv\]u\igib cun dn j\íogv\cc a ttatnc x*Á n-v\tv\ij\. 
Ú115 ax\ beij\c rftdC cliiv\p rhón *oo'n coinpv\*ó po, d^up 
óuiji pé u^bv\|\ "] món*óvMl \r\A 5Cj\oi*ócib. £uv\ipev\*Ov\j*» 
*oeip cj\o*Ov\ fv\ *óeipev\fj -j -o'éipgevvo^ v\nu\c 1 n-v\ 5^1*0 
v\ n-v\tv\p, v\cc mu\ij\ v\ connCv\*Ov\j\ v\ lv\igev\*o *oemev\p-j 
bí onc^ pv\oi, v\5 Uv\ipUb nv\ cípe, -o'éipgeA-o^p v\p v\j\íp. 

Úopuig psiéip eile dn iu\i|\ pin. Cé 50 pv\ib tu\ 
Cv\oipev\óv\ 1 tu\ po-pí.sce uritdl *oo Ruv\rópí O ConcubvMp, 
bí Ajtm bev\5 dft leic *oó pérn 45 5v\c v\on Cv\oipev\c v\Cv\. 
Hí pv\ib v\on móp-v\pm dttn fd v\on ,\jvo-cev\nnpoinc 
dfhdtn mv\p bv\*ó óe^\pc a beit. DJk mbexvó pin v\nn, 
*o'pév\ , opvM'óe pmv\cc v\ cuj\ df ti,\ *opoc-*óv\omib, *] 56 ScAip-óeaócA. 

■o'fé<vof<<M'óe éi|\e a cof^inc a\\ avi nAú)A\X) a cÁim^ 
tA\\ cíf ifce^6. tXáine-A'ó ^ fíog^cc *oe T)iAfmui'o 
tD^c mujACxVó^, fí taige-An, aguf TMbfigeAT) é fém. 
Cu^ró fé ^nonn 50 Sav-avia -] TM-Aff fé con^nAtri te 
n-A "óútAig fém a búmc ^rriAó Af «<Mf. fuaif fé 
consnArh be^g x\6c bu'ó congn^tri be^g é, ^guf níof 
b'fMú teif n-A hCif e^nnAgib ^on cfuim a 6uf fA méiT> a 
tÁmi^. A6c cÁmi^ fé cun fuime teif ^n Aimpf, 
h^fé c^mi5 cuittexvó cong^nc^ cui^e at\ t>l\At>A\ri a 
bí cugcAC. t)í m^fg-A-ó T)é^ncA ^5 T)i<\fmuiT> teo-f^n 
foirh fé. t)A T)Aome \at> n^c f <Mb mófán mAoine aca, 
Aguf bí fonn oft^ a ce^cc ^n^tt ^suf f^róbfe^f a 
f-Aotf ugA-ó "óóib f ém. JJeAtt T)i<\ftnuiT) bxMtce -j Cdtárh 
-óóib aóc iat> -A beic buA*ó^ó 1 6uif atí ^eAlld'ó foin 

f AOb^f OfC-A. 

An c-Afm ^ bí -05 tluAi-ófí te CAbxMfC 1 n-AgxM-ó ha 
n^Att, ní f <Mb fé fÁCAC tÁi*oif, Aguf níof 6uiT)ig r\A 
CAoipg eite 50 tÁn-coitceanAC teif. T)'fÁ5Aib fin 
x\a ^Ae'óit U5. ttí f <Mb n^ ftu^igce JaU/oa mA\\ fin. 
X)\ot>a\\ úf fottÁm -j fAob^f cfOT)A oft-A, ~\ mA te-Annca 
fom, cuai-ó cuit> x>e x\a 5^ei)eAtxMb a^ cfoiT) a\\ a 
-ocAOb. UÁinig IÁ An caza -j buAileAT) TtuAi'ófí -] a 
6uit> fe^f, Aguf b'éigm T)ó cei6eA"ó. CxMtteAT) 
Di^f mui-o tTlAC mufCA-óA c^mAtt 'n-á *Ó1A1"Ó fin. 

t)í tofCÁn Ó UuACAit m' Afo-eAfbog 1 mt)Aite 
ÁtA CUAt An tiAif fin. tlmne fé iAffA6c a\\ r\A 
^Ae'óit a c,Ab<MfC te céite -j a ^cuf 'm fe^f^rh 50 
feAfAtriAit a\\ a fon fém. Úu^ fé mifneA6 "óóib 7 
cAmi5 ftuAfófí Ó ConcubAMf, mufó-At) Ó Ce^fbAitt, RuAl'ófí Ó ConcubAif. 57 

an RuAfCAó A^tif ptiu\g m &\\ pe*\r\ leo -j *óeAptng- 
exm^p mt) pém citnceAll Af Ác Ctu\c, <\n <\ic a ju\ib 
An c-Afim 5 aU/oa cuffcA p.401. t)í tum aca n^ 5^ 111 ^ 
•óíbipc x\n cupáp po, *\cc *o'év\Ung n*\ 5^ 1 ^ or\tu\ 1 n^An 
pop a^up if x\|\ An ptuag 5 Ae>óeA ^ 6 á ctnneAt) An 
fUAig. 

1)11*0 é Scjion^bó v\tro-Cv\oipe,\c n^ n^^L 1 btró 
ceAnn te píg &AfAnA a bí pé ^5 éipje. Ce.\p an ní, 
"oo féif tu\ fgéAÍÁ A hinnpeAt) "óó. 50 mb,\i) geAff 
eile 50 5cui|\pe^\t) Scpon^bó fíogACC Ap bun 1 nCipmn 
*oó pém 1 50 rnbe<\"ú pé neAfh-fpteA'óAc le j\í§ S.\|v\tu\ 
ÚAmi5 A.\n pí atíaXX -\ §U\c pé peilb Ap ati cíf, •] pomn 
pé í, *OAp leif, Ap a rhuinnctf pém. TD'imti'g pé Ap Aip 
A-bAite <\píp. ^cc pí ÓAfAnA, An *oume bocc ! ní tu\ib 
Ai$e Atm acc mAf A*OéAnpA"ó pé : 1TIÁ cÁ cú 1 n-mnrhe 
An CAlAtfi a bv\mc AtriAC, bAm ^rn^ó é; tn^p a bpuitip, 
bí tjá poipeApbAro. A^up cj\oi*o n.\ 5^ 1U - A V f on nA 
CAttfum -j bío*OAp Duatjac 1 n'oeipeA'ó tu\ *0ÁtA, A^up 
b'éi^m *oo m\ hOineAtmACuub cíop íoc teo. 

t)í cuitteAt) *oe'n cubAipce te ceAóc Ap Rtu\i*ópí\ 
<\n mAc rm-popcúnAó a bí Ai^e .1. Wuj\ca-ó, *o'éipi5 pé 
AtnAó m' ^J^ró. ÚAicmg pm 50 tnóp te nÁmroib 
RuArúní "j cuioigeA-OAtt teip An hiac. t)í a piop aca 
50 tA^pAróe An rtiAC -| An c-AÚAif teip &r\ mbptugm 
pm, f 50 bpuigi*oíp pém *oeip aji a beic 1 n-uAccAf. 
Óuai*ó poipeAnn ifióf ACv\ AtnAC te *óut 1 n-AgAró 
RuArópí ; tnittev\*OA|\ ceAttA tu\ 5Ctu\p -\ n<\ cigce, v\p 
á mbe^tAó, 1 goroeATMp 5<\ó uite nírj Af pógnAtn a bí 
corhg^p^c po-tv\nnptgce &c&. t)í Ru.\i"ópí 1 n-iAfÚAf 58 ScAifi-ceACccv 

Conn^cc *\n u-^m f om, -| tuuMfi a cuaIa f é 50 fAb-vVO^rí 
45 cr\e.c\6-cvó n^A *oúicce t\mne fé or\c,c\. Úeice-cVO-Af 
ux\ifj, <c\cc fug fé ot\c<c\ &s Át I1-A5, 1 n-*\ice n^ 
Sion^mne, i buciit ré i*vo. tlug fé ^p Ttlu}\6*vó -j 
but) 1 c\n o\\ eic a cu$ ré -c\ir\ : *\ f úite & cuji xMtiac c^fi 
4 óeann. 

"O'éijiig cuitteAt) ^óp^mn i*oifi ^n 6111*0 eite *o'Á 
cUunn "j cU\nn a *óec\f\bj\,c\c,c\fi. S,c\f\ui§ ré -ciifi <c\on 
]\éróce^\c c\ "óé^n-drh e*\cor\c<\ -j -o'nntig fé u^c^ fÁ 
•óeirie^vó "i cuai*ó ré ^5 *oéA\nc\rh ^ Anmd, *\n cui*o eite 
•ó'-Á f^og^t. Cu^it) ré ffce^c 50 mc\inifcin Cun^-A, -j 
6c\ic fé tjá bluvó-Ain *oéA5 mnci, ^5 -oéAn^rh x\icr\ige 1 
a^á uttmug-cvó rém fÁ 6orhc\ifi ^\n bxSif. tlu^ifv a 
*o'é^5 Uu-cWóní, cu^At) a conp ó Cun^ci 50 Ctu^m 1Tlic 
tlóif "i cuifie,cvó Annfin é 1 neitg 6tú*ó>c\rh<c\it n4 
n5^^"óex\t, ,c\n -c\ic & ftc\ib cumb*\ A5 Á rhuinncin. 

bu-ó é, -oob' é. 
mAfbA"ó, mAfibuiijeA'ó. 
fo-jiíjce, f í^ue nA 5CÚ15Í, sub-kings. 

CorhAfÚA umtAi-óeACUA, comAfÚA a beiú umAt, a pledge of sub- 
mission. 

1 n^eAtt, mAf -óeAftbuJAT), mAf ■óeirhniu^A-ó. 

Uío^a-ó é, tnnneATJ ftt -óe, ftmneA-ó'nA Áfo-ftí é. 

murnAn CeAf "\ murhAn Cuaitj, Desmond and Thomond. 

*OÁnA x>ú\\ "ooftfÓA, bold, stern, harsh. 

& bí Ann, "oo b'eA-ó é. 

*0 ! pobAiri "óó tei^eAn, bA beA^ nÁfi tei^ f é. 

Cu^ fiAD cluAf rhóji -oo'n, ■o'éifueA"OAfi 50 ponnmAfi le. 

-AtAiJeAo De rheAf, éorh beA$ -oe rheAf, how little respect. 

món-Ajim, a general army. 

^riTj-ceAnnpoijic:, ceAnn feA-ónA, commander-m-chie£ 

Caji uíf ifueAc, ifceAc 50 "ouí An uíft ó úín eite. 

& bAinu attiac, to take by force. UuAi-ófAÍ Ó ConcuDv\in. 59 

CÁini5 ré cun f uime. it mounled up, became important. 

teif An Aimfif, in the course of time. 

^cc iad a oeit, provided they were, ?//., but they to be. 

"PAob^ji ofca, fonn Ojtc^, ///., an edge on them. 

SÁcac lÁioif , tÁi-oijt 50 teóf, tÁioif a -óócAin. 

*Óe^f ui^eA-OAji, they settled, fixed, arranged. 

CujtcA fAoi, encamped ; ///., put under him. 

t)A-ó ceAtin te fí^ SAfAn<\ é, the English king thought that he was 
becoming too powerful. 

1 n-mnme, ^b^tcA, 1 n-mmm, 1 n-An, able. 

TJÁ poif eAfb^i-ó, 1 n' éAJmuif, ^an é. 

Af fo^nam, 30 CAipbeAc, úfÁi-oeAc. 

A5 cfeACA-ó, plundering. 

Umne fé ofca, he directed his steps towards them. 

Át tiA^, .1. rj,\ite Á\t& tiA^. b.\ite beA^ acá <\f <\n Suca 
1 5C0. Uof ComÁm, Athleague. 

SÁfui5 fé 4if, cmn fé Aif, cuaió fé -óe. 

Cun^-A, bAite be«\s a\\ <\n c^ob ó cuai-ó t>e toc Oinbfen 
(toc Coifb) 1 n^Aitlim. 

Ctu^rn tilic nóif, Clonmacnoise, Áic acá 9 míle ó -óe^f 
■o'St tuAin, Ajt An mbjtuAc to\\\ ue'ti cSion,\inn. 60 ScAif-ceACCA. XIV.— stAti ctitn pAT)nAic SAinsé,\t. 

A pÁT>\\A]C SÁipfév\t, ftÁn 50 "ocí cú, 

Ó cuxVú^if -oo'n £ju\inc 'f 'oo ó-Amp^í f^Aoitce, 

A5 *oéAn-Arh "oo géÁfidin teif n& rrigob, 

1f "o'pÁ^ cú Gine if 5 Ae>Ó1 ^ °°cc' cU\oi"úce. 

Oc ! Oóón ' 

A pÁ*Of.Aic SÁififéAt, if T)tnne te *Ou\ cú ; 
1f beAnntngce ^n c«<\U\rh ^n fiubx\it cú fix\rh x\ir\ ; 
go mbe-Anntngi*ó x\n ge^U\c Je-At 'f an gfiAn *otnc, 
Ó fcti^ cú ><\n tá ó LÁrhAib tlíg tix\m tex\c. 

Oc ! Ocón ! 

A pÁ*opx\ic SxSifféAt, stn'úe 5-Aó n*oume te.\c; 
1Tlo guróe-f e fém if 5tiit>e tíhc líltnrv e te-ác ; 
C cóg cú a\h cAc C<\ot A5 gAb-Áit cné t)ior\ru\ *ótnc, 
tf 5iif 45 Cvnte^nn ó sCtiAnAó X)UAt>A*ú te^\c Unmne^\c. 

Oc ! Ocón ! 

5eobAt)-f-A fiAf &n ftMb fo im' ^\onx\ri, 

1f geob^T) AnMf Apíf, m^'f féi*oi|\ ; 

1f ^nn *oo connaic mé ><\n CAmp^ 5^ e ' De ^ A c, 

An -orveAm bocc fitce náf ctnrv te n-a óéite. 

Oc ! Oóón ! StÁn cum p^Vojvaic SÁifféAt. 61 

t)pirevVó r\A Cfuimmne if b]tire«\*ó na t)ómne, 

1f -An Cfíorh<vó t>jiire<<vO Ag tílóca 5tráinneóij;e ; 

An ceAtjtamatJ bpife<vó Ag BAó*óttuim T)u\ T)omn.\i$ ; 

T)o ÓAitteAm^iji ^n Pf^ncAÓ &r\ ce<\nnpoifC b*\ mó 

'^Ainn. 

Oc ! Ocón ! 

TTIo 6Ú15 céAX) fU\n óugAitt, a tu\tt<\í Luimnig, 

1f cum n^ bui-óne Áitne *oo bí 'náp 5Cui*oe<\cc.Mn ; 
tHo*ó ueince cnirh ^y\mn 1 Cx\fCv\í ime-Af.ca, 
1f bpu\cf<A T)é *o,Á téije^t) 50 minic "óúmn. 

Oc ' Ocón ! 

A tun*o-<Mn-T)oife, bot$*\c cug^c-f a, 

A|\ nóf n.A f5*.\ite x\f U\]\vó te pú*o*\f ; 

1f a twcc f.\jv<\ife pvo-A fionn túboc, 

gau fOfs' ó'n Í15401C r\Á c\\\Mt> X)S óumtMó. 

Oc! Ocón! 

T)o bí mé ^f rti*\b tÁ bfeag sféme, 
T)o conn-AC n*\ S^f^n^Mg 1 bfoc^Mf & céite, 
An cóf c<\pcAtt bx\ -óeife bí 1 néiftinn, 
0, coimé<vo t>&xx\ r\A bo*o^ig 50 mbxMnfexVO ^é 4fc*\. 

Oc ! Ocón! 

1f iom*6x\ f^iJ*oiúif mei*ófeAÓ mex\nmnAC 
T)o §<\b an cftige feo te f e<\cc fe^\ccm<\iní, 
p*S gunnA, vá píce, vá ctoi*óeA\m cmn Aiftgi'O, 
vNcc zá fiA*o f ínce cíof 1 nGx\c*ófuim. 

Oc ! Ocón ! 62 ScxMjvceáóc-A. 

Cé fiú*o c^tt 4ft cnoc t)mn 6A\TUMf ? 
SAi§*oitíij\ bocc mé te Kí§ Sé*Atrmr. 
T)o 51 mé 1 n-ti]u\i*ó 1 n-*\f\tn f 1 n-é,\*o^ó, 
Acu Uv\im 1 mbtixvón^ ^5 iAff<M*ó *oéif\ce. 

Oó ! Ocón ! 

1f é mo cjieaó tru\n *oo cAitte-AnvAip T)u\fmtn*o — 
t)í ce<\nn x\n fjuApMtte a\\ tw\tb.\ttc 1-Afu\mn ; 

t)í A peoit TU\ fC|U\C<\*Ó 'f d bfU\CAC T>Á f Cl^tUVÓ, 

1f 5^\n fv\gÁit cuAfCA Aige *oá bf .\gA*ó ré T)t<\ xMf. 

Oc! Ocón ! 

1r é mo cfe^c-fx\ ^n Cffuwt tu\ có£\\w 
An *oá f e<\f\ "óéA^ a bí of cionn peó|\<\c ; 
ÍTlo t)u\r "oeAnbfuÁúAin if ia*o if steó tiom, 
Acu mo ÓÚ15 céxvo •ou\Cw\in T)u\ttmui*o <\n u-óigfeAtt. 

Oc ! Ocón ! 

An uAin U\f ^\n ceAó bí An *oe,<\CAC 'gÁtt bptúcw\*ó, 

1f ctxvnn t)it t)ttA*OAig 'g-Att n5|\e-A*0A*ó te púTMtt ; 

tlí' t x\on tif,CA|\ T)Á f5-AOitroíf fúmne, 

Wá fiAfntuge<\*ó Cofné-dt ÍTlifcé^t ^n tex\5<vó l,óf*o 

Vex\mcÁin. 

Oc ! Ocón ! 

TZA te^ftig-dt) a^ Ó gCe^ttcMg naó ^mirh n<\ Aoiteac, 
Acc fxMg*oiúittí c^pxMt) *óé^nf a*ó gAifge te píce, 
|-\t\5<vú i*vo 1 n-ev\c*óftnm } t\a ffWMúeAtinxMb rínce 
ttlAn be^vó feóit cuApxMtt 45 mA-ofWMb tm ffw\oite«<yó. 

Oc ! Oóón ! SlÁn cum pÁ-OfiAic SÁipféAt. 63 

Atitifú'O &TZ& ri<vo, DA|\|A tuMfte éif.e*\nn, 
T)iúicí, l)új\c^ig ir m.\c Uíog SéAmtif, 
C-Apc^om U^tbói*o, cfvome m\ péile, 
1f p^t)|tdic SÁijtféAt, 5t A *vo b*\n 6i^e*\nn. 

Oc! Ocón ! 

'S *oo cAmpAÍ p^AOitue, A^up gAn cAmpA nÁ Ajtm 1*0' tjiait), your 
camp broken up. 

V\a ftíscib, tiA ní^cib, rn'sce nA heojtpA. 

"Oume te *Oia, -*Mnne a teAnAp "oo beAtAii;ib "Oé. 

Ar\ c«Ác CAot, Át cÁ A|t An adawii 45 biOjijiA, CAipteÁn é An rÁr 
CAot: 

biopjiA, bAite 1 5C0. au UÍ05. 

CuiteAnn Ó ^Cuadac, cá aii áic peo cuptA míte piAfi tdcuait) ó 
OAite CiobjtAT) v\ju\nn -| 1 n-Aice te bAite An f\\oici5, au «mc aji 
5^b -<\n SÁinpéAtAc Lón ua SApv\nAc. 

Im' AonAji, tiom pém, ^An Aon ouine 1 n-émpeAcc tiom. 

Sitce, buAitte, ct^oi-óce, copcA. 

bjnpeATJ, caú nó cjtoiT) it)iji tk\ A|tm. 

bftifeA-ó nA bómne : cu^at) é i"oi|t R15 SéAmuf 1 R15 tiAm, An 
céAT) tÁ -oe'n lút, 1690. 

1T1ÓCA Jf Ámneói^e, bAite f a CAob ciaji n-oeAf -oe Co ha hlAjt- 
tfh-óe ; cÁ bAite eite -oe'n Amm 1 5C0. nA ^Aittime, " Wood- 
lawn " fA mbéAftA é. 

eAct)fiuim ; cÁ An Áic feo 1 n-Aice te béAt Át& ua StuAi^e 1 
^Co. nA ^Aittime. 

&r\ ff AncAC, ceAnnpoifC ó n bpfAinc, oÁf b' Amm St. Ruth, ^ 
bí 1 n-Afm UÍ03 SéAmuf. 

CÁfCAÍ imedfcA, cÁjtCAÍ te ctuicí imijic. 

tunT)Am-*Ooife = *Ooi|te Cuitm Citte, .1. ^r\ cacai+i §AtlT>A. 

*\ tiAcc, An méiT) T)e, a bpuit T>e, j;ac a bpuit "oe. 

t?Af Aife, peA-ji CAtmA, r:e&r\ cpéAn. 

túbAc,**ActAi-óe, Aicitti-óe. 

"Pops', popsA-ó, psÁc, shelter. 

CpiAi-o, cpé, cf éApó^. 

ConnAC, connAic mé. 

CÓft CApAtt, P^ACA CApAtt. 

CoiméAT), coimeÁT), commj. con^Aib tí4 SzAip-éeAóZA. 

50 mbAinf eAT> ^é AfCA, 50 mAtibinsi-ó mé T>ume aca te uncAti. 

T)o JAb, -oo S^ib, t)o cuait>. 

fÁ, f aoi, pé. 

S^Af Aif e, T>ume 5foiT>e cforóeAmAit. 

rlAtbAftu, a halbert. 

SClAttAT), fCfOCAT). 

5<\n f A§Áit cAfCA Ai$e, nAc bf éAT>f at> fé fitteAT>, a teAcc Af 

A1f. 

An rffAic, mAji'jíoT>Af teA^ÚA rriAfb 'nA ffAiú. 

Có^Ain, uó^Áit, uó^bÁit. 

1f ^teó tiom, if cÁf tiom, I am concerned about. 

mo CÚ15 cóat> TnACAift, mo CÚ15 céAD -oeACAifi, mo 500 bfón, mo 

500 f Alf ÍOf. 

tjit, Will, William, ní tiAtn. 

*OÁ fSAoitroíf fúmne, t>á ^CAitroíf tmn. 

tófo teAmcÁm (.1. Cij;eAfnA teAmcÁm), An SÁifféAtAC. 

teAf vjJat), manure for dressing land with. 

tlAc 5Aimm nÁ AoileAc, A^uf ní gainirh nÁ AOiteAc é. XV.— A1 ceAS. 

5TUVÚ Í1A gCAftA'D. 

Rmne-Af ftmuAince & rheAf^f nÁf cúif náifie, 

lf m'mcinn f tuAit)te ó cuAitte^f mo cút txáife : 

ffi't piAn,ni t peAnn-AiT), ní't ^ot níof cftnme ófu\i*óce 

Y\Á é-Ag tia scxtuvo nó fSAjuvó tiA gcomp^nAó. & meAfAf, which I thought, judged. 
SuAi-óce, cfé n-A céite, addled. 

Cút bÁif e, An caca T>eifiiT> auá a$ T>ume, a " full back " in a game 
of hurling. 

peAnnAiT>, Am^Aji, anguish. 

éA£, OÁf. 

CompÁnAC, a companion' Aice-Af. 65 

X)Ás tií ce*\rib,\tU\in, 1738. 
tTlíte A^uf fe.<\cc ^cé^-o bti*yó<í\in bÁn, 
& nocc *oé^5 -\5tif P óe ^ n c-iomU\n. 
Ó ce*\cc Cfíofc^ -oS\\ f AO|\^t) ftán 
50 bAf Úoitvóev\tbAi§ tlí CeAfittatLÁin. 

bÁn, blÁÚmAft, Átumn, bfteaj. 

cuime^s -Aibi-ó, stón caoó. 

fU ff\ocx\ n*\c mbíonn fo-*óoirhin 

1f ixvo a U\bf<\f 50 tmtu\, 
Smn féin .Afvi^rh níof rhoU\mAf\, 

'S if ciúm r\*\ tinnce U\ru\. 

tmnue. pools. 

cói u. 

tHf$e "o'fe^f <\n mtntinn rh<\itt, 

1f Sfvi^n -o'fe^fv an cfAU\mn, 
5<\oc ^5 f e^f tmnge 5^\n tón, 
A^uf foine.dnn ^5 fíoUvoóiru 

Soineann, Aimfif bfeaj. 
Síot<voóifi, peAjt 45 cujt fít. SAi*óbne-AS. 

T)uine fx\it)bif\ f ex\f\ t>Á bó, 
'S if bof jvdó móf f e-Af a cfí ; 

tlí fa£x\nn fex\f a fé nó & fe^cc 
Cóif nó ce^fc ó f eaf & nx\oi. 

bojit^c, -oviine ruime.<\m4it, a haughty person. 66 Scaif\-óeAóC4. XVI.— é&T)X)ÁWO t)ttAOS. tloittéifií, the rolls into vvhich 

wool is made vvhen carded so as 

to fit it for spinning. 
Caoaií, frame, body. 
Coircéim, céim, coifméi^, coir*- 

peAn. 
>Afim, a vveapon (a dagger, gun, 

revolver, etc). Á^]\neÁr\, Áir>ueÁit, the night-visit- 

ing season. 
Avi-co\\\\ac, An-mí-puaimneAc, 

very disturbed. 
CuijieAX), an invitation. 
bunA-ó, pnnpfi, ancestors, fore- 

fathers. 
CeitcdfjAfi, CAnu-ám éom. f\í ce^6 cu^ite te ti^if ^n bótAif \ s £<\tA'ó fi-ar\ n*oex*f 
ó *Óí\oi6eAT> tiA tXann-A 1 sConnT)Ae &r\ T)úin. t)í 
beAn ^n cige 45 pníorhAÓ^n ,Af\ ^n ur\LÁr\ *] boóriÁn Lán 
T)e fioittéif\ítj otnA ^r\ 6AbAit -An cúifine -A1C1. X)\ 
p-Áifoe -Ag pubAt A]\ puT) >An a§e, 1 pÁipoe eite i*oi|\ 
& beit ^5 fiub-At ^$uf 45 LÁrh-AOÁn. t)í -An be^n fém 
45 cr\ón^n, A5 5^rjÁit fumn te fiottA &r\ cúiruie, *oo 
r\éir\ m<Ar\ fiubLA"ó fí fíof 4£Uf fu^f &n c-ur\LÁr\ 45 
fníorh. 

tlíof b'fATM t)i 50 ^cu-aLa fí &r\ corunn 45 ceacc 
uir\ci ,Anu«Af x\n bót aj\, T><Af\ téiti. Se,Af f í c^ob ^muig 
•oe "óoriAf -j br\e-Atnui§ fí fu^f ^n bótAf. X)\ fin óuici 
anu-Af flu-Ag mór\ fe-Af 1 coifcéim tf\om &c&. X)\ox>&r\ 
f r\& gcedtfiAfi if 'n,A sce-AtfiAf -\ -Afim 45 5^6 -Aon fe^\r\ 
&c&. t)í corh triAit te fióe fe,Af\ c^pAtt 1 n-émfe^cc 
teo. 

SiubAit fí ifce^ó ^fíf f fu^ fí 'r\& hucc <Af\ &r\ 
bpÁipoe •& b'óige; 6uir\ fí & ceann >aíyi-a6 &r\ *oofiAf 
Ar\íf, 1 gceAnn CAtn^iLLín, "] T>'pé&ó f u<Af. t)í r\& pr\ &$ é-A*Ot)^|AT) t)flc\Of. 67 

c.\mc, c\6c níor tui^ fí c\on focc\t tu\t*\ — Bi fí no-fc\TU\ 
uc\tc\ — i tc\f\fu\m5 fí A ce.\nn ifce<c\6 *x\\ Atf. 'O'tAti 
fí 50 n-imcig*oíf tAtjifCl, a\cc feAjMTuvn a\\ £ti mbót*\|\, 
an <\gv\it> ,\n *ooju\if, mu\in A ff\oice.c\T)c\j\ óoiii ju\tu\ teir 
An ag. Ú.\mi5 re.\j\ *\c*\ 50 *ocí -an *ooju\f 1 *o'u\j\f\ 
fé *oeoc *oe'n uir^e uinti. *oubv\if\c fé 50 fu\ib co.j\c ,\j\ 
4 ctiro fe«\n. 

"Seo foicig ■úuic/' v\*oein ff, M 4gaf cunu\it) péw 
c\nnf ú*o tíof é : ní tig liom-f «\ á "óut ,\niv\ó Aguf n<\ 
pc\if*oí fv\5-\il ifcig, nó tumrc\inn át\ c-uif^e t)c\oib, 
tíof 45 *\n cob,\f\." 

u Cá opuil <\n cobc\n ? " <voein *\n f e*\j\, " -A^uf cum- 
jMmuiT) fém é." 

Ú.\ipbeÁn fí ,\n cobc\n t)ó, -| *\nnfin tv\ini5 mifnec\ó 
t)i "i *o'f uvpjuug fí *óe *\n é f m «\nm é*yofrc\inT> t)ju\oif . 

" 'Sé," A\*oeif\ v\n f e.\n, " ^uf f eo é amtng &n 1lí f éin." 

X)'ftn\5v\if\ fé Antifin Af\ fe*\n eile n*\ foitig & 
t-c\bc\inc fíof óun Ati cob.Uft, -] & *oc<\b*\ij\c c\n <Mf nuúin 
4 be^t) n*\ pin f\éi*ó teo. 

T)'imtige<\TMn teo fíof *\n bót.\n, nu.c\in 4 bí & p\it 
uif^e ótc<\ -<\c>c\ -j ní f v\c\ >c\n bean ní bc\ mó uvo. 

Se-c\cctfi4in ó'n IÁ fm bí n* corhufuu\nnc\ c\n cu*\inc 
fv\n ag fm. t)ío*ox\f\ ^5 cofuige c\n -cVinne-cvm ; but) é 
cúf x\n geirhfut) bí -c\nn, c\cc ní nxMb fonn móf\ <\n nc\ 
buAó-Aitt'ib x\ *óut 1 bf-c\*o 5-An -c\nm & beit c\c4, mc\n bí x\n 
fc\ogcvt 50 tuvn-6of\fu\6. A6c £>ío*o.cvn cnumn x\n oi*óóe 
f eo, 45 cuf\ fíof x\f\ Ati mbuc\t<cvó -c\ f u^if\ x\f\m é-c\*or3x\if\*c 
Aft fu*o n-c\ h6if\eAnn, x\5Uf a\\ ^\n fe^\fA\m cex\nn X)áv\a 
& nmne -c\n c--c\nm a\\ c\ fon fém. 68 Scdin-óeaócA. 'Sé &ot> tTUc Cdn^ m-AC &n ple&t>, 6 tinu^ó toó 
n&áódó, a tM ^5 cu|A fíof T)óib ^n an ^c^t. 

" Úti5 ^n 11i^tU\ó cuine^vó "óó te^óc -Anatt ^nnf o," 
,<yoein Aot) T)onn ttl^c Cav\a, " man X>\ fé *v\a Laoó 
óAtm^ i truAn bí fé 50 ^n 1 n^ot *o'Án nígcib pém. 
ÚÁini^ a mÁtA\\\ ó t>un,<yó "Ói^nmu-o-á n^ ng^tt ÍDac 
-An feAticAi-óe 45 cuji ríop A|t Ati 50054-0. tt1unó.<vó4, -A^uf 6 6iotín, toe<\n a "óe^nt)n^tx\n ; 
t,Áini5 V*V e ó bun^t) tlu^i'óní ttí Óoncubáin, x\n 
cAn*o-ní. Ú-Áinig é^'ott.Án'o ^natt -j fé rhíte •o'fe-ájVAib 
m-dice teif. 1f lonró^ nu^c^n a cu^ fé féin 1 \&x> 
pém a nt>e^f , -| if lonró-á 5^ A 'o i $&S#o&y> Afi t,án. 
Cuine-<yó ^n óonóm ^n é^*ob^n*o ^nnpn ^guf níogxVó é 
^5 C-Ann A15 pe^fguif. éA*obÁj\*o t)fu\0f. 69 

u CtiAifj fé CAju\mn ó *óeAf AnnfO, fA r AmfvA*ó, -f a 
Anm teif. 1f nu\it ir ctnmneAC tiorn An tÁ. t3íonu\f 
A5 ceAóc AtWAfi ó'n TTlAinircif, ctn^e^f nó feifeAn 
ASAmn, i ftiró ctnt) A$Amn pa otm n^\ *ocom. nu\n bí 
An-ceAf mr a ngféin. t)í tu\ héAntAit a$ ceiteAbAf 
50 stófAC gtófrhAf Mu\f "ocimceAtt aj\ Cfu\ntu\ib tu\ 
coitte; bí n-d biÁCA bneA$A A 5 éipge Atiíof cj\í*o ati 
bréAtt fA inómpéAf **) u\*o 4*5 bAmc bAff bneAgAÓCA 
*oe btÁCAib ti4 gcfidnn ; b1 dn f AogAt pá fíoccÁm, *OAn 
linn, nuAif a' feo óu^Ainn AntiAf te fÁtu\ró aii fttu\§ 
feAf, ^téAftA 50 ^teoice 1 n-éA-OAigib AtbAtiAÓ. t)í 
<An HiaUaó nu\ bj-oóvMf. CtiA*ónu\n fém teo A^tif 
fiubtAmAn, *oe 'n cufiAf fom, 50 tlÁf tu\ 1líog. Af pn 
tmn fíof 50 *OífeAj\c T)u\T\mtroA, fuvp tmn cné 
CAlAinn A*gtif cj\é C-Aifeat, ^un fj\oiceArru\fv tuimne^ó. 
'O'fitleArrUMA Af Alf cj\é CAtAfh tu\ ngAtt. t)í 30,000 
feAj\ Ag tu\ J^tAib aj\ An mbeAtAó fvorhAmn acc níojt 
tei^ An fv\icóev\f *oóib bACA*ó lirni. 1 ' 

" 'Se^t), acc An cac f eo bí 1 bJ-\\CAij\c, An bf aca cd 
é?" AffA *otnne 615111. 

" ConnACAf," A*oein fé, "**] bA cofriiAit te feAn A5 
cjioro 1 n-AgAró pÁifoe An cj\oi*o fin. t1í ftdio teAc 

A "ÓÓtAin feAfv A£ 6A*0bÁJ\*0, "] *0'lAJ\J\ tU\ CAOIfeAÓA A1tt 

f aiu\óc le ctntteAt) f eAf. *OubAij\c fé tu\ó bf &t\f a*6, 

A£Uf m-fif A J\Alb *Ot1lt ACA-fAn Cj\01*0 50 fUMb ceA*o ACA 

a *óttt 1 teAC-CAOtb 1 f aiiaóc A5 b|\eAcntigA*ó Af An 
5CAÚ. *Oo ctu\ró Aige Af tu\ SAfAiuMgib occ n-tu\ife 
•oéA^ 1 irouMt) a céite, A*oeij\ fé, -j •o , fiA*pnuig fé ah 
f AtcceAf a beA*ó Aige j\ ompA Anoif ? w 70 ScAip-óe-áécA. 

" Acc, tno té-án ; t-dim^ na 'gMll Ofta, tM ^&6& te 
mnne ^nn -A^tif *o'feiCf e.á ><\f aonA6 -} *oo 6tnr\eA*ox\f <An 
cat or\t<*. ITI^f rjtiige.<vó éAT)ti)^|A*o i 5-AÓ tnte t^otf e^c 
a tM jmoi, nó -a ttfUftrhójt, -j *o'imtig &x\ 6tn*o eite aca 
A-b,<Mte, i*oir\ t^oife^txMb -j eite, &n méi*o a t>í beo 
-oíoíj." 

" Cé méAT) btnvó-din ó f om é pn ? " <voeif\ f e^f tetf . 

** &r\ bti<vó<vm 1318 & bí xvnn &r\ u-áift fin, -| feo í <<vn 
btixvóxvm 1327/' -df feife^n, "f^Ann fin 50 bftiit fé 
n<\oi mbt1<vún-<^. ,, 

é<vobÁpt> bpiAop , Edward Bruce. 

CeAc zruAite, ceAé cuAtA, a country-house. 

"Opoicexvo ua t)AnnA, ppÁrobAite pA UAob tiap -oe 60. ^n T)úin, 
Banbridge. 

^S fníoniACÁn, a$ pníom, spinning. 

t)o-ópÁn, poiteAc cpumn A$up -oéAnAm An ciHAtAiji Atp acc 
cpoiceAnn CAopiAÓ mAp; tóm Ann. 

-A5 tÁmACÁn, creeping of a child before learning to walk. 

&■$ cpónÁn, a$ 3-AbÁit pumn, humming, lilting a song. 

SiottA An cúirme, the buzz of the wheel when turning. 

níori b'p at>a "ói, níop b'pA"OA ; she was not long in that state. 

50 jcuAtA, 50 5CU4t<\1-Ó. 

tjí fin cuici AnuAp, 'pé An fiut) a bí A5 reAéc AnuAp 50 
•ocí í. 

'íIa sceAtfiAfi ir 'tiA sceAtftAfi, 'ua sceAtAft ip 'ua sceAtAft, 
in fours, four abreast. 

ní C15 tiom, ní péroift t)Am, ní péi"oift ttom. 

CumAi-ó pém é, "dip" it yourselves. 

tumpAtnn, JeAbpAinn. 

*0'p UA5A1P ré Aft p eAft eite, he commanded another man. 

ní pACA, ní pACAlT). 

A5 cup píop, A5 mnpinc, A5 innpeAÓc, A5 mnpm. 

toc néACAC : au toc móp a bpuit ua conn-oaete peo tAfti, 
cimceAtt utpti .1. ^fomACA, -Aoncpuim, "Ooifie, *| Cíp. eo^Ain, 
Lough Neagh. Ar\c tTUc ttlufóA'ÓA. 71 

50 3.AJ1 1 u^Aot, near akin. 

A\\ tÁji, au au CAtAm, knocked down. 

ríojax) é, ftinneA-ó fí -óe. 

CAjtfiAij; feAftsuif, bAite 1 5C0. -Aoncjtuim Af bnuAc tocA 
Íaoij, Carrickfergus. 

inf a njjiém, mr a 5f ém. 

-Af cfAnnAib, Afi cfioinncib. 

Sa wóinpéAji, fA ihóinpéAti. 

t)Ainc bAffi bjteAJAccA, surpassing in beauty. 

Seo cujAmn AnuAf, there came towards us. 

1ua bfOÓAif , 1 n-A meAfj;. 

nÁf ua UÍ05, bAile 1 5C0. Óitt "OAttA, Naas. 

Th'feAftc "ÓiAttmu-OA, ffÁi"obAite fA CAob ceAf t)e Óo. Óitt 
"OAfA, Castledermot. 

1-oijt cAOifeACAib "i eite, ua CAOifeACA "] An cuix) eite. 

fACAifc, Áic acá cúptA míte fiAf ó SttÁro-rJAite 1 5C0. 
tujbAi-ó. 

c^aca te "ouine, An oineAT) "OAome. XVII.— auu mAC rnuuc<vó<v 

CAicce, worn, thin. Scócac, buACAitt 05 a$ éiuje CAf acc, a cough. 

puc, a puflf. 

Actuijce, supple, limber. 

ÓAfJA, ÓAf5Al"Ó. 

SjAfÁncA, nimble, light-footed. A1TIAC mf UA "OéAJAlb. 

tnÁm, au oifeAt) "j cógfAi-óe 
1-oif au -oÁ tÁim, tÁn An "OÁ 
tÁim. 

eAfconn, an eel. 5fÁ"ó-"OiAmAit, charitable. '< meAf, tuAC, éAf^A, SAfCA, 

CóttcAf, generosity. fgiobcA, 

rifoifte, a knight. ! péiff e, a perch in length, 5J yards. 

t\í fe„yi-rje<\n ójúon óAitce 'n<\ rnnTJe &\\ ótoió, IÁ, *oe 
te<\cc^\oirj Ati rjót<\ir\ fu\j\ ó fe^juiA ~\ í 45 teigedn 
ó fsíc. CuAit) fe*\r\ t^ir\fci a\\ &n mrjót<\r\ 1 & óe^nn 
jmoi Aige, "i níor\ típAOA 5tir\ f itl f é a\\ a coif *j f e-Aóxvo 
fé |\ut) 615111 Wn Cfe^n-rhn<\oi. fíiubúit fé teif Ánif 
T óuif pfe tiA mítcerjuróe^ó^f teif, -| bex\nn^óc *oítif 72 ScAin-ce,áccA. 

T)é-j tiltai|\e -j n^ h6<\5t<\ire 'n^ *óiai*ó, te r\-A curhTMC 
"] te n-x\ f -áb^it ó ufcóiT) n-A bti-<vón4. TVf^n f í c<\mAtt 
x\nnrin Af\ Ar\ bp^\i*Of\eoine,<\cc roin ^guf nu<\in a t)í 4 
f 51C tei^te aici fiubait fí téiti -A-b^Mte. 

UfÁtnón-A tá a\\ n-A b-ÁijAe^ó tÁim^ -án píob<\ine, 
Riocx\f\T> Ó pex\ng^it, ifceAó cuici a\k cuAinc. Sui*ó 
fé fíof tA\y éif be-AnnugxVó *ói, ^uf : 

"1f cú cá aj; T)ut 1 n-x\oif n^ hói^e, a ^ionnju^t^, 
b^it ó X>\a o\sc" xvoein f é teif Ar\ cre-An-rhnAoi ; " if 
fxVOA ó connaic mé óorh tái*oif\ tú, ftÁn 4 t>e-áf cú, -j 
féAó^f cú 1n > 01u. ,, 

"A *óe ! muife, a mic ó, nítim," ^voein fí, "cá <<\n 
gioffiA ^nÁt^ bn<\T><\c fom 0|\m -j ní fág^nn Ar\ ó-Af^cc 
put A5^m nuAif a tx\5«<\nn fí. Acc m*oé, bí mé 'mo 
fuit)e a$ bann Ar\ Á\\\*o toin, nuAin a tÁ\rw£ f ean Ó5 
éigm ^n be^tAó aguf ^ U E V& V™eAX) t-Áirhe *óAm, 50 
5cuifi*ó T)ia tAf tub^if ce ha btiA*ón<<\ é ! " 

"TI>i«<\f\mui*o Ainc b'féiTnn & bí -ann," a\\\*a UiocAfO. 

"tlít Ar\ c--Arh^fC -dóc t<\$ A^Atn <\noif, -j níon fan Ar\ 
T)ume cnoi*óe te t<\bAinc, x\cc cnei*oim, a tntif," xvoein 
An cfe^n-be-An, " ^un b'é." 

"t)4 T>u<\t .At-áf *óó, 50 *oeirhin," ,<\T>ein an píob<\ine, 
"a beit 50 fiúncAó -j 50 m^it. Conn^ic mife Anc 
fém t oa tútrh^n tÁi*oin ACtuigte éAr-$A r^ArjÁnZA 
ftACcrh-Afv x\n fe<\n é." 

"Conn^ic cú -aguf rmre, te-AC, ,) <<\f\fa ponnguata, 
" -| óonn^ic cú 50 snxvó-Tn^rh^it T>e4g-cr\0i*óe-Ac é, 
50 n'oé-AnxM'ó T)ia cnócain e a\\ a Ar\Am. }> 

" 1f píon *óuic-f e fin ; bí au cónc-Af a$ pubat teif AfC TTL\c tttufCA'óá. 73 

<*fu\rh/ ; .<voeifi x\n píobAife. "HiiAif x\ fmnex\*ó fi*oife 
•óe," <voeif fé, "-] 5^11 é aóc fe.\cc mbtu\*ónA -o'^oif, 
ní fx\ib ^on fcóc^c p,d Cfioc.<\ céxvo x\ bfifeá*ó ^aóa 
te 5^\t x\|\ f^éit ^eif . t)ío*ó tia bUv\c*\ittí <\f x\n móin- 
-pé^p -A5 imif c ; bío*ó f^i^t 1 n-x\if*oe 4f b.\ff cu*\itte 
x\cx\, -<\n cuaitte f-A c<\U\rh -] x\n cé if mó x\ bfife*\-ó *oe 
§-<\etib x\f x\n fséic bío*ó mu\if te pdgÁil ^i^e. ÍHofj 
nu\m 5^\ece <\n -oume &c&, -\ bfifexvó Afc & bfufrhóf, 
nux\if n^\c mbrvifev\"ó m\ bu.<\cu\itU eite U\n *oo rrumne 
e-<\cofCx\. t)í ^n fcu-<\im ómn v\fi*\rh x\i5e.' ; 

" 1f nu\it if cuirhne^ó Uom-fA Afi foife<\nn ú*o 
j^tt a teacc i & \\ \ 1 n-émfe*\cc teo. Úv\ini$ p*\*o 1 
*ocíf 1 bpofcUMfse, i faoit fM-o bfeic *\f AfC. 1f 
be^s n.<\c eife*\n & fu$ 0ftA-p\n. 

a tlu,*\ir\ x\ ómn oft*\ bfeit *\if, C115 ^n fí cuife«vó *óó 
teacc 50 tDaite Atx\ CUac 50 *ocí é. Cu^ró AfC &v\r\ 
•j, mi ctu\i*ó fém, f^s^t) Afi *\ c o rh 41 fte fém é. CúpU\ 
btix\*ÓA\m n-A *6i^i*ó pn tÁimg n^\ 5^1 tt Aip, "] f*\oiteA*o*\f 
bfieit x\if, 1 n5<\n-fiof. D'éAUug cúi^e^f ^cx\ ifce.\c 
fx\ C15 & f\A\ib fé x\nn, te Sfeim f^gv\it x\if. t)í fice 
f e<\f\ eite Cx\ob ^\muig 45 pMfiug<\*ó. D'fu^^^ifv *oume 
■oe'n cúi5e<\rv <\if s^n coffuije, 50 f .\bA*o-<\f fo-Uroif 
& ] 5 e > 1 5° f ^ 1 ^ P ee F e ^f ei ^e &5 Ati *oofu\p. Cuif Af c <\ 
fte^g fv\ 5Cé^\*o fe^f 4 U\b.\if "] fut mi bí *\ fiof <\c^\ 
cáfuwb fé ux\tx\, bí ^\n *OA\f4 f e ^f le^t^ te *oofn ^i^e 
**] cút ^ ómn bfif ce 1 n-^gAró x\n b^\tU ; btuMt f é <\n 
Cfíorhx\ , ó fe.\f teif An Cfteig -j tmc feife^\n 1 é ^5 
c^b-AifC fot<\ ; fu^ f ev\f eite Áf Af c f ^\ h-á\ Láp, x\óc 
óx\f Afc x\if, mx\f óv\ffv\*ó e^fconn, cuif f aoi é, i tu?; 74 ScAif-óeaócA. 

fÁtat) -oe'n crteig t)ó. tlíofi f An An cúige^T) feAf 
teif ; f\it f é nu*Mf\ a óonnxMC fé -An Cf\e,Af -oume a$ 
cuicnri. ténri Afc ahiac T)Of\uf eite 7 bí fé imtigte 
nu<Mf\ & ff\oió -An fe,Af\ *oeif\it) -An Áic Atnuig te f^éAtA. 

"Cfumnig fé n& corhupf^nnA ^nnfin 7 cuAit) fé 7 
b-Ain fe f-áf Arh *oe r\x\ ^AttAib, 7 rh.Arvbuig fé a *ocaoi- 
fe-Aó. puxMf fí RifceÁfVO fsé^LA -aji -An Cf\oi*o, 7 
c>áini5 fé xMi-Att <Afíf 50 pofctáifse. Cu.Ait) fé 1 
n*oiAit) Aif\c, 50 ftn.Aocuige.At) fé é, .aóc bí puitt 7 
Cfínfí A^uf cfomn móp-A $e.Af\f\t>A -ág Af\c 7 CxMtce 
cf Afn-d f & mbeAtAó a\\ x\n fíg Aguf Af\ -a 6uit> f eap. 
Caic fixvo ^on t^ *oé^5 45 lAffAit) bfeit aijv, A^uf 
A|\c m-Af be.At) fé -A5 imif\c 1 bfot-AÓ bíot)5 teó, -Ag 
T)ut cimóeAtt oftA, 45 cuf f\uT).Aí f-A mbeatAC oj\tA, 
1 A5 Á m.Afbug.At) nuAif\ T>'f,Ag.At) fé Ati *oeif . tlí f\Aib 
x\nn -aóc nÁf CAitteAt) teif -An ocfAf mt) &\\ f a*o ^n 
UAif fm. 

"Acc bí bpeAgAóc mó|\ neAtfi-óoicce.Annc.A a\\ f\íg 
nA nj^tt "i bí fonn x\n t.Aoipgib eite n& nétf\e.Ann 
focfugAt) a -óéAn^rh teif. A$uf níbf\e>AgAcc & bí -Aif 
acc bí 5^ e "ó 1 ^ nuAit)e -Ai^e. Óim^ f.Aicce.Af Af\ Af\c 
50 nT)é«\nf Ai*oíf fíocó-Ám teif, nu\|A f\mne ctntteAt) aca 
ce^n^, nu*\in a finne fé fwoifí t)íob *oo rvéif gn-Áf 
n^ ng-Att A^uf n-A bPf\.Annc.AÓ. *0'iAnn &r\ f\í .Annrm 
A1|\ géitteAt) 7 umtugAt) t)ó fém. T)ub.AirvC Af\c 50 
mbA teif f ém -j te n-A mumncifv f\oime -An T)útAig fin, 
A^uf ^n f a*o -j be^t) fé beo n^c mbeAt) Aon f\í eite 
uifti. t)'fíOf\ t)ó. 'O'éifig RifceÁf\*o ^n g^tt Af, 
-A^uf feot fé teif ^nonn A-b-Aite. AfC tTI-dC XY\u\\c&t>&. 75 

"t)ío*ó p^tnf & b|\eAg ^5-Ainn &p n^ gattáib, a\\ u-Aifib. 
t)í xMVOfoc-meaf &ca ofvMnn. t)í mé fÁc^c móf te 
fteag 'iomc-Afv an c-^m foin, ^suf úÁng-Am^ ofc^ 
aon t>á xMfixMn m<A|A ^n n^oic tílÁfC^. Cuifv fixvo 
ceACCxMfe 45 i-AftfwM'ó cong-ancA ^guf feo é ^n fgé^t 
& bí xMge : 'Uá n^ g^eióit pn corh me-Af te fixvo. Hí 
fuMb Cfu\ob nÁ 5é^5^n mfna coittab n-Aó f Aib cui*o 
&c& ^nn, 1 ixvo 45 CAice^rh tmn. t,éime*Min fi*vo *oe 
corhcfom cátrh^n -j céi"óe^nn fnvo *oe'n téim fin &\\ 
■ófiuim r\A gc-Ap^tt x\5<Mnn, v\$uf n-A c-ApxMtt 45 imce^cc 
1 n-A gcofAnÁifoe, ^juf fCfvAC^nn fiA*o <\nu4f fmn.' 
tlmne r\& gxMtt m^t-AifC -Aignix) uai*ó f in ^m^ó 1 *oc<\oib 
tiA n5^G*óe^t. ,) 

"De^nn^cc T)é te n-An^m *oo rh^fb. & *óítif ; ní f^ib 
focAt *oe fm nAó fuMb & fiof Ag-Am, acc bí *oeAf\m^*o 
•oé^nc-A A^Am <Mft," xvoeifv ponngu<\U\. 

" A^uf níof b'fe^ff Afc 1 *ocrvOi*o r\Á 1 fíoccám. tlí 
fuMb péipfe CvVUfuMi, r\Á Át>X)&\\ age, r\Á nít) Af bic 
m^f fin ^5 ce^fCcMt ó f^^^fc r\Á ó bf^CxMf r\Á ó 
bex\n fi^gAtCA n^ó fuMb te p\§Áit &\\ x\n coific aca 
UaM*ó 1 míte fxMtce, <<\cc t^b^ifvc <cMf\. Acc c-cMtfi*ó 
mife a beic 45 imce^cc, nó bei*ó tucc n-A bxMnfe 45 
feice^m tiom." 

f eAftliA, baite 1 5C0. toca ^AjimAn, Ferns. 

& ce^nn raoi, a ceAnn cjiomcA, with bent head. 

SeACAT) ré, tu^ ré br.onnu.AnAr, fín fé. 

bÁifieAc, bÁru\c. 

A5 -out a n-AOir ha nóije, 45 éir-se 05, becoming youn^;. 

StÁn a be^f zú, ftÁn 50 -jiAib cú. 

Sínea-ó tÁime, a " tip." 76 ScxMtv-ceaóc-A. 

& "Óítlf, A CAJ1A -Óítlf. 

guf b'é, ^ujt b'é, $ufAb é. 

t)A -ouAt AtAf "óó, f mne fé é mAf -00 jnícó a AtAif fioitne é, he 
inherited his father's nature, he acts as his father would have acted. 
^5 u f mife te-AU, "j mife fjieifm, 7 mife teif, *] mife fóf 

(fOfCA). 

&S fiubAt teif : Ann, in him. 
Cf 10ÓA céat), ceAnncAf, a cantred. 

5<\ca te 5AU, jac 1 11-45410 An JAete, An oif eAo 5-Aete. 
-An -oume aca, a$ ^ac -oume -oíob. 
ScuAim cmn, ingenuity. 

SAoit fiAX> bjieit, f mneA-OAfi iAf jiacc aji bfieit, they attempted to 
catch. 

Ómn OftA, cuAix) *óíob, it failed them. 

■pÁ5A"ó a\\ a coih<Mfte fém é, he was not interfered with. 

1 n^An-f iof, jAn a f iOf, 1 ^An f iof . 

5^n coftiui$e, 5A11 coffusA-ó. 

Sut mÁ bí, f ut a f Aib, fut "OÁ f Aib. 

A5 UAbAinx f otA, aj cuf f otA, bleeding. 

pÁ n-A tÁfi, f A01 n-A tÁf, around his waist. 

AmAC "oof Af, aihac Af "óof Af, out by one door. 

CfAmn, cfomnce. 

1 bf otAc bíox>5, hide-and-go-seek, a game plaved by children. 

nuAif x^'fASA-ó, nuAif ^eibeA-ó. 

tlí f Aib Ann acc nÁf CAitteA-ó iat>, they barely escaped death. 

An fAT), COlíl fAX)A. 

A5 CAiteAth tmn, a$ cAiteAm uf caiji tmn, íiring at us. 
rtmne fiAX> mAtAijic Ai^mó, they changed their minds. 
UA1T) f m AmAc, ó fm AtnAC. 

X)0 mAjlb, "OO ^AOtCA A f UAlf bÁf. 

tucc nA bAmfe, the wedding party feAjid'óAó C^c^fvMg. 77 XVIII .— feAlí&'ÚAC CAtASA1$. briltle. 
WAftccvc, "oume dfi mvVfiCvvijevVcr, Concvnn, a loud noise, such as 
that of thunder, of the trampling 
of horses, jolting of heavy carts, a rider. etc. p^f^A-ó (pcf5A-ó), foicm, a 

shelter. 
^leo, a murmuring noise, such as 

that made by persons talking in 

groups. ■pAltAin^, a cloak, mantle. 
t)v\ctv\nn, bACÁn, c\n uaoo ifeij; 

-oe'n t.Mrh fíor ó ? n uiltmn 50 

■ocí c\n boir. VSÍ fé 'ttd rhevVóon oiTjóe c\f c\n mbc\ite toec\5 cuc\ice 
1 n^ TK\ome 50 téif 'nv\ 5CO*oU\Tj. t)í c\n gec\U\c 
50 ru\fvo fv\ fpéif 1 Ati oiTjce 50 gté-^e^t. t)í poc 
tu\c c\f -c\n c-AtA\rh -] tu\ cnvMpíní rjmof5v\ c\$ rjfifev\rj 
jrá tjo óoif, «c\f c\n n b )Cv\f . ^ poiftednn rhv\fCv\c 45 
*oé^nc\rh c\níof -c\n bóCv\f c\|\ c\n wbv\ite -j uvo 45 ocvmc 
te céile, coff-beifc aoc\. 54tt-fc\igT)iúifí *oo b'ecvó 

1c\T). 

Íluv\if 4 tcSini^ ricvo x\t\ c\n wbcvite p;gApA l DAp c\nonn 
if c\nc\tt, te tóifcín n^ honjce fAgcVit mfnc\ agcib. 
Se^\f oócc\f nó nv\onrj v Afv &c& 45 cig £ev\fv\TJv\ig tlí 
C-c\t-c\f^ig -| buc\it fi.vVO x\n T)Ofv\f 50 cev\nn. tlí 
ofUc\ifev\*ox\r\ -c\on ffe*\5fc\ 1 biu\itev\*Oc\f Aftíf é, *j 
gtc\oTjcVOc\f c\f -c\n mumncif ifcig, aj; fcvó teo c\n 
*oofv\f of^vMtc *oóib. t)c\ 5ec\|\|\ guf U\bv\if ^ví gut 
ifcig ^5 fcVó 50 |\c\ifj fé c\g cec\cc. X)ur3c\i|\c ruvo 
teif 5<\n v\on rhoitt c\ *óéc\n4\rh, 50 fc\bv\Tu\|\ *oc\tt|\uigce 78 Sc-Aif-ceaccA. 

teif -Ati £>f uacc, ") riAc fe-Af fAi*oíf é móf Án níof fui*oe. 

teif f m -o'ofs-Ail An feAf if cig ^n "oofAf, -j *out>Aif\c 
*oume «AC-A-fAn leif f otuf <a tAfxvó -j ceine cuf fíof. 

tt tlí fUMtt ne-AfC -Ag-Amn x\if, níop £éAT>Ámdji .a ceAóc 
50 T)Ci anoif, mAf finne-Am-Ap moitt ^5 ^n mtXAite 
móf/' A*oeip Ati fAig*oiúp cé^'on-á *o'iApp ^n fotuf. 
'"' gté^Af buvó •óúmn, M a\\ feife-An, " -j CAb-Aip *óúmn 
coifce 1 fé^f te bAg,Ai*ó n-A gc-Ap-Att." 

T)u5>difc An feAf 50 fu\it> 50 triAic, 50 £>f uig*oíf 5AÓ 
,a f<Mb uaca. ÚU5 pé teif n^ c^pxMtt Annpn 50 
^cuifexvó fé f-A fcÁbU\ i-at), ^cc ní toittfe.A*ó níof mó 
nÁ^ ó-ApAtt f^ fCÁbU\. tí'éigm *oó &n c-x\on-óApAtt 
& bí Aige fém a CAbxMfC Atn-Aó -Aguf s^Mit féif a 
ca£>aij\ c *oi f^ fAf5-A*ó cjvAinn. *0'fiAfj\uig pA*o cé-Ajvo 
x)o bí f<\n ag eite a bí 1 n-Aice teo. T)ufrAifC f eif e*\n 
teo 50 mbu*ó 'm é cfó nA mbó. 

" T)éAnfAi*ó fé pn 50 m<Mt ? " Af fix\*o-fAn : " ciomÁm 
AtnAó n-A bA Af, Aguf cuiffeAmuiT) nA c^p^Mtt ifce^c 
Ann 50 m-A1T>1n. ,, 

tD'éi^m T)ó ceitj\e cmn *oe b,A bAmne -a f5x\oiteA*ó, 
Aguf & *ociom,Amc AmAó fÁ fioc -| f Á f uacc ha hoi*óce, 
Aguf cuitte<A*ó "oetiA CAiptib & cuf ifcex\c 1 n-A n-áic. 
tlí fAib Áic nÁ tonAT) eite ^ige -a scuiff&cvó fé c-Ap-Att 
eite ifce^ó **j "o'i-Aff a*oaj\ ai|\ a -óutteo aj\ f ut) -An bAite 
nó 50 bfAgAiTríf fCÁbU\ 1 n-Áic éi^m. *0'imtig fé 
fém i ixVO fém <\nnpn 45 cófuigeAóc fCÁbtAí. 

tlu-Aif a cÁmi5 aw $teo -j An co|u\nn fÁ'n ce-Aó 
a\[ *ocúf 'fí t)e^n x\n cige ^n cé^*o *oume & óu-aVai*ó é. 
X> eitug fí i gté^f fí í féin -| *óúifi§ f í a fe^f, ^g fÁ*ó £e.Afv<vó^c Ó CacafAig. 79 teif 50 \\ Aib í\a |VMg*ouii|\í A5 ^n T)Ofu\f 45 iAft,\<Mt) 
a te^cc ifcedó. t)í p^if-oe 05 'n-d óot>Uvó f^n 
le.v\bsM"ó 1 C05 fí Ati páifoe ^up cui|\ f1 pAttAtnj nv\ 
timce^tt 1 tug téiti Af x\ bv\cU\mn é. Cu<Mt) fí 
if ce^ó 1 f eotn|\A fx\n áíz A |u\iti páifDi eile Vu\ 5Co*oUvó ; 
•óúifig fi i<vo AgUf *oubvM|\c teo éit\ge -\ 5-An <\on 
flA fAi&piáipí ^5 cujt tia scApAtl ifreac. pMCóe^f a beit oj\t<\. Coftug inatfuó mnÁ -a bí <\nn 
^5 5°^i Jl 'o'í^Fftng p cé ^n pit -a n-éij\eóó4t) r! ; 
bí co*oUvó uifti, xvoubxMfc fí, 4$uf b'pe^fn téiti 5^n 
cof\j\uige. 

€i Y\Á bí ^5 ^ot, a teinb." ^voein a mátáifi téiti, 
" cÁinis t)Aome coimigtex\Cv\ óugdinn Aguf ccMtpt) fib 
f ui*óe coif <\n ce-c\tt<Mg 50 mv\i*oin." 80 ScAif\-6e46cA. 

"V&S ^nnfo m &> A rhÁtMp," -AT)eif\ av\ ge^fpóxMte 
bocc, " i céit)T)íf 50 náic éi5in eite; zá coT)tAt) ofvtn ; " 
"| bí p -Ag ctnam 'nA coT)tAt) -Afíf. í)í fí 45 c<Mnc 
A S u f 5 An ^ on Cfúit ofgAitce Aici, ^óc *oubxM|\c -an 
rh^CcMji te cxMtín beA$ eite -a bí téiti í cufv 'n^ f Ofc -j 
An beijtc -ac-a éi|\ge. 

CuxMt) ^n rhÁt>Aif\ -Annpn 50 feotrifVA nA mbu^c^Mttí. 
Oí betfc ^CA-f An -oúifigce óe^n^ x\$uf "ouine eite <aca 
'n-A cot)Uvó f uxMti, acc T)'éifvig fi4T) <a *ocr\iúf\ nuAip a 

£t^Ot) f í OfvCA. 

tlíofv b'f atm 50 jvAib ceme rhófv tAf c<a >Af -An ce«AttA6 
T 50 ruMb be-An an cige 45 5té<.\f bít) T)o tucc an -Aifvtn. 
t)ío*o-Af\-f^n c-Afv éif -a ce-Aóc ifcex\ó ^guf fuit)e<AT)-Af\ 
t-Ajtc amce^tt ^n ce,AtLAigi n-Aice -ah ce-Af-A, -A^uf nvo 
45 corhfuvó i A5 CxMnc -Afv .a n-oibfve*\6xMb fém. tlíof 
bAC-A*OAf\ te muinncif ^n cije, -j nuxMf <a *o'ite,AT)<Aft -a 
n*oót-Ain cu^mt) fuvo a coT)tAt), 1 *o'pMi -Annpn 50 fuMb 
«An gfviAn 50 hxMVo f<A f péif, IÁ a\\ n-A bxMfve<A6. 

'O'fAn mumncif avi cige -Afv >An ce<Att^6. tlí ruMb 
-Aon xMC cot)Laca t)óib, ^Aguf te néifge U\e -Afv m-Ai'oin 

bí Cfve-AC-At) -J bU-AtAt) f 1-AC^t <Af\ CU1T) >AC>A tetf -An bf UAÓC. 

Híofi CU15 n-A mAtfxMg cé av\ óiAtt -o Aome coirhigce-Aó-A 
a beit .A5 ce-Aóc ifce-AC o|\c-a 1 LÁf\ n-A hoit)6e, m^jt 
txMnig tu6c -An -Aifvm fin, -| -o'p-AffvUig bu^CxMtt be-Ag 
'o'-Á rh^t-Aifi Cxvo cui^e -a f-Aib n-A TMome fin -A5 b-Ainc 
-An cige t)íob, u nó n-AC tinn fém -An ce-A6? " >A*oeif\ fé. 

^t-AbxMf 50 fOCAIf, & tlUxMT)í 015," -Af flfe, * 4 -J ViÁ 

ctumiT)íf tú. Zá ce^*o -ac^a <a te^6c ifce^6 of^inn 
m-Af fin, -j zá "o'fi^cxMb of ^inn bi-At) -| -áic co-ot^c-A a *Fe4f\4*ó4ó Ó Cv\c4f4ig. 81 

t4b4ific *oóib péin i *o'4 50111*0 C4p4tt. tffun4 n*oé4n- 
4mui*o rm, f é4*or4ifj fu\*o 4 b4mc *omn gAti bui*óe4Ó4f . 
Sm é Ati *olige. U4 n4 pijt feo foc4if\, 4óc, 1 n-4ic- 
e4Ó4ib eite, r\& ^igT)iúif\í 4 c<\54f 4nn rruAfvbuige^nn 
fu\*o U\ó4in 1 ce4f\C4 -j 5é4*cu\ -j c^oifig 50 mmic, m4fv4 
mbró muinncifv 4n a$e 50 m4ic *óóib." 

"^SUf & bfuit ce4*o 4C\ rm 4 "óéAriAiti ? ,J 4*oeif\ 
ftti4i*oí t)ev\5, ** nó c4*o ctnge n4ó mbtu\ite4nn n4 
T)4oine 14*0 ? " 

"ttít n4 *04ome eite 1 n-Afi' 14*0 4 bu4t4*ó, 4 ftu 41*01 
t)i5," 4*oein 4 tfi4Cv\ir\, " nít fi4*o f 4C4Ó U\i*oif\ ,\c^/'' 

tlíon C4icmg 4n f5é4t fom te 1\tu\i*oí, 4óc ní jiAiti 
4on teige*\r 41 -ge 4if\, -j b'éi^m *oó beic 54bt;4 teif. 
Í4 4f n-4 b4if\e4ó ní ófu\icfe4*ó ré U\m te ce4CC4f *oe 
n4 fxM5*oiúif\it) nuv\in 4 bío*04f 45 itnce.\cc. 

" Ce n ci4tt rin ? " 4f\f4 *oume .\C4 teif. 

"tTUrv b4m fib 4n cev\c *oínn &pé\\\," 4*oeifv ré, Um \ 
ní C4icnige4nn fit) tiom.*' 

"^ine^m^, 4n e4fj ? 1T)4 b4m, 4 p\\ bi"5," A-p 
feife<\n, " b4ine4b4in fém n4 agce *04 óéite norrumm, 
1 nít .As-áin ne *Ó4 *óév\tu\m 4óc 4icj\if 0f4ib fém. 
1nnfeóóv\i*ó c'v\Cv\irv *óuic guf 454113 fém b4 cúif^e bí 
4n gn4f fom -j ^uf tu\ib 4 ftu\if\ev\rru\rv-ne é. 11 4 bíorj 
4on rhitte4n 454C on*\mne." 4f\ f eire^n, -j é 45 i4fvfv4i*ó 
beic 45/oé4tu\rh mófv te 1lUv\i*oí, tt\Á b'fíon *óó fém. 

tlí f\4ib ce4Ó 4f 4n mb4ite 4n oi*óce fm n4ó f\4ib 45 
ffiot4it 1 45 ff\e^\fC4t 4f 4f\m n4 ngatt, n,\ ní f\4ib 
ce4ó 4nn n4ó *ocu*5 bi4*ó -j te4b4 *óóib -j f\i4f\ *04 5CUIT) 
C4tDv\tt 4óc corh mv\ic. t)urj í pn 4n btu\t)4m 1460. 82 Sc^ijA-óeAóca. 

Sioc tiAtj hoar frost. 
a*5 "oéAnAm Aníor, a$ ceAcc Aníor. 
Coffi-beific aca, cofifi-beiftt x>íob. 
-Aft An mumncifi, Afi An muinnuift. 
OpsAilc, fof^Aitu. 
bA ^eAfifi, bA seAfifi. 

"OAttfiui^te teif An bpuAcc, famished, Btiffened with the cold. 
ní fAib neAfiu A^Ainn, ní fAib teij;eAf AjAinn. 
te hA^Aró nA ^CApAtt, pA coirme nA ^CApAtt, t>o nA CApattAib, 
t>o n& CAiptib. 

5-ac a ftAib, 5AC uite ní"ó t>o bí. 
ní toittf eAT>, ní be<vó Áic a$. 
5^bÁit péifi, an armful of hay. 

CéAflT), CAT), CA1T>é. 

Cfió nA mbó, the cattle-shed. 
Ceitpte, ceitfte. 

£A'n U15, jxA'n ceAC, 50 t>cí An ceAÓ. 
C05, tóij. 

triAtfiAc mnÁ, 5eAffi-cAite. 
Coif An ceAttAij, around the hearth, by the fire. 
'nA fofc, 'tiA cofu. 

-A T>ufiiúfi (///. their three), An Cftiúfi aca. 
*OAome coimi^teACA, strangers. 

Oat> cui^e (sometimes pronounced 50 cui^e, cui^e), cat> 'tiA t:\ob, 
'•oé'n cúif. 

nuAiT)í, nuAiT>f í. 

*0'piACAlb, lAtAÓ, 1ACAt, lACAlt, flACA. 

A bAinc t)ínn, é t>o bAinc "oínn. 

5^n buiT>eACAf |/oúinn], T>'Áft n-Ainróeom. 

A. tA£Af, & ti^eAf. 

5éAx>A(prond. ^éAbA), 5éAT>AcA, ^éA-ÓAnnA. 

ITlAf a mbí-ó^ munA fiAib, mAfiA mbéiT>. 

1 n-An', 1 n-inmm, ÁbAttA. 

Sácac tÁroifi, tÁroifi 50 teófi, tÁiT>ifi a fÁit, a nt)ótAin. 

níofi tAitniJ, níoti tAitm. 

beit 5&bi& teif , ^tACAT) teif, beit fÁf^A teif, to accept it. 

Cé'n ciAtt fm, CAroé if ciAtt t>o fm, cat> 'nA tAob f Am. 

InnfeócAiT), mneóf ait>. 

"OéAnAth móf te, getting' into the good graces of. 

Pf iotÁit 1 f fieAf CAt, serving, attending, waiting on. An-féiw n-A ngAetíeAt. 83 xlx.— An-féíte ha n^vve-óeAt. 

AXon^up Uu<vó O Tk\t A15 -oo CvVti. 

Sj\^i"oeó5 CUn\n<\ cioftn^ UiobfwviT), 
T)'<v\on nex\c f t\A cof\p be^g a bfií$; 

t)e^5 a nion^vo v\j\ cút teice, 
'S *oo bév\j\j:v\t) ctnl 'ua lieice í. 

Dtuum SneAóca x\n bcvitebos 
5<\n <\i|\ómnex\ó, $An eArbo^, 

5>c\n c\cc T)Á óv\if\nev\c r*\ ^citt, 

A|\ f|\ÁiT) nnlev\Cv\in ípt. 

X)o ftmspeA'ó x\n ctnt X)'Aon gr» eitri tfAim, 
5v\n <v\n-foCv\ij\, 5v\n An-budin, 

S|\ubÁn ir im v\f\ & rhum 

1 ^Citt tlí T3unÁin T)orhnv\ig. 

CugvMb ! óugAib ! T)íot m\ cpUvVige, 
X)év\nv\i-ó v\n u^ifi-fe péit n^ iru\t\b, 

Ó liv\gv\tU\ig. x\n reanóifi rtiv\it)ce, 
'S a ctcvnn "óex\rvóit bjvúigce batb. 

Síot Sx\rh|\x\'ó-v\in nc\ mbuc\itce be^, 

1f nvo uite a\\ bec\5^n bró, 
T)rve-v\m te a^ bmn ceót wa cuite, 

Sex\m.c\tt 1 mbeót ^<\ó -ouine t)íob. 84 ScxMp-ceACCA. 

Uaoó ó cu<m"ó T>e toc Síteann, 

t)í*o 5^\n <Aon-g|\eim y&n C]vvrhj\Afó ; 

Ve ce^cc bAinne via ti^Ab^ 
Do §ní*o pogait ,aj\ pe^mruMb. 

C-aoc xmi mgean, caoó ^n rh-ÁCAip, 
C^oc an c-x\c,<Mp, c^oc >An triúc, 

Caoc au capdtt bíop pÁ'n cpp<\c<\ip, 
te*\c-c<\oc -An cú, c-doc &n c<\c. 

Dfvoc x\r\ g<Mf\be ip ,<\p gU\ipe, 
Ap a\\ rhéi*o ip <\p rhí-rhxMpe, 
gtiomAó a\k géipe & t>Á pút, 
StonnAó Ap bpéme <\n b^pún. tTUp te^nAiT) Síot He-ArhnxMtin, 
U^é rhAi]\b-tmn topg n-A t-Aó-An, 

te^MiAnn tTlx\nAig &n z-A\\Án 
Upé pott *oott^m n& ppACfVAC. 

T)oipe típopgxMt) nÁp bexMimng T)ia, 
ZÁ'n gopc^ r\ix\rh <<\f\ gop pa ^citt, 

SjvÁi*oeó5 CAtrd m^p U\mn éip$, 

1p mx\p ub tóm a\k rhéip t>o geibmn. 

T)Á n-^oru\inn CU\nn TXáUMg, 
ttíop tnon TMtn píot pe-dn-AtxMm ; 
CU\nn T><Át<Mg b^. *óíon *o^rh 
Agup píot pex\n-Aó<\im t^oiwó. An-péite r\& n5^e*óe,át. 85 

Uujm *oo cun. of & ^cionn, 
ílí béim ^f feo.tuMb 6ife.\nn ; 

T)tu\l mion-uf|AOtv\ *oo Cfu\tt 50 nitnji, 

A fCUxM*ó pnn tocu\ |Te*.\b*Mt. 

& n-^\0|\A*ó ní "001 ti 5 TK\rh 
ó *óuine tu\c 50 te^iu\b ; 

C^úáiumJ n<\ ^céime^nn U\5 

Sstuc^MUMg éipe^nn aoppvo. t)oc tíléi*óbe ! t)oc ttléi*óbe! 
t)oc be^ Cv\ 1 n-^ice ^n cftéibe, 

t)oc 1 *ocorhxMfce<\f At\ cumc coij\ce, 

t)oc tu\ 50|\Cv.\ t)oc ttléi*óbe ! 

A cuit be^5 ú*o dp bun tu\ ^Mbte, 

D.\ mb'eót *ouic *oé*\n*Mri fiu\iu\ó, 
OéAjtfi mo óui*o Afiátm if nne 

Coif riv\ pnne te^c 50 fiu\p^c. 

Stt<M-oeÓ5 : f u-oós, a ca ke. 

Ctuam CiobfAi-o : tMite be^ auá fá caoib coif "oe Co. 
rhumeACÁin. bí citt atiti te mumncin rrk\Ú5<\mn<i. 

"O'Aon ne^c 'nA cojip bea^ a bjiíj : if be<\$ é bní$ iu ffAi"oeói5e 
45 <\on neAc te n-ite. 

be^5 ^hionAT) : if beA^ «m Áic a "ocoittpeA-ó fí. 

Cuil : cuiteó^, míotuó^. 

eice : f^iAÚÁn. 

*0[iuim Sne^ccA: bAite be^j 1 jCon-o^e ttluine^c^m. 

^ifcmne^c : m^of CAtírum 4 fAib UAtAm n^ citte -oo búfi&m 

A1J1 . 

CÁifineac : f Aj^fc. 86 Sc-áifA-óe-AócA. 

imteAtAn i An-teAcAn, An-f Atf pnj. 

5^n An-fOCAif : 5-An móifiAm, ^An cftiobtóix). 

5au An-buAm : $au émntx) a cuji Af x><3. 

SfiubÁn, if im Af a mum : f ux>Ó5 "] im tnA muttAc ; fux)Ó5 : 
a cake. 

"OomnAc : 1 5C0. mumeAcÁm acá An Átc, "j bAX> é Ó *OunÁtn 
Ab' AiftcmneAc x>o'n citt Ann ; the parish of Donagh in Triucha. 

Cu*;Aib : cÁtAft A5 ceAéc ojtAib ; feAcnAix> f ib f ém. 

Th'ot ua CfiuAtje : x>ume au cóif cjtuAise a x>éAUAm x>ó. 

féit ua mAfib : mAfi bA cofnu\it Ó rtASAttAts te x>ume uaji 

b'f AX>A UA1X) An bÁf. 

SeAnóif : x>ume AOf ca, a senior. 

T)eAfóit : Cft uAijméiteAC. 

Síot SAmfiAX>Ám : bíox>Afi 'ua ^comnui-óe 1 5C0. ÓAbÁm, 1 bíox> a 
fmnftf f Á cíop A5 ttuAficAc tjjiéif ne. 

SeAmAf : x>'ice^\) x>AOine feAtnAfi if biotAft 7 neite mAf ftn 1 
n-Atmf if 50J1CA, 

toc SíteAnn : cÁ An toc fo fA CAOib teAf x>e Co. ÓAbÁm. CtAun 
Ci5eA|inÁm a bí 'tu\ 5comnuix>e fA ^ceAnncAfi. 

-óf JAifbe tf Afi §tAif e : cotú 5Afib te bftoc -] Aft a x>ac. 

-Ap : an ape. 

SttomAC : a lobster. 

-An t>Aftún : ConéubAf IVIa^ thxnfi Ó1mf CettteAnn. "mA^tlixMft 
^AtVoA " a tu^Ai-oíf Aifi, f ut mÁ f uAif f é au cetx>eAt f étn. 

tnAf teAUAt-o, -jc. : mAf teAUAf tACAin x>e tof»5 f ít au neAth- 
UAinn cfé mAifb-tmn (.1. cué tmn uac bf uit aou ceAnn te fÁUAix> 
Aici) tf mAf ftn a teAUAf mAUAij (.1. muinnctfi bpeAfi trtonAc) An 
c-AftÁu. 

*OAttÁn : cnAp, ÁfoÁn, ptounA. pott -OAttÁtn ua ffi AtfiAc : An 
pott a bíof tnf a cffAtAtf tetf An f5AbAtfinín (.1. An pionnA) a cun 
Ann. 

Sf AtAf : a straddle. 

T)oifte t)|iof 5 Afó : 1 n-Atce te Intf CeitteAnn acá cttt *Óoifie 
bfOf^Aix), 1 triAC 5iottA Óo.p^te a bí m' AttictnneAC Ann. 

A\\ so|i : mAft bíof ceAjtc A|i uibeACAib ; hatchiag. 

ÍAnn étf^: An f^ÁtA beA5 CAUAix>e bíof CAob Atnuij; aji lAfj ; 
scale of a fish. 

T)Á n-AOf Ainn : x>Á ux>éAUAinn iua^ax) nó fonomAtx) f Á ; if I 
satirized. 

CtAnn "OÁtAis : Atnm é f eo a f uAtft <Aox> Xlu&v 6 "OomnAttt T a An-péite n& njAeTJe^t. 87 

rhumncif ó *ÓÁIac, ay) ■oeAcrn^-ó -oume a bí m4}i ceann aji an Cf eib 
AnuAf ó niAtt nA0i-3iAttAc. 

*Oíon : -oí-oeAn, f Af^A-ó, coimeÁT). 

Síot feAn-^-ÓAim : An -oomAn 30 hiomtÁtt. 

Cuf & : &ot) Ruat) Ó "OomnAitt. ' 

t)éim : Aitif, "oji oc-meAf. 

*OuAt mion-cf \\oi& • if f utj nÁmífÓA é "00 ffotAib beA^A. 

Scuat) : tAoé, ceAnn caca. 

toc "pe^bAit: cuAn acá i*oifi 1nif eojjAm *] *Ooife Óuitm Citte. 

& n-AOf at) : iat) t>o AOf at> ; lit. their satirizing. 

*Ooitií; : -oeACAif , -oeocAif. 

CAtÁnAi^ : bíot)Af 'ha ^comnui-óe 1 nOif eAcc Uí ÓAtÁm i-oi|i An 
■foAbAit "J An t)AnnA. 

í1a scéimeAnn tAj : £An feAf amtacc ^An mifneAC. 

S5f AtÁnAij : -OAome teif^eAmtA, -oíomAOineACA. 

t>ot tnéi"óbe : bí 4ti citt fm ó tuAiT> -oe t)Aile An fhuttAij 
1 5Cont)Ae Tjoife. t)ot : botÁn, cÁbÁn. 

-An cÁit coifce : An lócÁn a bíof Ann nuAif a cÁitceAf An 
coifce. 

^AbAt, ^Aible : jiaca cijje, a rafter. 

"OéAnAm fUA-OAc : fUAT)Ac nó cjieAc nó foJAit -oo "óéAnAm. 

*OÁ mb'eól t>uic : tm mbeiteÁ oilue aji ; t>á mbeAT) f iof A5AC 
te. 

béAff Á : bí ati méiT) AfiÁm a fUAif fé com héAT>Cfiom f m "| 50 
•ociubAffA-6 cuiteój téi é 50 hAOAinn nA pnne 1 -oCíf ÓonAitt. 

50 fUAf ac : 50 héAfgAi-ó ; gAn cniobtói-o, $An buAT>Aific. 

f -Af " The Tribes of Ireland " Wn cf liocc f o, teAtAnAig 50-58.] 88 ScxMfi-ceACca, XX— stisneAó 

SeAjÁin fmn Uí bxxoircne te hAitbe gnuAfóbpic, mje^n 

Óojim.dic. 

" Cé^t\T) if Uonrhx\if\e t\Á féx\f\ ? " A]\ pionn. 

"T)r\úóc, ,, a\\ <\n mgeAn. 
" Cé^fvo if ceó nÁ ceme ? " ^t\ pionn. 

"5núif "ómne rh<\ic guf ^ -oce^Ann aoi'óit) 5^11 
bnvó Aige •óóib," <\f\ *\n mgex\n. 
" CéAf\T> if lu-Aice nÁ g^oc ? ,J At\ ponn. 

"tnex\nm<\ mn^," At\ *\n mge^n. 
" CéAfVO tf mitfe ná trnt? " a\\ ponn. 

" t)rviACtvA cocrhAif ce," a\\ avi mgex\n. 
" Cé-At\*o if *ouibe nÁ p&c ? v dp £ionn. 

" 6^5, " x\f\ ^n mge-An. 
" Cé-Ajvo if ^ite ná f ne<Aóc,A ? " ^|\ £ionn. 

"pít\mne, ,, -Af -An mge-An. 
"Cé-Atvo if feijvbe n^ mrh ?" x\f\ pionn. 

" Aicif n-Arinvo," <dt\ -An mge-An. 
" Cé^fX) if f e^ff t)o rhnx\oi ? " a\\ ponn. 

"ULÁf, fóf féite/ ) -Af .aii mge^n. 
" CéArvo if f e&\\\\ *oo Laoó ? " ^|\ pionn. 

" gníorh ájvo *] tiAilt ífe^l," -Af An mge-An. 
" CéAjVO if f eAfvf *oo bi^t) ? " -Af pionn. 

" tHioóc," x\r\ An mge^n. 
" CéAfo if me-Af-A T)o bixvo ? " Af\ pionn. 

"Sptíon-AÓ," -Afi An mgeAn, f< *| ót cof\iru\ Af óé«A*o- 
lonsATj." Stifneac. 89 

StifneAC : bAitiu5AT>, cnuAfAÓ. 

tíonrnAijie : more numerous. 

^uf a -oceA^Ann aoi-ói*ó : a "ocA^Ann aoi-óit) ctnse, to whom 
gnests come. 

ITleAnmA : inuitin, uuip^mu, uuijfinc 

CocmAifice : fuif^e, courtship. 

x\itif : nntteÁn "] T)fvOc-meAf, reproach. 

CtÁf : CáoineAf, boi^e, féirhe. 

póf : A 5 uf. 

f éite : cófCAf, generosity. 

llAltt : ^tóf . 

t)tiocc : bAinne. 

SptíonAc : -ojioc-f eóit, feóit beiti-óeAc a CAitteAT>, feóit 
cf uaix) ^au rhéit. 

CofmA, gen. of cuium : cineÁt teAnnA a bíotj a$ ^Ae-óeAtAib ; 
beer. 

CéA-o-tonjjAX) ; breakfast. cúiciug*\t). 
1f cuigf e^c f eAn-rvÁi-óce tu\ f eom 

50 btAfOA bu^TjAC A5 ce^cc 1 péim 
Uige^nn curn^nn *or\uim tar\ ,Aif, 

t)uAitceAf T)ume X)S ftAic féin. 

Cui^feAc : cui^fionAC, uuif^eAnAc. 

-A5 ceAcc 1 f éim : coming into vogue, being fulfilled. 

CumAnn ; jníom, ^eAn. 

T)f Uim CAf A1f : Af Alf. 

"O'Á f tAic f ém : te n-A f tAic f ém. SAit)rjiR a^us "OAiTjrjm. 

TH^ cá cu bocc, if otc imic furóe *o'^r\ gcorh^f ; 

1f ómrhiT) cú 'f ™ l f utc n ^ ^5 1T) ' S^óf, 

Acc mÁ zá T)o fcoc ^fv cnoc a^az if min 1*0' fcóp 

riíl fmiT) 1*0' ptuic'Aóc futc tru\r\ Cicefó. 

T)'Af ^comAifv : 'n-Áf n-Aice, 1 n-Aice tmn. 
ÓinmiD : AmAT)Án. 90 ScAiji-óe^cc^. XXI.— UttOtT) AJUS tAJAfl. -Aoif : jmt> céAt) btiAT>Ain. 

*Oítif : faithful. 

CtiAirinAi5: ctiAmnACA, relatives 

by marriage. 
Crunnn : Cfiuinrnjce ciméeAtt. 
f oifieAnn : fttiA^ 'OAome, a crew. CoficA: cuijif eAc,exhausted,spent. 
*Oíoi;.4 : T)[tío"OA|i, ^n cuit> bAT> 

■ooua, the worst. 
Ce-A|m (ceÁjit)): ÁifiT>, áic, iouat), 

point of the compass. 
Ceroit : comAjic-AÍ onórtA, titles. \ *OUtlS r\A féAm&T) h,c\oife *oéc\5 tÁini;g mí-for\cún 
món ,c\r\ 5^\e"óec\tc\ib. T)'éirvig cr\oi*o "j <c\crvc\nn 
eA\co|\Cv\ "| t^5*vó ,c\nuc\f ixvo .c\r\ óc\oi 50 mb'éi^m *oóib 
& 5C111D Cv\ttfu\n fém & tei^e^n uc\ca jm *óeif\eA*ó. tlí 
fcMb Aon Ár\*o-j\í nÁ .c\on ,c\nT)-corhc\ir\teóir\ or\CA -| ní 
rvcMb cec\r\c te fc\gáit ,c\cc te tcMtfi LcM*oir\. X)Á *0Cx\5<cVó 
r\A C-aoifig 1 gce^nn ^\ céite -cv^uf corh-áifte a gLc\Cc\*ó 
te céite, -] x^Á re*\fcM*oíf 50 téir\ *oítif *oo'n corhx\ir\te 
pn iu\i*ó fin AtiUAC, ní txAinpexVó -c\on T>r\ec\m 5 AL ^™ 
teó ; acc ní *óe.c\r\n-cvoc\r\ fin -j bí Af & fon aca. 

t)u*ó uvo Ct-Ann T)omn-c\itt .1. via tlMttcMg x\£Uf n^ 
Con^tUMg, n^\ cc\oipg o& U\i*or\e 1 ^cúi^e ttuvó ; bu*ó 
ixvo n,c\ Concub^fcMg -j Ctx\nn Rioc>c\ir\*o xv$uf tTluinncif 
Ce^tLcMg -c\r\*o-CAOifig n^\ ^Conn^cc^ó, -) 1 gcúi^e 
tTltim-c\n bu*ó iat> n<c\ t)f\UAn,cMg, tTlumncif Cmnéi*oe A^uf 
Síot Ao*ó.<\ nc\ nÁrro-Cx\oifig. ÚexVpcuig fe«c\p ^fmn 
ctnf5ion^\c tk\CA, fex\r\ *\ mbecvó crvOi*oe x\nn Aguf 
ce,c\nn <c\ir\ te cíp a fiAgtugcVó, x\óc ní fuMb ^n cé fin 
te fúgÁit ime.\f5 n& n-^\r\t)-c-c\oife^c. 

D'éirug -c\crvc\nn 1 5Connx\cc<cMb i*oin av\ tlioc^fo^c -j Uf\oi*o ^guf La^f. 91 An Ce*\tU\c. CuAT>x\fv cum mibfUÁm le n-A céite "j 
óe^p 5^c -Aon *oume ^c^ ^n f ex\f\ eite a cuf 1 n-íoccdf. 
Cuif x\n CeAttAó pof Aft con^n^rh. ÚxSims nA ntltCAig 
ótu^e .1. Ao*ó Íxuax) ^snf -a tfu\c -j u^ifte Úípe ConxMtt ; 
t^mi5 tTUc ^vonguf^ cui^e -j tH.\c mx\tg.\rhnx\ -j 
Ó nAntuAin ; eámig Ó peAfgAit Aguf O ft.\gv\tU\ig 
Sáfárii ax) gmifoíf. 

cuige, ^uf táinis m\ t1u\tU\ig ctnge, m-Afv but) ctn\rh- 
n^\ig 14*0 fém 1 eife^n. CtnT)ig & com-Conn.<\cc,c\ig 
teif .1. 1TUc *Ou\ftnuT)A itluige ttufs ^Stif Acó m*\c 
férotim £mn. t)í 4ti 5 ex M^ lCA c, - 1 - 1'ApLA Citt T)x\f a, 
1 n-ionA*o An fíog 1 néifvmn &x\ uai|\ pn. Úug feife^n 
ftuAg fex\rv teif -^uf cuv\ró fé &\\ tx\ob ^\n Ce,\tUMg. 
t)v\ rhóf-An fdfednn ^qa\\ & bí Cfumn 45 ^n sCe.<\tU\c 92 ScxMfv-ce^ccá. 

xMinfin. tlí \\&ib foipe*mn xm Rioc^ptMig óorh UÁit)ip 
fm, acc bí r\A t)pi<<MixMg 1 n-éinfe-ACc teif, A^uf 
triuinncir* Ce,A|Vb<Mtt ; ^guf fe^f tTUc Conm^p^ ó 
Úti-A'órhtirh-Ain Ar\ a c-Aob, ^$uf &r\ t)rvi^n^c ó AfuMt) 
Agtif n& Cmnéi*oig ó tlprhurhxMn. ÍM mx\cftu-Ag móp 
fe^ji ^nn. t)u*ó be^s n^c é ^n teAC ó t>e&r 'o'éirunrt 
a bí 1 n-^gAit) &n te^c ó cu^Mt). 

Cat-ax) &n *oá -dfvm A]\ a óéite A5 Cnoc Uti-Ag, 
cu-Aif im te hocc míte f oip "ocu^it) ó J A1l -tirh. Caic- 
eA*o-Af\ IÁ f^-o^ -A5 CfoiT) ^nnfm. tluxMp ^ bTotMp 
corvt-á *oe tfoi*o, CfAcnónA, *o'éif\gexmAf\ xMfci, *j bí of 
cionn Cfí rhíte fex\p m^pb -<\r\ x\n tm c^\ob. tlíop 
b'i<\*o fin *oíog.<\ n-A bfeAf a m-<\r\buigex\t) ^n t-Á fom, 
-acc f 50C r\A n5^e*óe^t — fif t^i*ope f otUMne. 1f p\*o<\ 
'nA *óiAró fm *\ bí n^ Cx\oifig ^guf ^ 5Cui*o 4f\m 50 
U^-brvíge^c. 

CÚ15 bLnvóna 'n^ 'ói^i'ó fm ce<Ap An ge^f Atc^ó, .1. 
peAfvlonxM'O^n Uíog, sotnbut) rhiti*o *oó fém cuitte^t) 
bpuigne -a c^rvfÁMnc. Úu^ fé cuir\ex\t> *oo rh-AC Uí 
t)orhnAitt ó Úíp ConxMtt x\ t>uL teif , Aguf cu-<\it) f é teif . 
Cuai*ó 5<\et)iL n-A ttlit)e 1 n-émfex\cc teó. Úus^voarv 
fu-ACAf fíof corh f^-OA te tuimne-Ac. Cfvuinmg na 
Dpi^nAig a 5Cui*o fe-Af te ut) fém & cofxMtic. tluxMp 
& cu^t-áit) «<\n ge^f^tcAó 50 ru\ib n-d t)f\iAnxMg fvéit) fá 
n-A corh-Aif, bí x\n oipe^\*o *oe "óeifif -<Mf\ 45 fiLLex\t> 
<Aguf bí xMf A5 *out f íof , Af\ *ocúf. CuxMt) na t3fix\n^Mg 
foirhe A^uf *oo bpifeA*o-<\p caú Aip , «aguf bA ^e^ff 4 
fe^f fé CAt^rh ; x\cc ní mófvÁn -o^ome a mAfvbuigexVó 
&r\ IÁ f oin. Ufoi*o A$uf ta^Af. 93 

Sa mbtiAtMin 15 12 cuif Ó 'Oorhn^itt 0054*0 4f Afc 
m^c Aot)a\ I1í tléitt. Cuif fé 005^*0 &p 1iU\c tiAm 
T)e t)úfOA 411 blu\tK\m cé-<von.4. tluaif 4 coniu\ic ^n 
fe^f 1on4i*o n^ mion-co5<M*ó be^A fo 4f fiub*\t cu$ 
fé fu^c^f eite ríof pá Conn4óC4ib. ttlitt fé A^uf 
toirs fé ctn*o *oe'n cíf Af 4 bex\U\c. C^fxVó 
Ó 'OorhnxMtt 4if\ -j f inne 411 beif c 4C<\ m^fSá'ó te óéite. 
Cuif e&T>A\\ f 4 m^f^At) 650 f e<\f fxM*oíf *oítif T)4 céite. 
Óii4i*ó 4n 5ex\f4tC4ó 50 cúi^e UUt) x\nnfin, rrutt fé 
An cíf f onfie, nu\f finne fé 1 sConn^ccxMb 1 cug fé 
m^c tléitt rhic Cuinn tlí tléitt teif ma pfíofún-áó 
50 t)4ite &t& Ctu\c. 

Ú-Áini5 Cfoi*o rhóf i*oif ttltnnncif tléitt 1 *oUíf 
6og4in, X)Á bti4*óAin *o'-áf ^cionn fin. t)u*ó cÁifoe 
45«f corhuffx\nn4 *oá óéite 14*0 na tliAtUig -] 
H1uinncif I^AgAtUAig 1 mDfeifne. Corh fA*Ox\ -j bí 
n^ tliAtUig 45 Cfoi*o bí *oeif 45 ^n b^e^f 1on4i*o 
cuitte*vó *ooó4if & *óé4nx\rh, 4^uf finne fé é. Ú-Áim^ 
fé 50 hob^nn 4f t)|\eif ne -] rhAfbuig fé 4 lÁn *oe 
ltluinncif K4g4tl4ig. 

gtAC tTluinncif tléitt é^vo te hó T)orhn<Mtt mAf 
ge^tt 4f ^n m4f5A*ó finne f é teif ^n bj?e,<\f 1on4i*o ; 
4^uf gUc4*04f corhAifte teif n^ Conn^ccxMg 4^uf 
teif na tDuirhnig, f4 mbti4*Ó4in 1522, feáfxMfi te céite 
1 n-4§4i*ó rhic ttí *Óorhn4itt. Cu^Ui*ó Ó T)orhn<Mtt x\n 
fgé-At fo -j níof f^n fé nó 50 *ocx\5A*ó 411 rhumncif 
4 n*oe4f cuige, ^cc Tnmcig fé 1 n-ág^i-o na tli^tUc -| 
bfif fé C4C ofCA 45 Cnoc t)ui*ób 1 n-<Mce teif an Sf ac 
tMn. tH^fbuige^t) fU4f te mítefe^f ^n t>dfoin. TluxMf 94 Scc\if\-óe<c\ccc\. 

c\ cuc\Lcm*ó r\A tTluirhnig -j r\A Connc\ccc\ig fcVn Cf\oiT) fm 
cuif\ecmc\f\ cex\cc*MfM fíocóc\nc\ 50 T)cí Ó T)orhnc\itt -| 
*o'fittec\T)c\f\ c\f\ «Mf 4 bcMt e ^cMi x\on rhoitt c\ *óéc\nc\rh. 

Lc\5c\T) n& ^Aett^l ^T* ^ n SCturiA fom. t>ut) oeA^ 
btu\TK\m ucMTj rm fu,c\f, c\f\ fecvó occ mbticvónc\ *oéc\£, 
nx\c f\c\ib cnom nó co^cvó 1 scearui 615111 *oe'n cíf\. 
t)ío*Oc\f\ 45 Cf\oi*o ex\cor\cc\ péiti, ^gtif, fc\ *oeif\ecVó, 
tcMmg An f e^r\ tc\tt ircec\c -j fimne f é mc\igifcif\ *óe 
fém a\\ Ar\ lomlÁn. CucMT) &ri £ec\f\ 1on<cMT) 50 cúige 
murhc\n -j géitt t)f\ic\nc\c AjVcVó *óó, c\guf géitt 
Ó T)uibin -Aguf tTUc Cc\|\tcMg *óó. Annfin géitt nc\ 
flic\ttcMg *óó c\^uf Ó *Oorhnc\itt c\^uf r\A tTlójrócMg c\guf 
nc\ Uuc\tc\tc\ig c\guf tTluinncin íh,c\oitec\ct.c\mn. CucmTj 

CU1T) -ACc\ 50 Sx\f xM1c\ ^E U V F inne tlí Sc\f-c\nc\ 1-c\f\tAÍ 

•óíob. Úu5c\T)c\f\ c\ gcuiT) Cv\trric\n ftic\f T)ó 50 bog 
fimptiT)e, cé nc\c f\cMb c\on cec\f\c c\Cc\ fm -c\ *óéc\nc\rh, 
mc\|\ r\Á\\ teo fém é, c\cc teif Ar\ cneib. ÚU5 c\n f\í 
c\n Cc\tc\rh aM,\ cMf *oóib ; bponn fé ontc\ é, Ay ucc a beic 
urhc\t T)ó, c\5Uf CU5 fé cei*oit *oóib 1 n-c\ cec\nncc\. 
Rinne fé 1c\ftc\ T>e rhc\c tlí "ÓorhncMtt c\f\ Úín Con-c\itt ; 
f\mne fé 1c\f\tc\ Úíf\e Gogc\m *oe'n 11ic\ttc\c ; f\mne fé 
1c\ftc\ Ctomne Hiocc\if\*o T)e'n t)úf\cc\ó ; c\^uf f\mne fé 
1c\f\tc\ *oe'n t)f\ic\nc\c -c\f\ ÚucVúrhurhcMn. JLc\c r\A Cf\ec\bc\ 
fex\f5 Ar\ *oorhc\m, nuc\if\ c\ cu-c\tcVOc\f\ 50 "ocug nc\ 
Cc\oifig f uc\f Cc\tc\rh nc\ h6if\ec\nn *oo f\íg jc\tt*Oc\, c\cc 
b'éi^m *oóib teigec\n p úúc\ — bíoTXáfi cof\cx\ ó Cf\oi*o t n! 
fuMb ionncc\ fec\fc\rh x\f\ a fon fém. Sm é c\ f\c\ib c\Oc\ 
*oe bc\f\f\ nc\ z\\ox)A 1 n-c\gc\i*ó a céite : a beic $c\n cín 
■£Ar\ Cc\tc\rh. Ut\oi*o Aguf L^5^a. 95 

SéAihA-ó : peifeax), f eif meAT). 

Ia^a-ó iat> : finneAf) La$ iat>. 

Afi caoi : Af fLij;e, Afl cuttia. 

bí Af a fon aca : -o'f utAmseAUAji mAf jeAtt Aif. 

£eAf 5f mn : f eAjt ~J Ai^ne Aibró beACCm-óe Ai$e. 

Cvnr^ionAc : cui^feAn^c, cuifjeAnAC. 

Óum TmbfLÁm : cun th'ciLL, aj; "oéAnATri "oíciLL. 

^jiA-ó : ceAnnuAji r Léibe acá iT)irt toc *Oeit i isf)eific "] cnuic 
ComAiLce. 11a bfiiAnAij .1. ppionnfAÍ CuAÓmumAn a bí 'ua 
sjeomnuróe Ann. 

Cnoc Cua^ : Cnoc 1 5C0. nA ^AiLLime é feo. 

Soqi OUUA1-6 : foif ó cuait'), north-eastwards, north-east. 

ÓÚ15 bLiAT>nA : CÚ15 bLiAfmA. 

s^o mbA-ó miciT> : 5*0 r-Aib fé 1 n-Am. 

rtuACAf : cufAf -oeif if eAc imeAfj nArhAT). 

*\f T>CÚf : Af T)CÚlf. 

Cuif fé CO^AT) Af : -o'fUA^AIf fé CO^AT) Af . 

pÁ ConnACCAib : Ajt fUAiT), Afl f ut> CotmAcc. 

CAfAT) Ó "OomnAiLL aiji : cájiLa f>ó 511 jt CÁ1H15 fé fém "| Ó 

"OomuAiLL 50 t>cí n-A céiLe. 

50 hobAnn : 50 cobAnn, suddenly. 

b]ieifne : ati ceAnncAjt acá ó CeAiiAnnAf ua TTIróe fiAf 50 Cuau 
SL1515. Uomn aii Uua|icac "j au Ua^aLLac An ceAnncAfi eACOfCA 

f A -OeACmAT) AOIf . 

5LACAT)Af óat) Le : cÁmi5 éAT> ofCA Le. 

A n-beAf : in the south, from the south. 

Cnoc t)uif>b : cÁ au cnoc f o 1 5C0. Cíf eo§Am. 

Sf ac bÁn : bAiLe móf acá f a CAob ó cuató oe Co. Cíji eo§Ain. 

SuAf Le : 1 n^Af t>o. 

buf) beA^ bLu\f)Ain : ní f Aib mójt An bLiAf>An, ^ac uiLe bLiAf)Am 
uac mófi. 

HAif) fm : ó fin, thenceforth. 

Afi f eAji caLL : au f eAji coimijceAC. 

b]ionn r^§ : pfonn f é, cu$ fé 1 n-Aifjró. 

Af ucc : mAf ^e^LL Af. 

JLac ha cf eAbA f eAt,^ au -ooriiAm : cÁmi^ An-f eAf.5 aji T14 
cjieAbAib. 

tei^eAn p úca : f AnrhAmc 50 fOCAif. 96 Scdirv-ce^cca. 

xxii.— seA$AH Ati T)TomxMs. 

"OíomAf : UAbAf, pride. nu^A-ó, féACAmu 50 5éAf\ 

Oi^f e : an heir. ComjeAtt : connfiA"ó, mAf5A*ó, 

T)'ionnrui5 : attacked. compact. 

ImfeAfÁn : ACfAnn, púiue, I CfeACA-ó : f5jiiofA"ó, A5 -oéAnAm 

iomAfvbÁi-ó. roglAc. 

Caúu^a-ó : bfón, AiúméAtA. I ^AttóstAc : rAi^-oiúji fiubAit. 

gÁif fiA"o : jtAO-ÓA-OAf : cuiji- í f feif : 1 n-émf eAcu teif. 

eA"OAf ^tAOT) AfUA. táfUAf : tAfU *. UAtAC bÁl"0, 

íjifeAc : feAbAf. uAtAc foiúij;, consignment. 

"OeAfCAX) : mfiúcAT), A5 bfeAÚ- | f AobAjt : ^éife. 

V\T Conn Ó tléitt, aúam(\ SeAgÁm av\ *Oíomx\if, a\\ 
•ótnne *oe riA CAOifex\ÓAitj a T)'urhtuig t>o Ríg 
SAf^n^, va mbtixVó^m IS4 2 - tlíorv c^ictng te Aon 
Cfeib a T)C^oif e*.\c 'urhtug^t), corv a\\ rjic, óirv C115 fm 
te \\ Át> gurv géitt An Cf\e<.\tj 1^*0 f ém — -j f m fUT) v,ac 
n*oeÁr\n<<vo,Arv. t)í corifv-Áic *.\nn a^uv cÁmis an-feAfvj; 
A\\ av, crteitj, va f\ Á*ó if 50 mrjúmf itje a tdcaUmti *óíotj f ém, 
5^n fiú oirvexvo 1 a jvát) teó : "tttÁ 'fé *°o coit é." 
jU\c Cfeitj Cumn fe^rvj; v.Á 50 T)cmtj^|\f^it)e a ^cuit) 
CAtrhAn T)o Conn ^uf fe^fATMfv ^m^c -] T)utjfvdT)-<\r\ 
teif AV, \A\dA wua : — 

li 1f tmne ^n cíf\ -| x\n c^tdrh f o -j con^rjóóAmtnT) 
1-AT). CUf cuf-A m-df c^oife^c ofu\mne -j, ó tÁ\\lA $;uf\ 
ótifif, imcig u^mn -j cogf^muiT) cAoife.dc eite. tlí 
iAf\t4í coirmgceACA azá u^mn, acc a\\ T)C40ifig féin." 

tlí t>eA\\v,A riA cfe^rjA pn 1 *oUíf\ GogAin. tlí 
gtACfxM*oíf teif av. 1a\\Ia nuA, -| T) , i^r\|\AT)^r\ a\\ Conn 
ainm a cuf a\\ oigfe nu^, a\\ fe^rv a tjexvó mA 'óiai'ó, 
m^f c^oifeAÓ. ftmne Conn fm -j cuif\ fé Amm a\\ a 
xhAC, rrUiciú. t)ífúit^5 Se^gÁn ^ufAtj é fém ^rjeA-ó §Ái|t f iat) AtnAc, " Ó néitt a bú ! " SeAgÁn An T)íomAif. ^7 

aj ceAnn m\ cneibe 1 n*oiAi*ó a ACAf, -j niu\in a cuineAt) 
Ainm Af\ IÍIaicui, mAn oigne, bA^Ain fé ttAó mbeA*ó fin 
AtfitAi*o "i gUf\Ab é péin a beAt) of cionn nA cneibe. 
T)ubAinc Conn teif fém, mu\in a 6uAtAit> fé CAmc 
SeAgÁin, 50 mbeAt) a ctAnn rru\c A5 cnoix) te céite m^f\ 
geAtt Ain réin, A^up f\inne pé triAtAinc Aigne gAti 
mónÁn moitte. Rinne ré oigne *oe SeAgÁn — feAnn 
An peAn 50 món é SeAgÁn nÁ ÍTIaiciú. 

Ctu\tAit) nA SAfAnAig An pgéAt fo -j óuin pé átAf 
ontA, mAn nA6 nAib ua£a aóc ati cneAb a beic Ag cnoi*o 
te óéite. Óuif\eA*OAn piop aj\ An 1ajU,a nu^ .1. Conn, 
50 *ocu5A*ó fé cunncAf *oóib cu\ An 6iAtt "oó oigne a 
•óéAnArh *oe TÍIaiciú -j Annfin An oigneA6c A bAinc *oe 
Aníf 1 í CAbAinc 00 SeAgÁn. ÚÁim^ Conn cuca 
50 t)Aite Aca Ctu\c, *] mu\in a puAineA*OAp 5f\eim Ain 
óuin fiA*o ifce^6 pÁ gtAp 1 bpníop ún é. 

T)ubnAt). 1 *oUín GogAm. 5-onAib Conn fA bpjuofún 

1 mtXMte Áca CUac. Cuif SeAgÁn 501 j\m f^oite 

AtnA6, A5 pÁt) 50 f\Aib fé A5 *out 6un cno*OA teif nA 

SAfAnAigib, munA tei^i^oíf a AtAip Anu\6 pAon. Cuai*ó 

fé mA n-AgAró 1 fu^ fé ^n buAit) opcA, *oó nó Cf\í 

buAif\e. Leig piA*o Conn AtriAc Armpm, a6c cuipexVOAp 

xmtia6 Aptn 1 n-AgAit) SeAgÁm. t)A X)e&s An bníg Anm 

SAf AnA6 1 n-AgAit) SeAgÁm An TMotriAip, -j b'éi^m Af\m 

1 Af\m eite a 6uf aítiac. HuAin a cuai*ó a$ SeAgÁn 

ofCA Af\ f a*o, tei5eA*OAf t)ó. Acc níof fÁfuig pn é. 

"OubAifC fé teif fém 50 mbA te Ví-ú pmnpeAp x\n 

-oúCAig rm, teif nA céA*ocAib btiAt)Ain, -] 50 mbeAt) 

An -oúcAig Aige 50 5oif\i*o. CeAp f é, *oá mbeAt) ax\ 

H 98 Sc-Ai|i-óe>AóC4, 

óúige -Ai5e,n-áfvb'f.<vo-d u-aró 50 mbeATj 6ifve -df\f-<yo f-Aor 

t)í -dn ftnu-Aine-<yó fm m^ ófoifje xM^e "] ce^p fé 50 
mb-<\infe-<vó fé cúige tlt<yó AtriAC tjó fém 1 Tjcof-c\c. 
C115 fé -Ag-difj -Af an fUg<Mtte-AÓ, CAoife^c tjféifne, 
1 cuifv f é 1 n-íoccAf é. TVimcig teif -dnnf m -] rj'ionnf tng 
fé CUmn T)omn^itt, 1 'oUíf Con-Aitt, acc C-Áim^ C-Atb-dó 
Ó T)orhn-áitt -difv ^guf ftu<\g fe-<\f\ teif, 1 fjíbif fé 
Se-<\g-<\n-] tfi^fvb fé a cuitj fe-<\f. tlí jv<\ib -Ann -<\cc 50 
*ocu£ Se-AgÁn At\ c-^n^m teif ó C-<\tb-<\c. 

X>'pAr\ Se-<\g-<\n f ocAif 50 ce-ann c-<\m-<\itt 'tiA fji-Aró 
pn, -acc níof b^fA'o-d 5«r\ éifig imfe^f-Án i*oir\ a 
mumncifv 1 a rje-Afbfv^tAif, -] mAfvbuige-<yó x\n rje^fb- 
fÁCAif f-<\ cf oitj. t)fif fé cforóe At\ AtAtx ; -<\ ct-<\nn a 
beic -45 crvoro -] 45 m,<\rvbug<yó a céite, •) fu-Aif fé 
b-áf a\\ bti-d"ó^in rj'Áfv scionn. 

Annfin bí Conn 1 m<\iciú f-<\'n bfórj, -j X>a be-c\$ aii 
c-Atugxvó 'n,<\ nrji-<\ifj bí a$ At\ cfeib. t)' \a\\Ia 5«aUtk\ 
é Conn ■] b'-<\fjb,<\rv 1-<\fvU\ gáU/o^ é 1Daiciú •] bu*ó í An 
n\ft<\irje-<\cc §Attt)A -<\ fwoit At\ Cfeib -a f5fiof.<yó. 
1hr\r\eAT)At\ c-<\oife-<\c g^erje^tAó *oe Se-<\g-<\n, tjo fvéif 
nóf x\a ngAeije-át. Cuif e-<\T>-<\rv ftac ge-<\t fjíf eAó 'wa 
t-áirh "óeif, m^f óorhAfvt-Ago f-<\ibféte ce^fc a fe^f-<\rh 
50 cocfom roifv mumncif x\a Cfveibe, -] gÁif fi^rj 
axwaó: "Ó tléitt -<\bú! Ó-tléiU 50 rjeo ! " tlí fu\ib 
f e-Af 1 néif mn, ax\ c-x\m f om, xja rhó cum.<\ccx\ r\Á Se^g^Sn. 

X)a rhófv teif t\A S<\f-<\nx\tgib At\ bifex\c a bí -<\if\, At\ 

Cfv-dC fO, "] CU5 fl-ATJ CÚpl^ CU-á1fC -áfv cúige Ut-ATJ, as 

TjeAfvC-ATj c-dfc cimce-Att oft-A. Cu-aitj pe<\rv 1on-diT) 
OtUfe — Sidney — fíof ó cu^ró, -\ conn-dic fé 50 mburj Sec\gc\n av\ T)íom*Mf. 99 

é Sec\gc\n c\n cec\nn c\f c\n scúige 7 *oubcMfC fé teif 
fém : — u tei5fi'ó mé *óuic, c\ Se^gcMn, mÁ lei^e^nn 
cú 'ó-Am." lei5e<voc\f\ *oc\ céite. 

D'nntig Sidnev 7 Cc\mi5 Sussex m' iic. Tlmne Sussex 
comgec\tt, fáfún, le Cc\tbc\c Ó T)omncMtt, 7 le CU\mn 
"OomtuMtl m\ nOite^n, 1 nAtb^m. Cec\pc\*Oc\r\ ec\cof\Cc\ 
bfeic c\f Sec\gc\n &n T)íonu\if 7 é cun 1 ngéibevxnn. 
Ctn|\ Sussex ftuc\§ fe^\f ifcec\c 50 ceAf\c-tc\n Úíf\e 
Gogc\m — bí míte fe*\f\ &c<\ c\nn — 7 C*\tbc\c 7 mumnan 
nc\ nOiteÁn teo. Úofuigec\*Oc\n 45 cnec\ccvó tic\ cíne 
^5 u r ciomc\m pcvo bc\, c\oinig -j Cc\pcMtt f\ompc\ c\ b*Mte 
ó'n Hic\ttc\c. Ómis Sec\gc\n oj\Cc\ 50 nobc\nn 7 cuif\ 
fé c\n puvMg Of\tc\. S^cMp fé, 7 rrutt fé ^uf *óíbif\ 
fé icvo ; rhc\f\buig f é 50 teóf c\Cc\ 7 &r\ méi*o c\cc\ a cu^ 
c\n c-c\nc\m teo níon bc\mecVOc\f\ cof at- nit ^uf 
ff\oicec\*Oc\f\ Ajvo rhc\óc\. 

flmnecVOcMA fíoccÁm c\nnfm te Sec\gc\n 7 cug Gitíf 
cuinecVó "óó & ce.\óc 50 S^fcm-A. j^ AC f é Ari cuinecvó 
7 cucM*ó fé fém, 7 foi|\e^\nn g^ttógt^ó ffeif, c\nonn. 
teige-cvó c\nc\tt &\úr- 1^*0, nucMf & Cc\icec\*Oc\f f5c\cc\m 
tc\tt, 7 if móf c\n c-iongnc^t) ^un tei^e^t). 

Úof uig Sussex c\5 cun ifcec\c c\f áec\gc\n, c\n *Oc\f\c\ 
buc\if, 7 fu^in fé con5nc\m ó Ctc\mn T)omnc\itt, m' 
c\gc\i*ó. TVionnfuigecVo^f é, c\cc cuin Sec\gc\n ad 
,\ucM5 c\f\íf ontcv TVófouig Gitíf *oóib c\nnfm fíocócMn 
c\ *óéc\nc\m teif. ílinnecvoc\f\ pn teif 1 cuin Sussex 
tc\fCc\f fíonc\ c\£ Sec\gc\n 1 5corhc\f\Cc\ Cc\f\tc\nnc\if. 
^aX) Sec\gc\n bui*óec\Cc\f teif, 7 cuc\*Oc\f\ 45 ót c\n 
fíonc\. 1 scecMin Cc\mc\itt, bu-cMte-cvó fíof 50 *oonc\ cinn 100 Sc4if*-ce,\cc4. 

<\n méi*o aca 4 *o'ót 4n fíon, 4óc cimig fi4*o 4f, 
1 n-imce4óc cúpt4 t4. t)í mrh cufC4 4f 4n bfíon 45 
Sussex. 

Corh Ui4t 4^uf cuif Se4g4n bonn te bóCAf 4j\íf bí 
f4ob4f 4ir\. O'ionnfmg fé n4 hAtb4n4ig -\ rh4rvb fé 
fe4óc 5ce4.ro 4C4 ; ceic 4n cui*o eite. Óuif fé Ct4nn 
Uioc4ifv*o Conn4óc 1 n-íocc4f\ -] ÍT145 th*óifv 1 b£e4fi 
ITIonAó. 

ÚÁimg Sidney 4fíf 50 héifvinn. t)4 fe4r\ é n4ó 
r\4ib 5-An f cu4im óinn 4 beic 415C teig f é *oo Se4g4n 
fvoirhe pn, nu4if\ 4 conn4ic fé óorh 'o-AingeAn "| bí fé. 
Cuif f é f gé4t4 cuige 4n cup4f f o, 45 r\4*ó 50 *ociub4f\- 
f 4"ó fé f\u*o 4f\ bic *óó 4 bí U4i*ó. *Óé4nf4n!)e l4f\t4 
Úífe 6og4in *oe, 4óc 4n foc4t 4 r\4*ú. 'Sé 4n ff\e45- 
r\4*ó 4 tug 4n 11i4tt4c 4ifv : — 

" t>4 te mo f innf e4f\-f4 cúi^e UUvó r\orh4m, cuir\ 
mé fém 4n f\u4is 4fv § a ^ 1 ^ ^™<a6 &V ce4n4, ^uf 
ní teigfit) mé *óóib 4 cedóc 4f 4if 4nn 50 *oeo. 1f 
$4n bu-i*óe4Ó4f <\ b4m mé 4m4ó é, -] if £4n bui*óe4C4f 
•oóib 4 óoinneóóáf mé é." 

Cuir\ Sussex 4n c-4f\m ifce^c 50 Uírt 6og4m m' 
4541*0. te4n 4r\m Se4g4in 14*0 4óc ní r\u54T>4r\ 0fC4 
50 *ocÁmi5 fi4*o 50 Uíf\ Con4itt. í)ío*04r\ 1 n-4ice te 
T)oir\e nu4if\ 4 *o'iomptng n4 5 AlU -> 1 tiío*04r\ 45 
ceice4*ó fvoirh 4f\m Se4g4in nu4ir\ 4 t^mig n4 Con4tt- 
415 1 n-4g4i*ó 4 scorhufvf^nna fém, 4f\ t4ob Sussex. 
t)fif eA*ó 4f Se4g4n 4nnfin. 

Cu4i*ó fé 'n4 *Ó141*Ó fin 50 *ocí n4 hAtb^n^ig, te 

4imf1fv 4 CUfv 0fvt4, 45 CfvOIT) *OÓ. Cu4T)4fl 4fv 4imf1^ Se-Ag^n ^n TMom^ip. 101 

óin^e 50 pe-áttcAó, truAf*, mArtoiiigeATMrv é, x\n oirjce 
fin, -] é pÁ n-d nt)í"oeAn. 

Óoti Af biú : a-ji co|i Af biú, 1 n-Ao' coti. 
ÚV15 fin te fÁT) : bí fé lonuui^te Af fin. 
f?A nÁ-ó if : f aoi fÁT> A^uf, rru\ji jeAtt Afl. 
Ótif uuf a : úeip uuf a, tjo úeipif-fe. 
-AuÁ uAmn : auá A5 ueAfUÁit uAmn. 
OA^Aif fé : he threatened. 

Umne fé mAtAifiu Ai^ne : fmne fé mAtfuiTj Ai^ne, he changed 
his mind. 

tlAC fAlb UAUA : nAC fAlb A£ UeAfUÁlt UAUA. 

^oif m f^oite: stAOTJAC coiucionnuA puiblixje. 

*0'imci5 leif : Tj'imúij fé. 

50 "ocu5 fé An u-Aiu\m teif : 50 ■ocÁini^ f é Af beó. 

T>'Áji ^cionn : tj'á cionn, 'n<\ tjiait>. 

A f Aoit : a jnnne iAf \\ acu Af. 

50 rnbAT) é : ^uf b'é. 

CtAnn T)omnAilt: bA "óíob-f An An InjeAn *Oub, mÁÚAiti Aotja 
Huaitj tlí TJomnAitt. 

tlA nOiteÁn : Oif eAf ^AerjeAt -| nA hoiteÁm 1 n-Aice teif, Af An 
UAob úiAf "o'xVtbAm. 

níof bAmeATjAf cof Af f iú : níof f^uijieA-oAf acu aj }ut. 

•^5 cuf ifueAc aji : a$ cuf ujiotja Af. 

x\5 SeAJÁn : cun SeAJÁm, 50 tjuí S. 

CÁim^ f iatj Af : bif 15 fiATj, úÁmi5 bif eAC ojiua. 

Oí mm cufÚA Aft An bfíon, the vvine vvas poisoned. 

peAf monAC, Fermanagh. 

SuuAim cmn, ingenuity. 

A bí UA1T) : A^ UeAfUÁlt UA1T), Af eAfbAlT) A1|1. 

TJéAnf Ai"óe : "óeAnf AiTJe. 

ÓomneócAf, con^bócAf. 

"Ooijie : **OoijAe Cintm Citte. 

^5 ueiceAT) : A5 ftic, a$ éAtÓTJ, A5 éAtuJAT). 

tlA ConAttAiJ : f uAif CtAnn "OomnAitt An u-Amm fm ó ConAtt } 
An mAC a b'ói^e bí a$ niAtt 11^0151 AttAc. 1f uaitj a fUAif Ati 
uí-ji, f jieifin, An u-Amm Cíf ÓonAitt. 

te Aimpf a cuf ofÚA : cun iatj a jtACAT) a^ obAif aji pÁiTJe. 

&\\ Aimfif cui^e : A5 obAiji tjó aji pÁi*óe. 102 SCAIfA-Óe-AÓCA. xxiii— aot) nti<yó T)orhriAiU.— I. tlÁ-oúiji : ^exMi, 5ttÁ"ó nÁT)újicA. 
C-Afi5AijieAcu : prophecy. 
beóji-Ac : gen. of beóiji, beer. 
SpiA-oóijií : rpí-oeoini, spies. 
CaIa-ó : cuán. 

CftiAt : ciJeAiinA, ce<\nnpoinx, 
a chieftain. Smion : ^n méic bo^ acá irxiS 

■p-A jcnÁim. 
Ó|iT)Ó5 : An théA-fi móti, tA"Ó4fi, a 

thumb. 
Cufi.dc : a canoe. 
CompÁndc : companion. 
S5Atm.Aifie.Acc: |?AiuceAr,eA5tA, 

timidity. 
5oir*m : onóift. f^t1A1tl & bí Ao*ó ttuxVó 'n^ oua6aiU be^s cuijiexvó 
ar\ oite^rhAinc é 50 CUMin cSuibne f^Án-AiT), ^r\ 
br\uá6 tocA Súitig. t)A gnÁf 1 néir\mn é ctann -a 
cur\ 50 *ocí n-A n^^otc-d 'na n-ói^e te r\-& *ocó5bÁit, nó 
50 mbei*oír mór\. £)ío*ó n.Á*oúir\ 45 An gctAinn 4f\ír 
50 *oeó teir n^ TMoinib & 605 nvo. t)í Aotj ar\ 
oitexMti-ámc rr\eirm 45 h-a Cat-án-Aigib 1 ^5 CUMnn 
T)orhn<AiU 1 *oUír\ Con^itt, -acc ir 45 1Tluinncir\ Suibne 
bí ré 1 n-^oir & 6Ú15 btiAtm-A "oé^. 

t)í ré jm c^r\5^i|\e-A6c : nux\ir\ & ciocrxvó t>Á Aot) 
1 nTji^iT) & céite m,dr\ f?U\t-Aib 1 *oUír\ ConAitt, 50 
n*oíbr\eó6vVó ^n tmjia Aot) 5^6 uite j* 3 ^ ^f An c *tV 
CuAt^it) n-A 5^ 1 U -An r^éAt rom -j *oub<Mj\c ri^vo teo 
réin n^6 teigpi'oír *oo'n tmjua Aot) -a beit 'na ft<Mt 1 
*oUír\ Con-AiU. Seo é An be^r\c & r\inneATMr\ teir An 
TMrva Aot) a cur\ ó beic 'iia £U\it : — 

jléAr ri4*o ton$, rÁ £éit ITIícit, pa mbtuvóxMn 
1587,1 mt)xMte Átv\ CUac ; 6uir\e^*o^r\ tarcar ríon-a 
-j beóriAC r^ luing te *oíot, it\Á b'por\ t)óib réin. Cr\oc Ao*ó Utu\*ó O Doriindltt. 103 

fiv\*o fUv\f nd reotCA "] níon tei5ev\*Ov\n rútv\ nó 50 
•ocÁnsvvoo.n ipueAé 50 toc Súitig Af &t\ coob ó ctuM-ó 
*oe Úín CotumU. Ctu\*oo.n 1 *ocín Afinfin 1 bío*Ov\j\ A5 

*OÍOt Afl fÍ"OTU\ "] v\£ CUAfCUgxVÓ fgéAtA CÁ jUMb v\0*Ó 

ftuAó — nvAf if eifeAn a bí uaúa*] tu\ cu nu\ teo cév\tvc 
a *óév\nfv\*ó v\n c-ót. Oí v\o*ó fó 5cev\nnc^|\ foifi 50 
*oínev\c, -| ntu\in a ctu\U\ró fé Ati ton^ óit A beic f A' 
$cuv\n, &AffAin*5 fé uipft. J1u.\in v\ ciu\U\ tu\ fpuvo- 
óiní ^un b'é bí v\nn ctiv\*Ov\n c\n Aif cun ah Cf 01C15 leif 
Afl nu-AfóeAóc a bí ,\Cv\. Sm é ati tu\in A ctun CAipcín 
ua tum^e f5év\U\ AfiiAC tuó pAiti níof mó fíonv\ Aige 
te *oíot, v\cc 50 |\,Mt) bev\5v\n vM^e A f\u\|\fv\*ó poipeAnti 
tu\ tum^e, "] mÁ bí *Ov\oine tu\irte v\n bic Atiti n.\c 
ópuAif v\on *oeoc pdp, 50 *ociub|u\t) fé nu\n *] ppeAfCAl 
*oóib, Af a cuit) péin, v\cc a cev\cc Af bójvo te 
n'fd&áiU 

Cua\i*ó "OorhnAtl ITIac Suibne. v\o*ó Utu\*ó. **] UAifte 
Mte v\n bojvo Af ati sctnnevvó potn, -j ctunevVó tu\itce 
fompA. Cuj Afl Cv\ipcín pfof ia*o pá bon*o 1 tuj pé 
ót a n*oóCv\m *oóib. í)ío*Ov\f\ v\$ *oévMu\m 50 fubv\c v\n 
pevVó Cv\nu\itl. *] nuAif v\ ptLAif v\n foi|\eo.nn Afl *oeif 
opCA, goi*oev\*Ov\|\ nv\ tu\inm Uv\Cv\, *óútu\*Ov\|\ tu\ *ooiffe 
*] ctun ^tvMf offiA : &AffAtn£ fu\*o Ati c-v\nCv\ine **] 
|VóU\Tu\n teo v\mv\c An ciu\n. Uic tu\ -oo.ome 50 *ocí 
Ati fvMffse, ntivMn comuMC fu\*o An ton^ 05 feolv\*ó 
AtriAÓ, -] béic fuvo *] bv\5v\if fu\*o v\|\ tucc tu\ tumge 
v\o*ó UuvVó v\ cti|\ 1 ucín ; v\cc bo gedff guf cui^e^-oo.f 
^un te Aot) Utu\*ó v\ 501*0 v\ cÁmi^ v\n ton^ ifceoc 

1 gCAtAX). 104 Sc-Aifi-óeAóc-A. 

Uus^vó Aot) 50 thMte Ac-a Cti-At 7 cuife-At) ifce-Aó 
1 bpfíof ún é "] pMf\e gé^ -Aif. t)í fé Cfí bti-Atm-A -ac-a 
-Ann, 1 -An g-ÁfvTM c-Aob if ag T>e'n ge-AC* óorh m-Aic te 
c-Aob -Atnuig *óe. tlí f-Aib t-Á nÁ oit)óe *oem ^m fom 
n-Aó ruMb -a pu-AC -| & gfváin -Af -An muinncif -a 501*0 ó 
n--A t)úc,Aig péin é -Ag p-Áf 1 ^5 méAT)ug,At). 

£u-Aif fé *oeif -Af é^tóg-At) f a *óeirve-At). £u-Air\ fé 
fém "| beifc nó Cfiúf eite sfeim -Af céiT), -Aon criAC- 
nón-A -Arh-Ám "\ } óorh tu-AC -] pu,Air\ pi^vo &r\ *oeif, teig- 
eAT)Arv ixvo fém -Atri-Aó -Afv -An céro t-Af b-Att-Aib -An 
óxMfte-Ám. ítice-AT>-Ar\ fíof ó *óe-Af -j cug fiA*o n-A 
cnuic *oóib fém. Sr\oice-AT)-Ar\ Sti-Ab Rua*ó -An oróóe 
fin. U-Á -An Sti-Ab ttu-At) cuxMfim te fé rfrite fi-Af 
n*oe,Af ó ó-acaija Ác-a Ctiac. Cu-A*o-Af\ ifce^ó 1 5C01U 
te n--A fgíc -a teige-An, -aóc bí Aot) cofC-A. t)í n-A 
brvóg-A bí -Aif bpifce fCfóicce, *oe b-Aff fiub-At n-A 
horóce, 1 bí -a cof-A ge-Afft-A 45 n-A T>eitsnib -| -A5 n-A 
-orvife-AÓ-Aib bí -Af -An mbe-At-Aó. Suit)e-AT)-Ar\ c-Atn-Att 
P-a*oa f-A gcoitt -aóc, p-Á t)eirve^t), *oub-Air\c Aot> tlu-At) 
n-AÓ f-Aib -Ann T>ut níof f ui*oe teo, -j 50 mb'pe-Afiri *óóib 
imce-Aóc t)-Á foir\e^fb-Ait). jt-ACATMfv -a corh-Aifte -] 
T)'f-Á5-A*o-Arv be^nn^cc 50 bfón-Aó -Aige -] *o , imcigeAT)4r\. 

Cuif fé fgé-At-A óun pérótim tlí Úu<\t-Ait, Cfi^ú -An 
ceanncAif fm, 50 f-Aib fé 1 scrvUAt)-ó.Áf -] guf te-Af- 
cuig consn-Atri u<ai*ó. ge-Att pérótim c-Ab-Airi *óó, -aóc 

ÓUAt-A -A g-AOtCA n-A fgéAt-A -] T)UbxMfvC fl-AT) £0 £Ct01f- 

fe-At) na 5<Mtt 5Uf óui*oig fé te Ao*ó ílu^t) •], ~oá 
5Ctume-A*ó, 50 mb-Ampi*oíf f-AfAtri *óe. Cuif n-A 5-AotCA 
t?Á n*oe-Af-A *óó, m-Af bí fé t-Ag-fpiOf-Aroe-Arh-Ait Aot) Ao*ó Tltuvó Ó T)orhn-Aitt. 105 

A t^bxMfvC fUAf Afv xMf T)0 D>A g^ttAlt}, 1 CU5*\*Ó 

^n buAÓxMtt bocc Afv xMf -Afur 50 t)x\ite Atx\ 
Ctu\t. 

Ó41Ú fé btix\*cu\m eite fÁ gt^f •] x\nnrin fiuMfv fé 
FxMtt é^Uugte, *\n TMfuA nuxMf . ÍH Gnfví "] Afic Ó Héitt 
— beifc rh^c *oo Sex\gx\n. rruc Cuinn Í)*\c^m§ — f*\ 
bpfíofún, x\n c-xmti céxvonA. 

T^éifig teif Ati Cfiúfv éAtóg^t) xmtiac x\f x\n ^c^MfteÁn 
1 T)cúf n^ hoi*óce -] cu5A*o^f\ & n-4g*M*ó ó *óe*\f . áfvoic- 
e«\*o*\fv SU^b 1lu*\*ó (if *oóig n*\c n*oe^fnAi*ó Ao*ó *oe<<\fv- 
rrixvo 4f\ x\n Áic ó bí fé *\nn <\n bti^*ÓAMn foirhe fin) -aóc 
ní *óeASfn-A*o^fv Aon rhoitt nó 50 n"oe*\C4\*o*\fv corh p\TM 
te ce^nnc-Af f i-aÓv\ rhic Ao*ó*\. t)í pix\c*\ } n-A óorh- 
nui*óe 1 ngte-vnn tíUoitugfvA &n uAifv fm, (^te^nn & 
n*oe^ó^i*ó n^ 5 A111 Ann 5° t™™ ^5 cuf ifce*\c Af\ 
f iaca, x\cc rru\ cux\i*ó, ní 1 5Corhnui*óe & tÁn^xVO^fv f lÁn 

x\f). T1u.<Mfv x\ ÓUAtxMt) px\C*\ Ao*Ó *\ bdt 1 5CfvUA*Ó- 

óÁf óuifv fé ce^óc-Aifví aítiac Afv a torvg. ÚÁimg nx\ 
ce^ócxMfí ^fv x\n cfviúf 1 ia*o tex\t-c<\ittce teif x\n 
bfu*\cc. tlíofv b'iongn^t) ia*o & beit ru^fv -\ ixvo a^ 
co*oU\*ó x\muig pá fioc "| pá fne^óCA -\51if j^n oft-ó 
a\cc é^*OAig éÁ\*ocfvomx\ — •o'pÁ^voAfv a 5CUIT) f Attamg- 
e^CA 'nA n*oiA\i*ó A^uf 10/0 ^5 ceicexvó ó'n bpfíofún. 
Cuxmí) *\n ftu\óc 50 fmiof ionnc*\. Cuavo fé óom 
*oi^n rom ofvt^ 1 gup cu\itt Aot) 11ua*ó ófv-oó^A nAgcof 
'n-A *oi*\ró fin, Aguf c^itte^x) AfC ó Tléitt. 

D'jwn Aotj c^m^tt 1 bfoóAifv pAÓA **] nuxMfv & bí 
bif eac xMfv -o'é^tuig fé A-bx\ite 50 Uífv Con^itt. Cuifv 
pi^CA consn^rh teif *ÓÁ tionnU\C4.\n, m^f nx\c fv^ib 106 Scain-ce^cca. 

bóc-An r\Á cav-áv\ r\Á Át Ab^nn ^An gxMtt a beit ^nn 45 
f<Mne, ^5 pé^ó-Ainc -<\n bf uigi-oíf ^on ><MriAr\c <<\n Aot). 
Acc bí fin fiAÓA ní b'ionnrhufxMge ^níf r\Á n^ 5^ lU - 
-] níon rs^ruvo^n te hAot) Huxvó nó gun ótnneA-o^n 
fLan é ó Lárh4irj g^tt Átx\ Cti^c. Úus-ATMn pu^r 
t)o Úoin*óeAtb^ó t)ui*óe Ó hAgÁm é. t)A -oume *oe 
rhumnan Aofj^ tH tléitt é Uoifróe^tb^c, fe^n a n-Aib 
eot^f ^M^e ^n tte-AtAigib n.\ ng-Att. 'OMmcig Aofj -] 
Uoirv'óe^trj^c teo 1 *ocu,Ait), c<Af\ éif ftÁn -] be-Ann-AÓc 
pÁ5b<Mt ^5 mumncin $\aca, -| nu^in <a fnoice.A*o,An 
T)noiceA*o At,A cu-A*o,An cn-Afn^ n-A hAbAnn 1 scun^c, 1 
CU5 ^n bÁ*oóin r\A OApAitt cne<Afn,A cní*o &n mUAite 
cuca. Cu^TMn ^f m.Ancuige,Acc .Aníf -j níon tuintmg- 
eA*o^f 50 *ocxSn5^*o^f 50 *ocí ce^c gxMtt. ^e-An *oe 
Thumncin ttlotuiin ^b' eA*ó é, -| bí fé -An-rhón teif &r\ 
HiAttAó. T)'f?-An^*o-df -ánnpn 50 *ocí An oit)óe ,Af\ n--A 
bÁin e^c. Úu5x\T)^f bót^f -Arúf on tA f ém 1 níon f ca*o- 
at>-aj\ nó 50 *ocÁmi5 fi^vo 50 UfiÁig tXAite tílic t)u<Mn. 
Cuait) Aot) -] 4 comp,Áru\c cné bótAn mór\ x\n bxMte, 5^n 
-Aon rhoitt .a t)éAn^rh, m.An bí nx\ 5^ 1 ^ r S^ipte mf 5AÓ 
tnte x\ic Af\ f úit 1 50 bf eicf iT)íf Ao*ó. tlí tiocf-At) f é x\n 
bótAf móp, TMn teo, x\cc cux\it) f é <\n bóCAn món x\£Uf 
T) , imcig fé fcanf ca 1 n^An-fiof *oóib. t)í fé x\n fc-AtArh 

AV\ íllAtt-Alg nUA1f\ A CUA1*Ó fé fcAf\ xMI UnÁig-frAite, 

Aguf Aíinfin •onncig ax\ fg^trhAife^óc -oe. Cug fé 
cu-AifC Af av\ tluAtt^ó "i *o'fAn fé c^m^tt 1 n-émfe^cc 
teif. t)í Aot) niA^ Ui-óin a\[ a be^tdó *]é^ imce^óc 
a bxMte ó n tli^ttAó -j óxMC fé c^m^tt eite te tTl^s 
tliT)if. t)í ^n-goinm Ag ^n X)Á tp\At f o fx\ corhxMf Aot)x\ Ao*ó Riuvó Ó T)omt-u\itt. 107 

1 ctnp saó ^on -ouine aca gájvo,* teif t>Á tíot)U\c.\n 
nuxvif a -o'imtig fé u^ta. Sfoic Aot) UuvVó bAite fá 
■óeipe^t). tlí r\*Mb fé ^cc póe btu\t)0kin -ou\oif ^n 
uxMf pn. 

-Af oiteATTiAiti(c) : te hoiteATru\mc, te uó^Áit, te beatujA-ó. 

f Á £éit micíl : at Michaelmas. 

A bí uaca : a bí A5 re^fUÁit uaca, a bícoAf a tóf ui^eAcc. 

CéAf -o, cat), CAi-oé, ^ovoé. 

CAipuín : CApcAOn. 

-A5 ■oéAnArii 50 f ubAÓ : maldng merrv, enjoyiog themselves. 

bA^Aif fiAO : f mneAT)Af coriiAftAÍ, they made signals. 

CU5 fiA-o tia cnuic -oóib fém : Of f a f ém, thev took to the 

hills. 

*Oe oaji f pubAt nA hoi-óce : m^ji í;eAtt ^f a beit A5 pubAt df 
peA-ó tiA hoi-oce. 

nac f Aib Ann : nAC f Aib bfi'5 nÁ neAfU ná tÁiofteACU Ann. 

t)Á foif ex\fb*MX> : 1 n'éA^muif, ^An é. 

A5 féi"ótim : cun f., CU15 f., 50 "Otí f éiótmi. 

Óuif fiAt) fÁ n*oeAf a : cuif fi^x) -o'pACAib difl, cuif pAT> iaU\c 

(lACAt) A1f. 

Cu^a-oaji a n-AJATÓ ó -óeAf : they turned southwards. 

^teAnn TflAoitu^f a : ^teAnn acá f a CAob teAf oe Co. Citte 
ITlATiuAin, Glenmalure. 

^5Uf iat) A5 ceiceAT) : nuAif a bío-OAf A5 é^tóo. 

1 bfOCAif : 1 n-éinfeact; te. 

*ÓÁ tíonntACAn : -ÓÁ tío"óto.c»r-ó, -ÓÁ tío"ótACAn. 

f eACAmc : tému, témce, trving. 

ní b'ionnriiufAise Afíf : ní bA ^lice, still more cunning. 

Cuiftm^eA-OAf, -oNfti^eADAf "o'Á 5CApAtU\ib. 

Ab' eA-ó é : a bí Ann. 

An-riió^i : 50 hAn-cÁifoeArhAil, verv friendlv. 

Cu^AtíAf bótAf oftA fém : tofui^eA-OAf A5 UAipoeAt. 

Cf Á15 bAite tfhc buAm : Sf ÁiD-b.Mte t)úm "OeAt^o.n, roifi *Oún 
TOeAt^An -j ati ihuif. 

bótAf móf : the main-road, the high-road. 

S^Aipte : f5Aipi5te, f^AptA. 108 Sc^i|\-óe^ócx\. xxiv.— eogAn tuiAt) ó néitt. 

[&y "An Sío^Ai-óe T^ÓTrlÁTlAC.' , ] 

A5 fo «an tixMf *oo gttuMf x\n z\\éAn-feA.\\ 
Af -An SpÁmn pxoi tÁn-é^|\mA*ó, 
Cog^n f\tnvó-ge4t n^ ftti^g mtxAogtAó, 
Laoc n& 5crve.dc, m^c Aif\c é-accxMg. 

ttl^c rrnc oifVóeif\c Corvtn^ic néittrh,<Mr\, 
tÁrh gxMf ge n,áf\ fxMunge,<yó 1 n-,Aon-goit. 
t)ío*ó A|\ m'paUMns ^tif -oe^fb An fgédt fo, 
'S iomt)x\ gudif in-A bfu^if\ á féACxMn. 

Ón IÁ tM heót T)ó 'fF ón *°° féiT)e-<vó 
nó 5ii|\ Cfíocnuig Cfíofc -a téAfvm.A, 
Ctn|\im fixVónxMf e -áf\ X)\a nAó bfé^s f o 
1f a\\ x\n SpÁmn -dcá ^5 gé^fv-got. 

1f x\f\ ^n tvpftAmc b^ f^nn 45 T)f\éim teif 
'S -A|\ Úíf\ fó Útnnn cá cinn m' é-dgmxMf 
} S Af CUmn^ib Tníte-At) 1 f\íog,ACC éife^nn. 
te^t a gníorriA & fvíorh ní fédTUMm. 

T)o ÓÚ15 t1t<vó tug fufvc^cc ^f éi^e^n, 
Óui|\ fé gxMtt T)e *ój\uim x\ gcéitte, 
Cinrv L<\ftix\f -dg ceice^vó 50 hé^fg-A, 
Ctnjv xma <a cofxMb ííloncsonieiví ^éirhte^c. eogan Riuvó íléitt. 109 

Ctnf me^tc^cc Afi <&tt>AnAi$ méAMOtaé'' 
1f ctnf fé <a nTXAOine tfí n-^ céite, 
T)o bfif ré bnug ^n TfltijuMg bfé^xMg, 
thMte Át*\ Ctu\t Tyutu\t) An cné^n-fe^f . 

teif T)o rsiiipr^t) ^n cin^e óéA*ond 
lf *\n Ttlróe ríi&ALlCAó j^ttTU\ 5^ e, ° e ^^6, 
1 bpojic te^fc^in tfieAfSAifi fé céA*0Cv\, 
t)xMn ré fOTU.f Af thonfv\ 'f Af Aotu\6. 

Úu5 pofctxSif^e a 1 Láitfi 50 téin teif, 
1f TXm ConxSm ha gCAnál CAOfS-AÓ, 

P-An-to6 5-^f™^ 1 n ^ n "^fTTi br^obtu^c, 
tlof rfiic Úfiúm if T)ún t)inn' é^T)vMf. 

X)e Citt Coinmg b*Mn tifMUMtn *\n éi^e^n, 
Coif iiA Sionn^ b>A ne^ftrh-Af A gé^s^, 
Coif AtVAtm fflóine if £eóife 1 n-émfe^cc, 
Coif iia Siúine ^ tfiúp b^ f^otf v\6. 

Coif n^ t)e^fbA 45 rru\nb*\t) méifVDftig 
'S ó fiii*o fíof v\fíf 50 héinne, 
T)o fmne fé ÁtAf 1 |iát ttléit)be, 
ó t)xMte Átv\ tiu\m *oo fiuMf ^éitte^t). 

ó f1Ú*0 fMfv 50 hlAÓ*CAf1 O&AflftA, 

T)o bfif ^n b^tt^ 45 t)xMte fi&Amtiif, 
Cinf f é Sti^e^c df Cfit te pédódin, 
teif *oo ceAngtA'd x\n gAiUnti te céite 110 Sc-Aif-ce^cca. 

X>a\\ \Y\ac T)uac \>a f u<Aifc av\ fgéAt fin, 
Af 5^6 cuAn *oe cu,Anc,4ib Ci^e^nn, 

'gÁ \\Át), 'gá UHVÓ, '-£Á CUxXf, 'gÁ téx\g,A , Ó, 
^Ufl CUIfiexVÓ f U.Af x\f U<\CC4ft Ar\ t)édt\Lá, 

6og^n tlu<vó ^f gUxMtlib g^efte^LA. 

['CÁ " Art Sío^Ai-óe rtornAnAc" 1 sctó fAn " Irish Minstrelsy " A5 
SéAmuf Ó hArt^A'oÁm, ImteAbAf a -oó, teAt. 306.] 

tÁn-éArtmA'ó : tÁn-AnmtA ; AfmtA 50 hiomtÁn. -Ajtif 

tÁn-eAfmA : 1 5cof 1 n-Áifoe, galloping. 

ttuA-ó-^eAt : fionn-rmA-ó, light, sandy colour. 

bAO^tAc : conncAOAinxeAC : dangerous. 

CfeAc : máoin, beitfóij nó CAtArh a rmtteA-ó, nó 4 bAmeA'ó 
AtnAc te tÁnh tÁfoif. 

éAccAi^ : n& món-jmíom. 

Oirix>eAtic : fó féim, f ó ctú, distingaished. 

CortmAC : f eAn-AtAirt eo^Am. 

néittmAn : mAf mumncirt néitt 1 "ouriéitib. 

£joit : SAip^e ; ^níom ; valour. 

bío-ó Af m'pAttAm^: x>&p bfíj m'fAttAm^e. 

"Oe-Artb : cmnue. 

SuAif : conncAbAifc, danger. 

f uaiji a f éAÓAm : f éACA-ó é ; he was tried, tested. 

A5 -ortéim teif : mA tuitteAmAi'óe, dependenton him. 

Cír» f ó Ctnnn : uíft acá ó tuAró "oe'n £fAmc, the Low Countries, 
the Netherlands. 

1n' éA^mAif : *oÁ f oirteAf bA : 5An é. 

& rtíorh : ÁirteAm : a tuAT), a curi f íof : to enumerate. 

f ufCAcc : CAOAirt : con^nAm. 

*Oe •óftnm a gcéitte : Af a gcéitt, mad. 

tAftiAf : Leslie; jenertÁt 5Att"OA, ó AtbAm, a bí A5 cui'Oiu^ax) 
Le ^AttAib 1 ^cúise UtA-ó. nuAif a tÁmi^ eo5<m Uvja-ó ó néitt 
50 héif mn "o'imti5 tAf tiAf Af Aif 50 h-AtbAm. 

moncsomerií : ^Abd-ó é 1 ^CAt nA bmne buinbe. Cforo f é Afíf 
Cfí btiA"ónA 'nA •óiaifj fm 1 n-A^Ai-ó eo^Am Rvjai-ó. 

géimteAc : •oume ^AbtA "] ceAn^Aitue : pf íof únAÓ. 

ITleAtcAcc ; "oonAct: : A5 imteACC Af : deterioration. eog-an ftu<vó Héitt. 111 

méAbtAÓ' (meAbtAÓ') : y eattcAc : treacherous. 

Ofui;: ÁicneAb, residence. 

T)'ia-óat) : "oo ■óúriAX). 

S^iújif a-ó : bviAiteA-ó te f5iújipAib, was scourged. 

An ctn^e cé<vonA : ctn^e tai^eAn. 

ITleAttcAc : caui : mí-"óíf eac : deceptive. 

poux teAfcaif : baite a bí 1 jcúi^e ua mi-óe ; Portlester. 

C|teAf5Aiti : rhitt : cuiji fÁ coif. 

bioff A : Birr. -AotiAC : Nenagh. 

Spfiéix) : jnnne fé mion-cui-oeAnnA x>e. 

*Oún ConÁin : b-Aite 1 5C0. toc ^Afm-An. 

T)a ^CAnÁt CAOf^AC : of the full canals. 

toc J^AumAn : Wexford. 

nof rhic tf iúm : bAite 1 5C0. toc SAumAn : New Ross. 

Oinn éAT)Ai|i : 1 5C0. Át& CUac : Howth. 

Citt Óomm5 : An bAite móf, Kilkenny. 

Uff A1fn : ómóf : respact. 

Óoif nA SionnA : te haif iia SionAinne : by the Shannon. 

Abann móifie : au &f)& acá 45 xjut ifceac 50 toé néACAc, it)ifi 
Á]\r> tflACA 1 Cíf 6o5Am : the Ulster Blackwater. 

UÁc ttléi"óbe : au Áic a fAib a hÁuuf A5 méi-ób, bAinnío^An 
ConnAcc : Rath Crochan. 

ÓAite &t& tuAm : bAite Af au cSionAmn 1 ^cúi^e ua mi'óe : 
Athlone. 

béAfifA : "oúcAij f a CAob ciAf u"oeAf "oe conntJAe Cof cAijje. 

teif "oo ceAn^tA-ó : -oo óeAn^Ait fé. 

*5Á cuau : '5Á mnfinc u oim f«é : foretelling. 112 Sc<<Mf\-ce<\ccA. 

xxv.— seAti-óAinu. 

T)o-gníceAf\ ^n-pi^t ^oe'n pAl, 
1T)Afv n^c T)C15 teif cáó tnte 'corh-fvMf ; 
Tlí hé -An pixU, if ^n-p-át Atin 
Acc fvMf n^ n-x\n-|\i^|\ n^ó bféxVOAnn. 

An-f iaI : 5Aíi a beit ftAiteAmAit : -ooiceAttAG. 

Com-f iaji : a com-f iAf, to serve equally. 

1f An-f iAt Ann : acá An-f iaU 

rtiAf nA n-An-fiAfi : A5 fjieAfrAt Af An cé nAc mbéiT) fÁfUA te 
f f eAfrAt : A5 f iAf An zé nAc bf uit coitueAnAc Af a beit fÁfCA 
te ff eAfCAt. 

CMtt noirh «\ois. 

YiÁ me^fc^rv tné 4f rrVóige 
1f 50 me-Attc^fv pe-dfv fé<Af óige. 
Cfoit)e 5^n £>A0if im' ctnm, 
1f fme nÁ nV^oif m'fogUnm. 

OAOif : "oít céitte, folly. 

Cuim : dat. of com ; ctiAbjiAc, ctiAb, breast. 

ax\ piobAme. 

íílo cfie-Aó-fA fém x\& méifv T)o "óut paoi fót) 

T)o femnexvó 5-Aó féif $An bféi^ s^n giorvf^ gan gteo, 

'S T)o cuifvfeAt) 'n-a *óéi*ó 5-An gtéx*f , -Af a\\ bmne Uom 

ceót, 
OfuvojiAm Ó T)pé, gté, ^uf gtiosfam Ó £teó. Se-an-óAinu. 113 

se*\n-n.\it)ce r\s se^n. 

tlít cteic a\\ ^n olc acc 5^n & t)édn.Am. 
1f mimc a t-óini5 corh*\inte gtic ó Mv\t ^truvoim. 
tD^fi x\ óAite&f T)iiine -a be^t^, oein -a oneic v\f\ <\ 
cottitifpAin. 

Cteit : -oí-oevMi : teijeAf. 

Oeif* a bfeit : £11541111 fé a bfieite,.\rhn4f. is cneise thíccas ná oitev\ri-K\mc. 

Síotm, ó\\ •] A.\i|\5e^'o ) ceót i Lc\iT)ev\n n*.\ cíne, 
ÚaDaM^c t)o coiteJm ctiAMne ní t)év\np*.\t) fé tu\f.\t & 
óoii>ce é. 

t<M"oev\n : U\rom. 

CoiteÁn cuAine : mA-OfA, m^-OA-ó Tje'n unei5 nó -oe'n Át. tu\nn nu\ice<\SA. 

1f 5iti*oe cU\it)e,\m c^itc, 

1f mi|\i*oe C[\iu\it) pAttaiftUj 
Vlf\tw\im if cú 1 n-*\ir\c 

ílí crunmiTje cú T)o CAOAinc. 

1f 5iti"oe (^ite-Tje) ct4i-óe.dm c«.\itc : TjéAncAfi ctv\róe^m níop 
5ite nÁ mAri bí fé rru\ cufc^fi caitc Aift 

mifroei mife--oe : níof mirte mAf je^tt aift. 

CfUAiTJ : "cfUAC," fA ^CAnmAinu : steel. 

f AbAifC : the temper of a steel instrument. 

Uf fAim : ómóf : respect. 

1 n-Aif c : 1 scAtt, 1 n^ÁbATJ, 1 scjuuvó-cÁf. CfuimiTje : níof 
cninme mAf je^tt 4ift. 

I 114 ScxMfi-óaAcca. XXVI.— AOX) ttUAT) O T)Orht1AlU.— II. 

HiTrie : venomous, poisonous. i "eAfAonuAf" .1. trnofSAif, 

tAf at> •. beó-ó-Af "j "oeiit^e f a AcfAnn. 5ceAnn-AÍ;AiT>, the blush of 
animation. 

Ce-ánnA^Ai-ó : éAT)An. 

mícéAT>fAT), cAfcuifne, cÁif, 
T>r«oc-meAf. 

CeAnnrAéc: féirhe, gentleness. 

túbAc : cfomÚA, bent. 

eAfcÁifoeAf : fUAÚ, nAihA- 
■OAf, 1f ionAnn " eAf-" A^uf 
" concfÁfóA " ; ctnr» 1 ^cÁf 
" eAfonóif; " .1. rAfcmfne ; "OíoJbÁit : -oocAf , injury. 
^fT)-ptAiceAf : chieftainship. 
fO£Alt, T)OCAf, -oío^bÁit T)0 cur. 

nó "oo úof ait), trespass. 
ílu aí Af : incursion. 
S50Ú ; btÁt, a flower. 
Cipe : foijieAnn beA^. 

A1CÍT) : UmneAf, ^AtAf , ^Atf A, 
5A|llA. 

*OíocAf : "oío^jiAf, ardour. 
Cúf : precedence. Vj'Blgm 'o'Aot) & t)ut a^ a te-áb^it) nu<\ir\ «a cÁimg 
fé x\-D^ite. An fu^cc mrhe ^ cu-ait) tr\íT>, nu-dif 
a bí fé ime^f5 tía gcnoc, pá fne^cca ^uf ^Á fioc, 
níor\ f^5 fé 4 ón-AmA nó 50 ruvib fé 1 bp^T) f-d mbaite. 
t)í ór\T)ó5-A m\ gcop ó m<Mc ^ige 1 Sex\r\r\ r\A T)occúir\í T)e 1xVO. t)Átumn &n pe^r\ é. t)í 5JUIA15 fionn-ruM'ó <<\ir\, 
bí m^ife -} 5ite 1 tx\fx\t) m-A ce-ann-Ag-di'ó 1 5é<<\r\- 
gfimne^f m' fé-AC<\mc. t)í x\ t)ót<Am -Áirvoe -drm *j g^n 
é fo-^jvo ; bí fé corh tÁiT)ir\ te c<\pAtt, ^guf bí boi^e 
"I bmne-df 1 ngtóf a béit. t)A cex\nn com^irite"] céitte 
Ar\ §4et)e<<\U\ib é, te n-x\ tmn : ipeAp nx\r\ gU\c m-AfUvó 
nÁ mícéAT)f-At), é^scóif n-Á eAy onóiri ó émne-Aó x\r\ix\rh, 
^gup fe-áf a bí ciúm ce^nnf^ te ^ac x\on *oume n-Áf 
cuif ifue^ó 4if. 

An f at> 1 bí f é 1 ngéibeAnn, 1 ^c-óif te-Án Atx\ Ctix\t, Aot) "Rtnvó Ó T)orhnAitt. 115 

51 JjAitt i 5-Ae'óit aj; cuf ifceaó Afi *óútAt£ a aúaji. 

tDí v\n AOif Af Ati AfcAip -j é tv\5 túbv\c, Agtif ní juiu f é 1 
n--Ati , J acc 50 f íor\-t)onA, f eAfAtii aji fon a feitbe. Seo 
u\*o tu\ *OAOine 01 A5 ctitt Af *oó : bí ti,\ 5- Ml1 A 5 píOjV-goiT) 

1 Ag fíOfv-ftUVOAC UA1*Ó ; TVélfMg CU1T) *o a §aoI- 

CAib fém Anu\c m' AgAit). t)í Aot) nv\c v\o*óa Thnb 
VJí T3oífiíKMtt, Aguf ceAp fé ^titt Aige péin bv\t) óeAfic 
T)o feitb a beic Af An Árvo-ftAiceAf. t)A *oume géAfi 
Aibit) é au cAot) fo, -j bí eAfCÁifoeAf i*oin é -\5tif 
ACAin Ao*óa 11uai*ó. peAf eite n^c nséittfeAt) *oo'n 
cfeAn-ftAic .1. SeAgÁn Ó5, ttiac SeAgóm Uí *ÓoóAf cai§ 
1 nlmf GogxMn, A$uf feAf eite .1. Tlu\tt gAftfi m,\c 
Cumn. D'ingeAn *oo'n Átvo-fU\ic A bí pófCA A*§ tllAtt 
5^f D - &^ z ™ *° e ^CA Aon T)ume corfi TMAn Af\ feAn- 
Aot) te Uoitvóev\Ux\c tumeAó Ó Héitt. t)íot) feif eAn 
a$ cf eAóv\t) ua cíjie, A$uf cusAt) f é f Af gA'ó 1 *0ÍT)eAn 
•oo'n cé ceiófeAt) ó ^ox) Ó *OorhnAitt, caj\ éif "oíog- 
bÁit a *óéAnArh t)ó. 

An céA*o rtiAic a nmne Aot) tttuvó, nuAin A bí bif eAó 
Af a cofvMb : ctnn fé ceACCAitu attiaó 50 *ocí nA 

CA01f1$ A feAf T)ítlf T)'Á ACA1f\, Ag lAffAlt) OfvCA A 

ceAóc 1 ^ce^nn A céite, nó 50 focn tug'oíf cé Ati jttit) 

T)o b'fe^ffv a *óéAnAtri Af fon A gcfíce. tí)í av\ cionót 
aca 1 5C1U tíhc nCAnÁm. 'Sí au corhAifvte a gtACA*OAf\ 

v\n ÁfVO-fUMCeAf A CAb.MfC *0'A0t) 1\UAT), 1 An T)t1Cv\lg 

a cun f^cTn-A fciúfvAt). RtnneAt) ÁfVo-ftAit *óe Annrm, 
Aguf cu^At) ^r\ cevoeAt u Ó "OorimAitt" *oó. t)í feAn- 
Aot) tÁn-cfÁfCA teif fm, mAfi bí An AOif Aguf An 
lAige A5 *out t)ó f ém. 116 ScAif-ceACCA. 

flíof tei^ Ao*ó TUuvó av\ ftu^g fe^f & tÁnn^ cuige 
50 Cilt Thic nCAnÁm tn\it) nó ^uf ionnfuig fé <Cotfv- 
"óe-Atb-AÓ tumeAó Ó tléitt. Cuif\ fé ftrix\cc -Af An 
t1i*\tU\c 5<\n móf Án moitte. \Ja ge^ff 'tiA t)i<\it) pn 
50 troeáfv n^Mt) Aot) Ó tléitt fvéróce-Aó iT)ifv Ao*ó tlu^t) 
1 j^e^f ton^MT) <An tlíog. Cuif f in f*\icce.<\f -Af gx\ot- 
CxMb Ao'ó^, ^guf t-áns^TMfv cuige -\ jtmne^TMf 
fíotC-Ám teif. 

tlí cúifge bí ^n cfíotóxMn T)é^nc^\ Ai^e te 5-Ae'óeAt- 
xMb n^ cuirhnig fé Af An otc -| *\j\ aíi éA^cóip x\ junne 
n-A 5-Aitt ^if fém. Úofuig fé 45 sfvíofugA'ó n-A 
ng^cóe^t. TÍ1ec\bfuig fé t)óib 5AÓ a n'oe-Afn^'ó 
*o'f og<Mt of\t<\, T)e gf -Át) -d 5CU|\ 1 n-Agóit) -a óéite ; 
o'mnif fé 'óóib ^uf cuif fé fém fiof &\\ óon^n^rh 
^S^f 5° T^ 1 ^ f úl ^ ^5 e rf 5° S^ifi'o te congriArh ó 
AtbvMn -] ó tlíg 11A SpÁmne. X)a geAff 50 fuMb n-A 
g^cóit bf of cutgte -Aige, *\$uf 50 f\<\ib f onn ofta fá 
tfoiT) -Af fon a T)cíf\ei n-x\gAró nx\ ng^tt. 

tlíof b^m Aot) Tluxvó ju^m te ^on j^e'óeAt n^ó 
n*oe-áóAit) 1 n-AgxMt) n^ néife^nn^c; ^cc -Aon j^cóe-At 
a 6uxMt) 1 n-A.\5^it) a mumnci|\e f ém ní fwMb ^on cr\u.<Mg 
A^e t)ó. "Dí cuiT) rhóf *oe cútge ttleit)be .1. *oo cúi^e 
Conn^cc, f-Á ftrix\cc nx\ njj^tt nu^\i|\ a táwig Aot) 
A-b^\ite ó pfíofún. An céAT) r\UAtx\f >a tug fé fá 
Conn<\cc<\ib, ófe^c fé T)útAig ttí ConcubxMf Ttu<Mt), 
1 Ttof CotnÁin, ^guf tiomÁm a éui*o fe<\fi b^ c<\oif\ig -j 
Cx\p^\itt x\-b^\ite fómp-á. T)ubx\i|\c fé teif v\a 
5^\et)eAt^ib f Aif\e a t)édn<\rh Ap r\A g^tt^ib x\guf $Ar\ 
tei$eAn T)ótb Aon *ooóx\|v a t)éAnx\m. Cwa\x> fé 50 Ao*ú 1liMt> Ó Dorhn^itt. 117 

ton^ponc Uí fTe-AfgAtl, &]\ a bev\U\c ,v\-bv\ite *óó, 
-j, ín^\|i oí *\n cíf pm pá fm*\cc 5^^> ^ oi rS r® 1 cpe^c 
fé í*. 1lmne fé «\n ptuo cé^voTUA te C^b^Sn -j cu£ pé 
peo^n ctútu\rru\it *\-bv\ite teip m^\n pfíop úru\c Af Cv\b*\n. 
t)'éi5m *oo'n peAf pom fé fsóin punc^ í°c te aSot) 
fut m*\ teige^t) *\m*\c fv\on é. 11 í jidiO btuvódin 'tu\ 
t)iv\it) rm nó 511 n cuin «An c<\bU\c Spv\mne.v\c t:úCa\ 
1 "gcocui Cinn cS^ite n*\c *ocu5 a\o*o 1\tu\*ó cuiu\p 50 
Conn.\cc^\ib, ^5 i^njUM'ó iu\ 5^ 1 ^t ^ "óíbinc Af Ati cín. 
A^uf ni 1 5Comu\cc*Mb ^rhim a cpoi*o ré loa), bí ré 
mf^\ sc*\c ^5 t)év\t an <5tv\ t)uitje, -j bv\ rhón An cnei*o- 
ex\rhv\mc *\ piu\in pé ó Ovot) Ó íléitt, m.\f ge^tt Af 
a\ p*\oc,v\n -ann. 

An con^nAm a bí m\it) te fv\*Ov\, ó Hig 114 Spv\mne, 
c^mi5 pé cm^e r-Á SvMfuMn p^\ mbtu\tu\in 1601. t)í 
cní rhíte 50 teic pev\n ^nn -] $tév\f 00541*0 v\Cv\. 
Ú<c\n5-tvo.v\n 1 *ocí|\ 1 gCmn cS*\ite -] cuipevvo^n f5év\U\ 50 
"ocí Aot) 1lu*\t). t)í Aot), An iu\in fm. 45 cun fnucc 
.c\n Tlu\tt 5^r D * ^ cc ni cúi r5 e fu^f fé n^ f5é^\tv\ 
nÁ b^itij fé teif 4 cui*o pe-Af, óiun fé pséALa 50 
*ocí x\n tluvttaó, *o't1u\5 fé tluvtt 5^r" D -Atini^m 1 
•o'imcig teif úe^f. tloAif 4 pnoió fé fém -] a cui*o 
pe^p Stu\b t)tv\*ómA\ cuinevVOv\n púc*\ ^nnpn x\n "Ónuim 
S-cMtev\c nó 50 *oci5ex\t) x\n Tíi<AtU\c cuc.\. tHo*Ov\n mi 
45 feicev\m teif <v\$uf níon tÁinig pé. tlíon b'fufufCA 
c\n cíf v\ fiub-cVt v\n tu\if\ fm -] tÁf v\n geirhfvit) &-nr). 

11ua\it\ a\ ciu\t^it) nv\ Sv\p vMUMg 50 fv\ib Ao*ó Rtuvó ^5 
*oév\iu\rh o|\Cv\, C-Áinig f^\iccev\f a n-c\nnu\ Oj\Cv\ 50 
p<v\inneócuvó pé 1a\*o. Uu^ P|\epi*oenc ua 1Tlum-v\n 118 ScxMf-óeAóCA. 

ceitfe rhíte j:e^f\ tetf, *oe fgot An ^H uri > ^E U V tÁims 
f é corh pA.\*oA te C-Aife^t — b'Áit tetf & beit foirh Ao*ó. 
T)o rnnnfe-dt) *o'Ao*ó 50 fxMb An c-Aftn gAU/oa 1 
gC^ife^t. Af\ ^n mb^tt Aguf «a bfu<<Mf\ fé fgé^tA 
•o'ójvouig fé T)'^ óipe beag fe^fi gtiiAife^óc. TVim- 
tige<ro^f\ fMf\ ^uf bíoTMf ^5 f eite-Arh ó *óe,df nó guf 
bxMne^TMf xm cSionxMnn aMTuac. Cu^TMf pof te bfUMC 
r\A ti^b^nn, pxMA n*oeAf t^f c^txMf tuirmng ^guf p^f\ 
50 CMffuMge. C^ite-dTMf CAtn^tt 1 sCi^ffuMge 45 uf 
Atitipn *o'imtige4TMf\ foif n*oe^f nó ^uf ffoice^'o^f 
t)^nnTMin. X>'p Ar\&T)&fl -annpn teif au tliAtU\c. 

t)í &r\ c-apri 5^*tTM *oe^futgte fu^f te b^ite Cinn 
cS,<Mte, ^guf, nu^ifv a fcáims Aofj Ó tléitl, "óe^fuig au 

c-^ftn 5^ el ó e ^^^ fu^f ^ ei f ^ n ^f™ 5^^™* ^ n ^ 
gxMtt 1 'oce-Annc-á ; bí ^pn a riAmáX) t^fc cimce<Att 

Ofvt-A, bí A1CÍT) "I £OfCA\ "J fU-^CC A$ CUf\ ^f T)Ólb, 1 X)Á 

n^t^cf At> r\A 5^ e *oit "i r\A Spámmg Ar\ f otgro *] ceAX) a 
t-AbxMfC *oo'n gofCx\ x\guf *oo'n xmcíT) 'oibfviugA*ó, ní 
feicfi*oíf V^S péit t)pg*oe nó 50 mbe^T) n<A g^itt 
bu^itce. ÚU15 aí\ iIixmXac pr\ pjieipn, acz níof 
tuig r\A Sp-Ámmg é Aj^ur- nuxMf a *o'i^f\fwyo^f\ a\\ r\A 
g^e-óeAtxMb av\ c&t a tof ugA*ó bA*o náife^c te Ao*ó 
TUuvó pan^cc ní b'f uroe, g^n c-Abf ugA*ó teo. jéitt An 
tli^tUxc *óó, nu<Mf\ a conndic fé An fonn *] An xn'oc^f 
móf a bí Aif. 

tlí tiubAf\fA.\*ó ceAÓc**\f\ *oe 'n tjá Áf\T)-pUMt, Annpn, 
cúf "oo'n fre^f eite, a^ lonnfuifje r\A ng-Att, m^fí 
bío*o^f\ ^fAon com-u^f^t. Cuif ^n c-é-AT) A£Uf ^n 
c-e^f-donc^f fom xMi-T)[\oc-mifne-áó t ^n-mí-*óútfAóc Aofj Un*yó Ó T)orhn<Mtt. 119 Af a 50111-0 f e<c\ri. D'imcig ^n tm cipe fÁ -óeit\e.vó 
coif -Af coif, ^guf bí f ún AC-A n^ gxMtt 'ionnf uit>e *oe 
fiubAt 01*0 ce. Acc ní n^rhtaií) a CxSftA. Ciu\T)^r\ 
^mug^ f-A -oof.CA-o^f, ^guf Af m^i*oin, te tiéirvge 
5féme, t^n^^-o^f 50 hob^nn 50 *ocí an ^ic a ruMb ax\ 
c-^r\m gAtfo-A. t)í -An c-^\m fom r\éi*ó feifogce fÁ 
n-A gcorhAif, rn^f fu^ru\xu\r\ fgéAt-A An tÁ foirhe fin ó 
Ct1AT>A|1 ArTIUJA fA "OOpCATJAp. fpixvoóif -A bí ime^fs n*.\ ng^e-óe^t. Séi*o x\á ~^a\\X 
ceAtA^pitéAf ifce^c -aja <An Ajim 5-Aet>e.AtAé Afi ^n 

coi|\c, -A^uf Annfin ficeA*o*\t\ tfceAó m*\ me^fg *] bí ax\ 
*oA foi|\mn ^5 seAfifuvó ^uf a~& m^fbugvVó -a céite. 
Acc bí tiA 5^ e "° 1 ^ cr\om cmffeAc c-Af éif n^ hot-óce 
^SUf b^ s e *W 50 f Aib *\n fti^is a^ n,A 5-AtU\ib or\c-A. 120 ScATn-ce^ccA. 

CtiAi'ó Aot) Rua*ó ^nonn 50 *ocí tlíg n-A SpAmne A5 

ix\fi|\Ai"ó cuitteA"ú con^ncA. 'Oume'OÁn b'^mm Sé-dmuf 

A t>LÁCA, 611^1*0 fé 50 -ocí Sin Seonrx* C^iniú .1. |Dnep- 

*oenc n-A tTlurh^n, -j *oub^inc fé 50 m-dinbeóc^vó fé Aot) 

1lu^*ó, ^cc tu^c f ^oc^in m^it f^gáit ^f 'ucc. Úug 

C-diniú ge-AtUvó mxMC t)ó. TVimcig <An Dtác-Aó anonn 

Aguf bí fé x\n fiub^t 50 x>eó nó gun cuin fé mrh ^n 

cupÁn T)ige 'o'Aot) Uu^*ó. ttlAnb ^n *oeoc foin Aoí), 

avi 10° tÁ x>e tílí ÍÍle<yóoin x*n pogrh-úin fA mbtnvó-Ain 

1602. 

Ó riiAit : 5-An Aon riiAit, rendered useless. 

ponn-fuA-ó: light red, "sandy." 

x\if "oe : Aoifoe. 

mícéA"Of a-ó : mícéAC. 

1 n-An' : n-mnirii, ÁbAtcA. 

A5 CUf Af T)Ó, A5 -oéAnAril "OOCAIf -óó. 

A5 fíof-f ua*oac : 1 gcoriintn-óe A5 f uat)AC .1. A5 501T). 
Af fon a 5C|n'ce : Af fon a n-oúitce. 
Cionót : Cf vjmmuJAX) "OAome. 

CittrhicnéAnÁm : Áiu auá cuAif.im le 6 riiíte ó tuAi-ó -oe teiuif 
CeAnAmn, Rilmacrenan. 

^n comAifte a íjIaca-oaii ; the advice they decided on. 

^5 -out "oó f ém : Aif fém. 

Cofuij ; tofnuij, toifi^. 

^5 5T l íoftasA-ó : A5 511 íof a-ó, inciting. 

rheAbfui5 fé -óóib : cuif fé 1 ^cuirime "óóib, he reminded them. 

*Oe 5f Áx) : "o'f onn, te f onn, mAf £eAtt &\\. 

f Á ÓonnAÓCAib : into Connacht. 

Óf eAC f é : riiitt fé "] f5f iOf f é, he plundered. 

ton^pon c Uí f?eAf §Ait : Longford in O'Farrell's countrv. 

CAbÁn : Cavan. 

Sé f5Óif puncA íoc : céA*o A^uf f ice punc -oo *óíot. 

A bí uaix> : A5 ceAfuÁit uai"Ó ; 1 n-eAfbAi-ó, 1 n-éA^muif Aif. 

Cmn uSÁite : CeAnn SÁite, bAite fA "CAobteAf -oe Óo. ÓojtCAi^e, 

Kinsale. 

ní uúif^e : ní cúf^A, ní tuAtA, no sooner. 

A5 An niAttAC ; cun An niAltAi^, ^ x>z\ An HiAttAC. Aot) Huax) Ó *OorhnAitt. 121 

6 -ceAf : southward. 

Stu^b blA-óm-A : ftiAb ^uÁixnf t^oi$if -] Uí bp^itje ó ctJAfó x,e 
CiobfAix> xSfAnn, Slieve Bloom. 

*Of uim S-Aite^c : cnoc auá CÚ15 míte ó -óe^p x>e RofCfté. 

A5 f eite-Am : ^5 f AnTru\mu, A5 f ^acc. 

5^o rÁmneócA-ó fé iax> : 50 ^cuiffe^x) fé 1 ^cúmne iax>, that he 
would trap them. 

b'Áit teif : b^x) miAn teif, b^x) mAit teif. 

-df an mb^tt : Af an uoifu, com uvhf^e. 

a*\5 f eiteAm ó -óeAf : tending in a southwardlv direction. 

t)AineA"OAf An uSionainn AmAC, f-poice4X>Af An uSionAinn. 

bomnx)4in, b^ite cÁ 5 nó6 rhítue fiAf x>uu^ix) ó Cmn uSÁite 1 
5C0. Cof CAi^e ; Bandon. 

■Oe-Afuijte : x^eipgte, arranged. 

1 X)ue<\nnu4 : 1 fÁmn, 1 5CJ1 uAX>-cáf. 

*OÁ n^tACf a*ó f i<vo ^n f 0151X) : xk\ mbe^x) f 0151X) ac^, xu\ n^t^c- 
f<MX>íf ati foi^ne, x>Á n-oé^nfVM-oíf foi^vo. 

tÁ fTéit bfi^De : An cé*\X) tÁ x>' pe^bn a. 

b^-ó nÁif e^é te **\ox) : ceap **\ox> 50 mb^ nÁif e^c an f ux>. 

Com-uAf ^t : equallv noble. 

,án-mí-x)út|u\cu, eAfb-A x)ítfe*xcu ; 5^n & beit x)ítif ; A beit 
neAm-fUime^mAit. 

50 hob-Ann : 50 uobann. 

peif ui^te f Á n-A ^com^ip : f éix> f ^\ n-A ^com^if , prepared for them 

Ce^tA pitéAf : showers of shots. 

Af An uoif u ; aji An mb^tt, at once. 

-Acu tuAc f<\otv\if f A^Áit : xu\ bf^AX) fé tu,\c a f^ot^if, pro- 
vided he were paid. 

aX|i f iubOkt 50 x>eó : A5 ué^n^m Afi ^5<mx> 1 ^comnunbe. 122 Scaip-óe-Aóca. xxvii— tieAtin t)ont>. 

potiCAC : caIatti & bpuit móin CeiteAbAjt ; CAncAn év.\n, singing 

Ann, bog-land. (of birds). 

CnocÁn : ("cttocÁn," itifASCAflA- [ SiormA ; s tóji ífeAt. 

rnAmu) cnoc bea S . j IoItjacaóa : -OAÚAnnA 50 teótt, 

_ ., r , manv-coloured. 

T)Ai S ei*o ; pl. of "OAi^eA-o, a ^ 

„,, , i *OeAji S -ritJAi S : -oíbinx iomtAti 

"lump" (of a stone). , . .. ' 

ct.tiocn*n S ce, utter rout. 

Cmm : uomAÓA, //. of uom, r Á f -oí.ceAnnA-ó : a S OAinu An 
05 íreAt -oe r^eACAib nó -oe c toi S mn t>e -óume. 
cttAnnAib, a shrub, a cluster of , b|iAUACA : pl. of bttAU, a flag. 
shrubs. i CÁbÁm : pl. of cÁbÁn, a tent. 

tST eog^n ftuxvó O tléitt ima c^oife^ó ^nun -A|\ rhófv- 
fiomn n*.\ nCópp^ nuxMfv «a cuif\ g^^ 1 ^ nA héifvexMin 
pof <Mfi te n-4 n-Áirh-oe fém 4 CfioiT) 1 néifvinn. X)\ 
ctú -] aáit, me^f -j onóif cuittce -j fáigce A\%e f^n 
Oóf^ip, -/ c«5 f é f u^f -Af f^-o i*vo "i c,Áini5 fé xmAtt 
50 héirvmn 50 -ocrvoi-ofexvó fé a$ fon cífie -a 'ófitóAif. 

S*\ mbti<A'ÓAMn 1646 bí fé 1 néirimn -| ÓÚ15 rhíte 50 
teic fe-Ari CfvOTM ^ige. Uinne n-A S-ApMixMg fún é 
bu^Uvó, "j bí fu-Af te *oeic míte fe^fv aca, te rug<Ai*ó 
t\& hóc^i*oe. t)í Riob^fvc tTltmrvti^*ó, &r\ seneriÁt 
5^U/ox\, 1 gC^fruMs £e-<M\guif -aguf 6,800 fcarv p^oi ; 
bí a "óe^fibfÁCxMfi, ce^nnpoi|\c 5<\tt*OA eite, 1 ^Cúit 
1\Aicm Agiif 500 fe*\r\ ^Mge fém ; -| CU\nn n^ ÍTI^Ofi, 
bíoT)Arv-]Mn 1 nDoi|\e Cottnm Cttte A5"r 2,000 eite 
f e^f\ aca. Ó11115 r\A crví meicex\t fo ótm a céite, ^guf 
ó c^ft^ 50 fvAb^-OAf p\oi "óó com U\i*oifv te a\\ m eog^m 
níort rhoitt rhófv Ofit-A é bu^Uvó, tk\j\ teó. tteann ttofb. 123 

ÍH 6og*\n ftux\*ó 1 mboite on C<\bóm ^n ctv\c po •} Ó115 
fé a cui*o fe*\f\ fíof ó cuojt) f*\ *óém 4 r\&xx\&o. 
Sfoic fé o,n Ao^ ítlófv 1 ^ceonn CAtruMlt. Aci *\n Ab^\ 
Thóf -Ag fic ifce*\c 50 toc né-AC*\c, it>ij\ conn*o*\ece Ajvo 
ttlox^ 1 Úí|\ Gog-Ain. t)í fé 0,5 an mt)mn tDuifb, tex\c 
be*\U\ig i*oij\ ttlinneocx\n 1 *\n toc. Cu^to tnunfu.<\*ó ; 
1 é x\5 *out Ca\|\ Atvo tflAÓA, cS tu\ib 6og*\n, A^Uf finne 
fé x\if p-Afi, nó 511^ ffoic fé *\n ^b^inn. Ctuvm fé f uof 
te c\ob n*\ h*\ibne, 1 n-^g^it) on Cfpoco, nó 50 
bf^g^-ó fé -Ofoiceo/o & béo,f\f*vó cju\fno é. JTuoif 
fé om *Of\oiceo*o 1 bí 6ogon Ku*vó A]\ on coob cott *oe. 
Cu*m*ó t\A SorotuMg 4Mionn *\f Ati *OfoiceA\-o 1 -o'imcij 
6og*\n tluo/ó foif *octu\i*ó tu\co, 1 tvouwó á ctnt, te 
Cx\ob n^ hobonn. ttle*\tt fé teif u\*o nó 50 fob^TMf 
cuiffex\ó, Ca\|\ éif *\n Cfiub,\it. T)u*\if\ a fe*\f fé bí & 
-<\|\m fém 1 n-ÁiC tMinsexvn : bí om pofc^ó bo$ A|\ c*\ob 
*óe 1 ^n *\b*\ x\f *\n c*\ob eile, 1 fiocc ^uf noc *ociocf^\*ó 
teif nx\ SAfátiAÓAiti "óut coj\c cnnceott 4if\. t)í *\n 
ixc fm ceopco aitvaó oi^e j\oim né, te n^J^it) ><\n 
&AÚA 1 ntiv\if A ffoic fé é *o'j-vn pé Ann. 

An cnocvn & bí Atinftn, x\n dic ap fe<c\f 6oJ^n Ru*vó 
bí *OA\i5éi*o mójvA *oe ctoc.Mb ^nn 05-uf ctum ciu$*\ & 
fÁbóit a ctu*o fe*\f\. Socfuig TI1.injuu\*ó -a cuvo gunn^í 
móf *\j\ A\f*o-Án, a\|\ ^5^1*0 n*\ n5-e*óe*\t. t)í Ati .^\ic fio- 
cuiiv^S ^S e ' 1 °í ^ cui*o fe^\f po--g^f *o'^\ céite. An 
lÁ bfe^g Áttnnn fx\m]u\i*ó pn bí cn gju^n -05 f5vM|\ce.\-ó 
^nu^f ú|\ca ; bmn-ceite>4b*\f. ^tópo^ó no, n-édti 05 éifge 
30 C|\oi*óe^iiuMt é^DCfom x\t\ f u*o r\A ^Cfonn ^511^ ík\ 
mion-fse^c^, bí fiofm^ ífex\t-glóf^c ^g ^n f j\uc uifge 124 Sc-Aipv-ceaccA. 

\*At\ -AbxMnn le n-A n-Aip, -| -an cípv, a\\ peA*ó c'Am<Mfvc, 
p<Á n--ú bp^c u^me. £)í btÁCA ioVoacaca ps^ipce 
^nonn ip ^n^lt ^n pu*o An -péi-p, ^cc bu*ó é áitte-acc ^n 
l&e a\\ pvo An c-^ep bog ciúin úp a bí op cionn ha 
c^trhxm, ^5 c-Ab^ipc pottÁncAp ptámce -] útpe-áóc -oo'n 
*oume -j *oo'n copuvo, -oo'n btác -j *oo *ótntte^b^fv r\A 
^cp-dob. 

£e<\f *oe tíluinncin CACAin a bí 1 n-^pvm eogam -] a 
bí Via óxMpcín ^nn, p\ic pé ^nnpm 50 *ocí 6og-dn -j 
•o'i^npv pé ^in 50 hu-ACb-Áp-Aó n^ 5^et)it -a leige-an AmAC 
-] n-Aó bpÁ$;p<M*oíp pe^r\ pan A\\m g-AtttM 5-An mA\p\bugxVó. 
DubAipvC eog^n 50 ciúm fiéit) teip a *óut ^pv x\ip -| ^ipve 
c^b-áipc *o,Á gnóc<AÍb. CuaM*ó av\ C-át-Án^ó a\k xMp. 

ptéApg gunn^í mófiA ltlunf\uxM*ó ^m^ó ^gup bí -An 
ciúme^p imcigce. t)í Af\m eog-Am -áp PS^c n<A gctoc 
-j nx\ *ocom, 1 níop ceAn^muig «Aon pitéAfv teó. pté^p^ 
nA gunn-Aí aítiaó ^píp -j Afvíp eite, 50 pf\,Aocrh<Af\ pe^pvS-Aó. 
í)í pAicce^p a\\ riA 5^tAib 1 *ocop^c n^c pe^pp-At) 
eog^n CAtAfh *óóib, -] bí -An-AtnptA opcx.\ ^5 CAice-Arh 
teip. Acc gtAC eog^n pcxM*oéAf\, m^p bí aí\ peAn- 
cte-AócxVó -Aige a\\ ax\ gcme^t poin oibpie. ílinne n^ 
^Aitt lApvfiAcc Af\ A\\m eogxMn a *óíbipc *oe'n cnoc, <acc 
bu^itexvó piAp ia*o, i meAp5^*ó cpvé n-<A óéite i-at>. 
Hinne n-A g-Aitt lAfvfVAóc eite -| cuifvexvó 1 n*oi<M*ó a 
5Cúit -Afvíp \at>. Úug pi-dT) p^oi ^|\íf, acz óinn pé 
onc-A. S,AOite-A*o.Af\ a "óut c-Afv An ^bxMnn -] n^ 5^ e, ° 1 ^ 
1 onnpui*óe Ap\ a gcút, aóc bu^iteA*ó -Ap\ -aip m*o, 
A^up toice-At) a Ldn -oíob atí cup^xp po. tlu-Aip a 
bío*ox*xfv a^ 'Ofwn'oim a\\ A\y 1 n'oi-Ait) a gcúit, at\ i^p|\^i*ó t)ednn t)of\b. 125 

peo, bíoTK\f\ cuif\pe^6 cor\c.c\ cc\f\ éip c\n tc\e, rrK\f\ bí 
pé 'r\A cf\c\cnónc\ A.\n cru\c po -j bíoTMfi po-bruujce 
ipcec\6 1 muttc\6 a céite. 5^° t11 ^ e ^ ! 1 *°^ t^ 10 A f tri 
GogxMn -,c\ bAinc Af nc\ 5^Lv\ib D1 nA 5 A11 - 1 A 5 ^ 01 ^ 
1 n-c\irhf\éit) mc\ 6éite. -| bíoTK\p pÁmmgce ipo§, 
pc\ t)eif\e*vó, 1 n-*\ic 6urhc\ti5 -j á ^cúl le Attairm aoa. tlí 
f\c\ibtec\c c\ n*oóCc\in c\6c\if\ c\ca -j bí c\n §f\ic\n mc\ ptutib. 
Sm é c\n f\uT> c\ bí Gogc\n 1\tu\t) ^5 ic\f\j\c\it) c\ t)éc\nc\rh teó 
órhcVTOin. 1TL\f\ pm pém bí n.\ 5 A1U ^ ^í 1 tobbtutte eite 
4 cc\bc\if\c pc\ *\f\m Gogv\m nucvift c\ U\bA\ij\ Gog^n te n-d 
6tu*o oip^eAó. tlí mofw\n *0v\ curo pev\p a bí triv\f\b nÁ 
toicce -| ní f\<\bAT)v\f\ tec\c com cuif\pev\6 teip <\n c\f\m 

5v\tt*Oc\. 

"Anoip," cvoeip pé teó, -7 uvo c\£ bf\ev\cnugc\t) c\f\ 
c\f\m n-<\ Sc\pc\nc\6, u c\noip," c\fi peipe,\n, "j?á ce^nn *oó 
nó cpu noimév\*Ov\í béitnro cvnnptro," 45 pínecvó c\ rhéipe 
pc\n cVic a f\c\ib c\n c-A\f\m 5-aUt)<a, " cuiftigit) tv\f\c\ib c\n 
pocc\t, 1 n-x\inm c\n Acc\f\ -] c\n ttlic -] c\n SpioftcviT) 
t1c\oirh, btic\iti5i*ó btutte v\p pon Á\\ T)cí|\e.' , 

teip pm tei5ev\T)Ap 5*\if\ 6v\Cc\ v\pcA 1 n-c\p*o c\ ^cinn 
ip c\ n5oc<\ — 5-c\if\ a cpuvic r\A ppéc\f\c.\. tlicec\T)c\f\ c\f\ 
c\gv\ró c\5 tec\gc\n -| 45 m^pbugcvt) ru\ ng^tl f\ompc\. 
t)í coipit)te -| m<\pcc\ig nc\ ngc\tt me.\p5Cv\ cf\í n-c\ 6éite, 
c\cc ní *óec\6c\it) coipróe nc\ rriv\f\CA\6 ó n.\ 5' Ae>oe ' A ^ 10 
gc\n mv\pbugv\*ó. tlic pip Gogv\m pu^\p c\n cnoc 50 *ocí 
nc\ ^unnAÍ móf\c\ ; f\ic tucc n,c\ ngunn^í mófu\ Uc\tc\, 6orh 
mc\it -] bí pé 'nc\ ^cop^ib. Óonnc\ic av\ c-c\f\m 5-aUt>*\ 
50 f\c\ib Ar\ T)ec\f\5-ptic\i5 of\tc\ -| CeióeAT)-A|i. tex\n c\n 
c-x\f\m 5^ e>oe ^^ c "°óib -] bío*Oc\f\ c\$c\ mc\f\bu5c\t) -| a^á 126 ScxMf-óe^óc-d, 

n*oíóe4nn<yó, -j níof f5uifeA*OAr\ nó £ur\ rMs-dib fiA*o 
C|\í rhíte, t>Á céA*o, occ rjfe^riA -dguf tm ficexro *oíorj 
mAt\b x^fi ^n mbxMi. 

tlí jtAib m^ftj *o'4r\m Gog^m acc *oeic rjfe4ru\ -j Cfí 
pci*o *oe tVAff &r\ U*e, -| *o'f,Á5Airj nA g^ill gunn-Aí 
móji-A 1 gtinn-Aí be^s-A 'n-A n*oixMT), t>f\4CAó-A, cábáin, 
cap^itt ^uf prvíopún-áig. £f\íc beif\c *oe CAipcíníb 
n-A S^f^n^c m^r\rj ime-Afs x\n CftuxMg fxMg*oiúirví, ^Uf 
-o'órvouig Oog^n Uu^"ó a scu|\ 50 fiúnc^c, m^f if 

^n-ÁC-AC f,<MgT)1Ú1f\í >A CUfl. 

Tlí ruMb ^on fe-Afi 4f\ móf-foinn v\a neónp^ te n-A 
tmn Ab' fe^rvn 4 nAib ce^nn <<Mf\ 45 fciúfuvó tuóc 
cfOTM ná tM ^n GogxMi ftuxvó Ó lléitt, -j *oá m<dif\e^T> 
pé fice btMTMin eite if fíon 50 mbeAT) m^t^ifc f£éit 
te n-xMt|\if ^gAinne 1 n6ij\mn m*oiu. 

móji-fomn nA heófipA : uíf nA heófipA, the continent of Europe. 
T)o tiéifi An oi"oif béit, x>o |imne nA feAn-gAexnt ceitfie fAnnA 
■oe'n T)oriiAn. T>eifix)íf ; "nít a t?iof A^Am jmoi ceitjie fAnnAib 
An x>oriiAin cÁ nx>eAÓAix> f é." 

-A nÁirrme : nÁirhx>e eoJAin ; nÁirhx>e nA ngAe-óeAt. 

Ctnttce *| f Áijue : deserved and obtained. 

CÚ15 : CÚ15. 

nmneAX)A|i fún : they resolved. 

CAf |1A15 f eAfstnf : bAite 1 5C0. Aoncrmim, Carrickfergus. 

Ctnt RAitm : bAite mófi 1 5C0. "Óoifie, Coleraine. 

níofi rhoitt ofÚA : bA seAf r» oftA, ní beAX) moitt ofit-d. 

f Á x>ém : fÁ x>ému, to meet. 

mnmeACÁn : Monaghan. 

Rmne ré Aif : cuaix> fé 50 x>cí An Áic a f Aib fé (.1. An x>ume 
eite). 

1 nx>iAix> a cúit : backwards, lit. after his poll. 

rheAtt f é : he coaxed. 

1 ruocc : 1 5C|mt, in such a way. Ceijvo riA íiOtnd. 127 

^S PSAiHfcBA'ó : 4 ^5 foillfiuj^-ó, 45 lonnjiA-ó. 
níof cean^mui^ teó : did not touch thera. 
50 pru\ocTruAf : 50 5<*f D > 5° V iA"Óáui, 
An-AmpXtA : An-AtnpAll, great greed. 

e. fc,\n>é.\f : E. took things coolly. 
SeAn-cle-Acr<.\T) : feAn-c^iti^e. 
Som oibf e : oibf e f m. 

Cuj fi^T) f^oi : f mneAT>v\|i lAjtjtAéc <\ x>éAT\&m. 
Cinn fé Oft^ : cu,mi) fé T)íob, they did not succeed. 
An u\f ru\i-ó feo : «.\n cuju\f fo, this time. 
bí f é 'nd tfútnóna : bí ati cf ÁtnonA ^nn. 
Uo-bfóijce : too crushed, over-crowded. 
1 n-AiThféiT) : me^f^t^ cné n-A céite. 
A]\ tob : Af cí, on the point of. 
1 n-,\fT> & ^cinn : com hÁ]\x> "] bí n^ n^tóf. 
Com mAit "] bí fé "n,\ ^cof^ib : as fast as they could. 
T)'f.\5^ib : v'fÁS, ^fÁSwt- 
50 f iúnc<\c : 50 "OÓijeAiriAit, honourably. xxviii.— ceuvo tu\ notnA. 

meAfbAtt : confusion. pea-o §t,\ice ; túb be^ a 

píof-uif^e : mf^e a bn úécAf -óéanAm te méif nó te tk\ 

Aníof Af ATi c\t,\m, spring j méif "] An túb .a cuf m T)0 

water. bé^t "j peAT) a b^mc Aifci. 

p<\ice : r&T)A. <\on c,Mf be. -An ctáTMC : the strand, shore. 

ne^rh - u|i cóiT>eAC : f impti-óe, Cócaf : "Of oiciT)ín bea^ Of cionn 

5^n Aon -oocAf, 5^n Aon pfuti.m. 

AtiAC4in. Spt-Annc : a live coal. 

^óv pé ^5 CAfjUMng ^p t>Á cé*vo btu\tMin ó bí 'Ca'ó^ 
6 5íci§ 'n>A corrmm'óe *.\p <\n ítinn 1 5Conn*o,\e 

m 

popcUMpge. X)<\ btu\c,Mtt 05 pimpti"óe é C^Sj 1 
btu\cu\itt cóip cne^rca. t)í ^p^t -j c\pr\ ^i^e 1 gnío'ó 
ré obvMp rhór\ ^5 c<\b<Mttc oUu\ 6tm tld mbv\T). Uu^c^oi 
^n oU\nn 50 -ocí aí\ fttdinc "j T)íoUu\oi 4nnpn í, ^n 128 Sc<\if-6e<\6c,<\. tfí nó ce<\t^\if "oe f5ittev\ó^ib ^n punc. tlí bío*ó 1 
néifimn uifti acc ó bonn if teit-pm^mn 50 -ocí fé 
pm^mne An punc. tlí \\A\t> aov\ ce*\*o -An otx\nn & *oíot 
fx\ bpfv<\mc, nx\ 1 n-x\on <<\ic acc 1 S<<\f<<\nx\. 

t)í Ua\*ó5 x\|\ &x\ mbótAf, L<\, A5 *out A-bx\ite ~\ c&\\\\ 
f Aitnige Af. An . 

Af-At ^i^e. tlí 

r\ &\o f é 1 bp\*o ó 

n-x\ bAite, -j fúit 

v>& *ocu£ f é 'na 

t>\&\t>, 6onn><\ic 

f é f ex\f &\\ éAp^tt 

-<\5 T>á<\n<\m <<\if. 

t)fiex\tnuig fé 50 

^éAfi x\|\ & óút A^uf tAbx\i|i f é teip fém : — 

i( XX\& zá mé beó," Ave\\\ fé, <( fin é x\n c-oifige^c, 
^5 u r goob^it) f é í ; c<\ mé 5<<\bt,<\ ; ní bfuigfit)," 
A*oeif fé, -A5 bfe^ tnugAt) <<\f <\n u^\t<\c f*\itmge. " 50 
5cuifi"ó T)i-<\ mex\fb,<\tt x\if ; ní 41 tneó 6^1*0 f é 50 bfuit 
fí -Ann." 

Leif fém a bí fé ^5 Cx\mc. tUU\6 otn^ bí &\\ &r\ 
"5;c-AtAíA ^i^e -j ctú'ouig ré c<\ob Amuig í te fditmg *j Ceijvo t\A hOtna. 129 

focfuug fé *\n f\c\icnec\ó cimcec\tt n^ hotn.\ "j of c\ 
cionn, 1 fuocc -j iuc £)feicfi*óe ^n otc\nn. Híof\ fév\ó 
fé móf\c\n 'tia *óicm*ó c\f\ fc\iccec\f 50 mbecvó fev\f\ aíi 
ócvpcMtt 45 pMfie c\if\, 1 níoj\ tei5 fé cmj\ fém $uf\ cMjug 
fé c\$ cec\óc é. t)í ^n cc\f\f\ 1 5cev\fic-tc\f\ xvn bóÚAMf 
cM^e nuc\if\ 'o'fu-Ag-AifA ^n fe*\f\ eite c\if\ tecvc ^n ÚótAif 
<c\ ccvbcMnc *oó. 

" Cá bfuigmn *oeoc, c\ buc\ccMtt, x\n bfuigfed -c\ 
mnpnc *o«c\m ? " <c\f\f c\n f ec\f\. 

" Uc\ cobcvf bf\ec\g fíof-tnfse 45 bun tia hvMtte ú*o 
coif, c\ *óume uc\fc\it," xvoeif Uc\*Ó5. 

" Cc\mi5 piv\n m mo goite cimóec\tt te u^mji a ÓU115 
ó fom, c\n t>pe-A*OA]tAíf cá bftugmn bf\v\omín be*\$ 
fíonc\; if *oóig tiom 50 n*oé*vnf*vó fé mcMt *óv\m." 
tlí f\c\ib picvn 1 n-c\on óof\ inú goite ; ní ftcMb fé c\óc 
&S tei^e^n c\if\, cémc & bfuige*\*ó fé pof ó Úcvós 50 
f\c\ib fíon Spx\mnec\ó inp-ó *oúCv\ig. 

" tlí f ecvoc\if\ mé, muif e, <\ *óume uc\fv\it ; nít c\on f íon 
fx\ *oúccMg feo, mo ctu\if\im-fe *óe, pé 4f\ *oorhc\n é," 
^*oeif\ Ucvós- 

" 'SeAtf, nít teigec\f xvg<Mnn 4if\, if *oóóc\, c\cc <c\ 
futcMns," Aff' An pe-A|t. 

" An iom*óc\ cc\OfM fc\ *oúcc\ig feo c\noif ? 1f bf\e*\g 
x\n CvVUvm cc\o|\c\ó é feo, n-ac ec\*ó ? " -c\f\f-c\ peAfi ati 
óc\pc\ittV t)í c\n pec\f\ -c\5 fiubv\t^n c*\pc\itt ; cop *\f\ coif 
te UCVÓ5. 

•*1f mc\ic c\n CAtc\m CAOfidó é, c\cc nít c\on rhcMt 

ccvoifug *oo óuf\ c\if\ "] 5-c\n f^\ice c\ beic *ó'c\ mbc\f\f\ c\5 

•oume," c\f\fc\ Uxvó-5. 

K 130 Sc^if-ceACCA. 

" 'Oé'n cúif," ^voeifA An fe<Af, " nAó bf utt ^n ot<\nn 
Cf í if t>á tuif aún caLI f^ b£f Amc ? " 

" 'T)é 'n tfi^ic fin T)'f eAf tiA ^CAOf ac ? " A*oeif CcVó^. 
"tl^c gcuiffeAfi ifce^c é f^ bpfíofún mÁ cug^nn fé 
punc otn>A ^nonn te T>íot? " A]\ feife^n. 

"'Se-cVó, if t)óca ^n ce.Aj\c a beic ^5-ác/ , dff' An 
fe^f, ^5 fé^óómc Af Íaí)^. Ce^p f é 50 jvaib UcVóg 
corh fimpti"óe, corh neAtn-ufcóiT)e.\c te pÁifoe, *j 
T>ub<Mfc f é teif : " A$uf mÁ feice^nn cú émne aj; 
cuf otn^ ^mAc 1 mb<vo r\Á ajzá Cfumniugxvó ^5 An 
SCaIaX), mmf *ó^rh-f a é, -j if m<\ic é *oo tu^c f Aoc,Aif." 

" T)éAn^AT>, a t)ume u*\f ^it, ^An Arhf ^f ; 50 n-éif ige 
T)o bóc^f teAC," o/oeif U^vog, nu^if a cug An fe^f nA 
fitA T)o'n óáp-Att -j T)'imcig teif iha f 0T>4f . 

Tlu-áif ^ bí An fe>Af imcigce Af -Atn^fc £41^)5, téim 
U^t)^ ^n cU\roe ifce^c, fic fé f u^f An cnoc -j tetg 
f exvo gtAice. tM ge^ff 50 bf aca fé T)ume a\\ xMtt 
CAOb Atnuig t>á cig. timné fé corhAfC-A T)o'n T)ume a 
ce^cc f^ t)ém An a\*aiI -j fic fé fém Cf^fnA nA cífe, 
tlí f Aib i*oif é ^stif An f Aiff^e ó t>e&r acc teic-rhíte 
nó rru\f fm, -j níof b^m fé cof -áf fic, -j é a^ imce^Cc 
m<Af aMi ng^oc tíláfCA nó gitf ffoic fé An ct.vo^c. 

t)í ctuge^f fe^f Annfin *j iat) ^5 cuf otn-A ifce^ó 1 
mbxvo. Tl í móf^n T>e'n oUirrn a bí ^An tucc^tt, nu^if 
a T)'fu^5^if Uxvóg oft^ 50 huAcb-Áf^ó. 

" An c-oif ige^ó ! An c-oipge-Aó ! -a buáó^ittí! c-Á 
f é ^5 ce^cc <Anoif 45 ^n cóóáf f ^01 f eo, -j béró f é 
of vAtb gvAn rhoitt, cá c^p^tt m^ic f^oi." 

llí cúif^e a 6uAlAT)Ap riA f^é-át^ fom nÁ CAiteAT>Ap CeifT) n<\ hOtnx\. 131 

Ati ctn*o eile T>e'n oUmn ifce<\6 j\a mbÁT) 50 
'oeipt^eAC, *o 7 Á.\f\T)tii5fi«<\T) r\& feótcá .*| te<\5<<\T),<\fv «<mtu\6 
-d mbÁT) ctm n<á pMffv^e. ílic U<\t)5 x\f\ ^if -j U115 fé 
x\f\ x\ t>éx\t fx\oi, x\f\ t>,<\ff\ cnocáin 45 Dfe^cntig-At) oft^ 
1 45 f x\nm,<\inc teif x\n oif i^e^c. tM 5e<\f\f\ 50 *ocÁini5 
<\n c-orpigeAÓ 1 n«^i|\ & ff\oic fé <\n áíz a\\ imcig x\n 
bx\*o -Am-A6 -Af, ctnftm^ fé *óx\ 6v\pAtt 1 cortng fé ^5 
-oeajicxvó A]\ *\n c<\t<\rn <<\f\ 5^6 aon c<\ot) *óe, -] Ag 
fé^CxMnc ^\mA6 1 nT)ix\it) ^n t)xM*o. 1 gce^nn CAtruMtt, 
cti^it) fé x\f\ x\ c^ApAtt -ajiíf "] CiomÁm fé teif x\f\ ^if. 

Óonn^ic U^t)^ é -j *o'éifig fé fém 1 f\ic fé *.\-tu\ite. 
ÍUm fé Ati c-<\f At ó 'n 5C4f\f -] *o'fl\Á5 fé -an c-ti«<\t<\c 1 
au c^ff ^f te*\ccAob An t)óc<\if\ ^5 <a cig fém. TVfwn 
fé 45 ob*Mf\ 1 n-4ice <sn cige nó ^tiffitt ^n c-oifi5e<\6. 
De^nntng Ua*ó5 *óó. 

" Cé teif *\n t>ÁT> a 6tiAit) xmtua6 x\nnf tro íwtt CAtriAtt 
bev\5 ó foin ? " ^*oei|\ ^n n-oifi^e^c. 

" J T)é'n -Á1C ? & tunne u-df-Ait," -<\f\fx\ U-<vó5. 

" íwtt -An CAot) ce*\f *oe'n cnoc ti*o cíof , ctwifim te 
cúpU\ míte ^f fo, om6e*\tt -<\n &ót-A1rl, ,, x\f\f' wn 
c-oifi5ex\6. 

í( 11í fex\*oxM|\ mé/ x\T>eif\ Ux\t)5. " t)'féiT)ir\ 5«^ 
t>Á*o xmm^\|\ ó eoc<\itt í. 1f mmic a tw^^nn fM*o 1 
T)cíf x\nnfti*o ^5 i«Af\fu\i*ó fptannc ceme<\t) nó bfwon 
uif5e/ 'H<\twT)<<\f\ 1 *ocíf\ x\nn ? " 

" ílí mói*oe 50 fxMt), rhtnf e," ^\*oeif\ f é ; " ní t)f tngf eÁ- 
fx\ 1a\*o *ó'feifcinc, pé x\f\ *oorh^n é, x\cc m,<\f\ fm fém, 
cá c^ctigAt) ^nx\ t)iAi*ó -c\5c\m n^\6 t)f,<\Cx\f 1 *ocíf ic\*o, m^ 
bío*ox\f\ 1 T)cíf\ x\nn. M 132 SrA\\\-óeACZA. 

Úiom-áin fé teif -j nu^in a cu<m*ó Uxvós ifce<<\6 
T)'pi4fnuige,<yo,<Mi *óe ifog cé bí «ann. 'O'mnip fé *óóib 
m-Aft *oo t^inig x\n f e^n f u-Af teif ,an at\ mbótan •*] av\ 
CAinc a bí e^conta. 

" Hu-Ain^ 'o'imtig fé u^im," <\-oein U-A'ó^, " tei$ mé 
av\ pe^vo gUMce "j cu<<m*ó mé cn-dfnx* v\a ns-Aptvú^nc^ 50 
•ocug-Ainn <An poc^t *oóib a\< aw gcUvoaó. tHo-o^n 5UM1 
^nuc UaM*ó nuxMp a fpoi6 fé ax\ céib. tlí "óe-afn^ mé 
f ém acz fit ax\ xMf 1 bí mé ^nnpo x\ 01me. ,, 

" X\a& mA\t a cu^it) cú Ay, x\Áx\ X)x\A\t fé «<mi c-u^t^c 
oj\c ? ,J >Aff^ X)ume ^c^. 

"TUn bfuMt fé é! " -A*oeif U^'ó^, " c<5 ^n *oinne 
boóc com m\tt -j n^ó te^f *úó cac tA\\ cóifce. 

TlíOf féAC f é AU X)AX\A hUxMf A\\ AX\ UAlAÓ. T)'\AX\X\ f é 

opm r-^éAlA t^bxMfC t)ó, T)-Ábfeicmn émne^g cun otna 
AmAC ax\ mtnn, 7 *oub,<Mpc mé 50 T>c,Ab<4npMnn. 
Cuitrmig mé ax\ m'uAtAÓ -j ní *óe^c^ fé óorh cx\UA\t> 
<c\pu\m opm §ax\ ai\ eA^lA a teige^n onm fém. Aóc 
X)Á mbe^t) a piop xM^e ^n c-xMp-oe<<\n a bí cugt^ 
^5^m ^\n bpitte<vó *óó, ca*o a m oéAx\x:A'ó f é ? Acc 50 
n-éinigi*ó a bót^f teif, c^\itpe,<yo-p<A At\ oU\nn fo 
a t^b-Ai|\c óun V)A céibe ^nocc "j if e^5<4t Uom x\Á 
bei*ó ax\ oi*óóe 50 pó-geAt/' 

Úug fé At\ oU\nn cun x\a céibe ax\ oi*ó6efin, *| nu^Mf 
a tÁmi5 tong x\a cn^cc-ÁLA ó^n bpjuMnc bí pice conna 
otn-á xmci te c-Ab^ifc a\\ xMf téi. 

ninn : CÁ An Ttmn Af An zaoo te<\f "oe ctJAn T)ún5Af bÁm. 
dti tfí nó ceAt-Aijt *oe r51tte.Ac.Aib ; &\\ 3 nó 4 "oo fSittm^e &r\ 
pvmc. 

bonn if teit-pmsmn : -cuifciún if J pm^mn. Ceitvo n4 nOtna. 133 

CAff fAitmJe : uatAC ca-|icac nó cfucAite -oe jiAitmj. 

H<Mtne-Ac : ferns. 

Stnt -óÁ "ouu^ f é 'na -óiai-ó : Af f éACAmu 'na -óiai-ó "óó : lit., an 
eye of which he gave behind him. 

1TIÁ zÁ mé beó : mÁ'f beó mé ; com cmnre "j rÁim beó. 

^S F^t 16 : A 5 F^í^uSa-ó, ^3 AmAf c. 

-An DpvnjfeÁ : An bfé^-OfÁ, an "0^15 teAU, An féi"oif teau. 

-An bfeA-o-AfAÍf : An bfuitfiof ajau. 

mo tuAifim-fe -óe ; -oo féi|i mo tuAifim-fe. 

pé Af -oomAn é : Af nóf Af bit. 

An iom"ÓA : An bfuit mofÁn. 

"Oé'n cúif : ^oioé An fÁt, ca"o 'na tAob. cat> cuije. CAioé'n 
u-A-óbAf . 

tucuÁit : tucuusaó, loading. 

■p^oi feo : Anoif, by this time. 

te^5AT)Af AmAC ; they steered directly out. 

Cuijitmj; fé : t^mi^ fé AnuAf -o'Á ÓApAtt : he dismounted. 

-05 -oeA^CA-ó : ^5 mf iúcat>, A5 féacAmu. 

-An UAob te^f : An r^ob ó "óeaf , & nx>eAf. 

eoéAitt ; b-aite uÁ f a ^ce^nn toif-n*oeAf -oe connoAe Cof- 
CAije. 

ÚA5<mn : tiu,eAnn, tijeaf. 

C^tuijA-ó 'nA -óiai"ó AjAm ; zÁ ^itméAtA oji m, I am sorry for it. 

ru 5A|i|i-ÓAncA : //. of An 5<.\ffÓA, the garden. 

ríAc m<Mt a CUA1-Ó uú Af, vou came out of the danger well, did 
vou not ? 

nÁf bf v\it fé : that he did not suspect Date Due 180351 bcs'cs ::__z:z 3 903 I 

01161758 6 8035Í - — 
BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HHX, MASS. 

Books may be kept for rwo weeks aad may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kepc 
overtime. 

If you cannot find what you wanc, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all nnes accruing on the same.